decembrie 2010
În perioada 6-8 decembrie 2010 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise în Concursul Naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 54-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia (4 iunie - 27 noiembrie 2011).
 
Au fost înscrişi 23 de participanţi, cu un număr total de 24 de proiecte.
 
În urma evaluării proiectelor înscrise în concurs şi având în vedere criteriile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Concursului, publicat pe site-ul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, al Ministerului Afacerilor Externe şi al Institutului Cultural Român, juriul a desemnat câştigătoare următoarele proiecte:
 
  1. Pentru Pavilionul României din Giardini di Castello a fost desemnat câştigător proiectul cu nr.11; punctaj: 239
Titlu: Performing History
Autori: Ion Grigorescu, Anetta Mona Chisa, Lucia Tkacova; curatori: Maria Rus Bojan, Ami Barak, Bogdan Ghiu
 
Motivaţie: Proiectul cu titlul Performing History, punctat favorabil de majoritatea membrilor juriului a fost apreciat ca fiind cea mai convingătoare propunere pentru spaţiul expoziţional din Pavilionul României din Giardini di Castello în contextul Bienalei, atât prin tematica propusă cât şi prin reprezentativitatea artiştilor.
 
Experienţa curatorilor, colaborările pe care echipa intenţionează să le stabilească, precum şi strategia de promovare a proiectului garantează reuşita acestui demers.
 
  1. Pentru Noua Galerie a I.R.C.C.U. Veneţia a fost desemnat câştigător proiectul cu nr.10, punctaj: 216
Titlu: Romanian Cultural Resolution
Autori: Adrian Bojenoiu, Alexandru Niculescu
 
Motivaţie: Proiectul intitulat Romanian Cultural Resolution, selecţionat în unanimitate de Juriu pentru a fi prezentat în Noua Galerie a I.R.C.C.U. din Veneţia, a fost considerat adecvat datelor spaţiului expoziţional şi contextului Bienalei. Prin conţinutul său se recomandă ca platformă de documentare, informare şi comunicare pentru o întreagă generaţie de artişti.
 
Experienţa managerială a echipei şi solida activitate a artiştilor au confirmat capacitatea de a reprezenta arta românească într-o formulă coerentă.
 
Juriul Concursului a avut următoarea componenţă:
1. Marius Babias - membru
2. Fabio Cavallucci - membru
3. Alexandru Damian, vicecomisar - membru
4. Erwin Kessler - membru
5. Monica Morariu, comisar - preşedinte
6. Alexandru Patatics - membru
7. Oana Tănase - membru
 
Juriul a acordat punctaje astfel:
- maximum 20 de puncte pentru criteriul "conceptul inovator şi sustenabilitatea proiectului în contextul artei contemporane internaţionale în general şi al Bienalei în special"
- maximum 10 puncte pentru criteriile "capacitatea prezumtivă a echipei proiectului de a materializa un proiect de o asemenea anvergură; măsura în care proiectul dă dovadă de o construcţie fundamentată şi logică", "fezabilitatea proiectului - posibilitatea de realizare practică şi încadrarea în bugetul estimat; raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului" şi "strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia."
 
Comisarul, numit de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi vicecomisarul, numit de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, au acordat maximum 10 puncte doar pentru fezabilitatea proiectelor.
 
Potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Concursului, câştigătorii vor negocia cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (pentru proiectul Performing History), respectiv Institutul Cultural Român (pentru proiectul Romanian Cultural Resolution) condiţiile de realizare ale proiectelor.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus