aprilie 2010
A.F.C.N. acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data de 15 noiembrie 2010.

Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă, oferită de A.F.C.N. este de 1.900.000 lei.

Aceasta sumă este distribuită, după cum urmează:
activităţi muzeale - 133.000 lei;
arte vizuale şi arhitectură - 256.500 lei;
dans - 76.000 lei;
diversitate culturală - 152.000 lei;
educaţie culturală - 190.000 lei;
intervenţie culturală - 76.000 lei;
management cultural şi formare profesională - 152.000 lei;
muzică - 190.000 lei;
patrimoniu cultural naţional - 266.000 lei;
patrimoniu imaterial - 171.000 lei;
teatru - 190.000 lei
contestaţii - 47.500

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este cuprinsă în intervalul 21 aprilie - 20 mai 2010. Termenul limită de înscriere a proiectelor culturale este 20 mai 2010, ora 16.00.

Solicitările se înscriu online, la adresa: http://www.afcn.ro/programe/sign_up/ şi respectând instrucţiunile afişate şi ghidul solicitantului.

La concurs pot participa: persoane fizice autorizate, asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, societăţi comerciale care derulează activităţi culturale.

Priorităţile strategice ale A.F.C.N. stabilite de Consiliul Administraţiei pentru perioada 2010-2011, se concentrează pe proiectele dedicate promovării creativităţii, excelenţei şi inovării în forma de exprimare culturală creând punţi între cultură şi educaţie, între cultură şi tineret şi încurajând cultura în zone în care este sub-reprezentată ca producţie şi acces, punând accent pe priorităţile europene ale anului 2010, an dedicat combaterii sărăciei şi promovării incluziunii sociale, precum şi facilitării accesului la cultură.

A.F.C.N. va acorda o atenţie deosebită proiectelor culturale de anvengură, transversale şi integratoare şi va urmări:
întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a entităţilor culturale (O.N.G.-uri, instituţii publice);
încurajarea şi sprijinirea artiştilor aflaţi la început de carieră;
sprijinirea creaţiei contemporane în ariile tematice ale artelor vizuale şi arhitecturii, ale muzicii, teatrului şi dansului;
încurajarea iniţiativelor care pun în valoare patrimoniul cultural naţional mobil şi imobil, activităţile muzeale (inclusiv prin digitizare), patrimoniul imaterial;
încurajarea diverselor practici artistice participative şi dezvoltarea de noi forme de expresie artistică;
încurajarea formarii profesionale continue a artiştilor şi a organizaţiilor, a administratorilor culturali;
sprijinirea formelor de dialog intercultural: educaţia şi dezvoltarea audienţei, intervenţie culturală pentru schimbarea mentalităţilor, diversitate culturală.


Documentele legislative utile pentru sesiunile de finanţare sunt accesibile la: http://www.afcn.ro/legislatie_transversala.php

Mai multe detalii despre sesiunea de finanţare puteţi obţine accesând www.afcn.ro sau scriind la adresa [email protected] şi la numărul de telefon 0212300094.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus