aprilie 2013
Festivalul E-Motional: corpuri & oraşe în mişcare, 2013
În perioada 12-14 aprilie 2013 are loc la Bucureşti evenimentul final al proiectului E-Motional Bodies & Cities - "Festivalul E-Motional: corpuri şi oraşe în mişcare", organizat de Fundaţia Gabriela Tudor în parteneriat cu Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, la Muzeul Naţional de Artă Contemporană şi ZonaD - studio Paradis Serial. În cadrul mini-festivalului vor avea loc o serie de vernisaje de instalaţii foto-video, evenimente şi prezentări publice dedicate procesului de cercetare artistică E-Motional, spectacole de dans contemporan din România, Letonia, Cipru, şi Turcia, dintre care două co-producţii internaţionale ale proiectului prezentate în premieră, precum şi două mese rotunde dedicate proiectelor europene şi colaborării artistice la nivel internaţional. Festivalul aduce împreună peste 40 de artişti şi profesionişti ai dansului participanţi în program, invitaţi din ţările proiectului - România, Irlanda, Letonia, Cipru, Marea Britanie, Turcia, precum şi din Portugalia, Olanda, Japonia şi SUA. Festivalul este susţinut financiar prin programul Cultura 2007-2013 al Uniunii Europene şi de către Fundaţia Culturală Europeană (Amsterdam) în cadrul proiectului E-motional Bodies & Cities. E-motional este un proiect de Cosmin Manolescu şi Ştefania Ferchedău.

Teaser video aici.

Gina Şerbănescu: În ce constă originalitatea proiectului E-Motional Bodies and Cities?
Cosmin Manolescu: Proiectul porneşte de la două idei de bază care sunt cuprinse chiar în titlul său. Ce poate reprezenta emoţie în mişcare şi în relaţie cu diferite oraşe şi contexte culturale? Prin acest proiect, la care am lucrat împreună cu Ştefania Ferchedău, încercăm să punem în mişcare corpuri şi emoţii, să le transportăm dintr-un spaţiu în altul, în peisaje culturale şi contexte diferite.
E-Motional este o metaforă complexă a corpului contemporan şi a stărilor sale complexe şi schimbătoare. Corpul, subiect şi obiect al comunicării, mediu al conectării şi nucleu pentru noi idei şi concepte, este în acelaşi timp actorul dezvoltării culturale a oraşelor pe care le locuim. Originalitatea conceptului constă pe de o parte într-o multitudine de activităţi - cercetare artistică, mobilitate, rezidenţe, burse în management cultural, prezentări de spectacole - ce se articulează în jurul temei corpului emoţional şi a relaţiei acestuia cu arhitectura şi oraşul, precum şi în faptul că proiectul încearcă să creeze conexiuni între scene de dans contemporan complet diferite şi care nu se cunoşteau anterior. O altă particularitate importantă a proiectului este faptul că se adresează în egală măsură artiştilor, cât şi managerilor şi administratorilor culturali din zona dansului contemporan, precum şi faptul că a inclus componente de dezvoltare organizaţională şi management cultural pentru partenerii din Limassol şi Riga. În acelaşi timp trebuie să menţionez faptul că este primul proiect european iniţiat şi administrat de o organizaţie de dans neguvernamentală din România, o aventură destul de riscantă pentru peisajul precar în care continuă să se afle dansul contemporan în România. Prin numărul mare al ţărilor implicate (6), al partenerilor co-organizatori şi asociaţi implicaţi (11), prin multitudinea activităţilor realizate - 18 rezidenţe, 27 burse de mobilitate, 13 burse Gabriela Tudor, 5 rezidenţe de cercetare artistică la Dublin, Riga, Limassol, Londra şi Bucureşti, 15 spectacole prezentate, precum şi al numărului mare de persoane implicate (peste 150 de artişti şi manageri culturali beneficiari direcţi), putem spune că proiectul E-Motional a avut un impact important atât la nivel local pentru scena de dans contemporan din România, cât şi la nivel internaţional.


G.Ş.: Care au fost premisele acestei iniţiative? Există un traseu mai lung, nişte premise mai vechi în spatele acestui demers?
C.M: E-Motional capitalizează experienţa Fundaţiei Gabriela Tudor şi continuă o serie de procese iniţiate prin organizarea unor proiecte precum Platforma Dansului Balcanic (2001 - 2011), Terrains Fertiles (2005), Migrant Body (2006-2007), Moving Dialogue (2010 - 2011) prin adăugarea unor noi structuri şi niveluri de intervenţie, cât şi prin lansarea unor modele autentice de colaborare internaţională. Proiectul este rezultatul direct a 10 ani de colaborare profesională între organizatorul său principal, Fundaţia Gabriela Tudor, şi partenerii internaţionali implicaţi în proiect. De asemenea construcţia acestui proiect îşi are originea în întâlnirea mea profesională excelentă cu Ştefania Ferchedău, precum şi discuţiilor avute de-a lungul timpului cu Ghislaine Boddington (mentorul bursei Gabriela Tudor), coregrafii Olga Zitluhina (Riga) şi Mustafa Kaplan (Istanbul), Laurie Uprichard (fostul director al festivalului Dublin Dance Festival) sau a vizitelor profesionale în Marea Britanie şi Cipru pe care le-am avut de-a lungul timpului. Însă cel mai important lucru care a permis realizarea proiectului la parametrii iniţiali a fost câştigarea prin concurs a unei finanţări nerambursabile importante de la Uniunea Europeană care ne-a permis să demarăm proiectul.


G.Ş.: Festivalul E-Motional este o încununare a proiectului. Se încearcă o concluzionare, sau o deschidere? Şi dacă se preconizează o deschidere sau o continuare a proiectului, care va fi specificul ei?
C.M: Festivalul E-Motional este cel mai important eveniment din cadrul proiectului nostru şi este organizat la Bucureşti în perioada 12-14 aprilie 2013, la finalul unei perioade de lucru de 3 ani. Artişti participanţi în proiect, reprezentanţi ai organizatorilor din toate ţările partenere şi invitaţi internaţionali se reunesc la Bucureşti pentru a viziona, discuta şi reflecta asupra rezultatelor proiectului. Peste 50 de participanţi internaţionali din Cipru, Letonia, Irlanda, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, SUA şi Japonia se vor afla la Bucureşti cu ocazia acestui eveniment, majoritatea evenimentelor incluse în programul festivalului fiind deschise publicului larg. Programul evenimentului este divers - de la o rezidenţă de cercetare artistică pe tema "corpului politic", la care participă un grup de 10 artişti vizuali şi coregrafi, prezentări şi mese rotunde, la instalaţiile audio-video performative, spectacole şi proiecte de colaborare artistică internaţională. Festivalul este doar o etapă intermediară, pentru că proiectul va continua să se desfăşoare şi în perioada 2013 - 2015 datorită unei noi finanţări europene pe care am obţinut-o recent prin programul Cultura 2007 - 2013. Vom continua să investim în tinerii artişti şi în formarea lor profesională, vom demara o platformă de reflecţie artistică şi vom continua colaborarea artistică fructuoasă cu Letonia, Portugalia, Luxemburg şi Irlanda. Tot în cadrul acestui nou proiect, pornind de la experienţa primului an E-Motional, în calitate de coregraf, voi realiza un spectacol nou în colaborare cu o echipă mixtă de tineri coregrafi / performeri din ţările participante, ce va fi prezentat ulterior la Bucureşti, Riga şi Porto în 2015.

G.Ş.: Ce ne puteţi spune despre artiştii din festival, despre cum au fost selectaţi şi cum au interacţionat?
C.M: La festival vor participa peste 20 de artişti din cele 6 ţări participante. O parte din spectacolele invitate în festival - (anti) aging de Mădălina Dan & Mihaela Dancs, Internal façade de / cu Laura Murphy, ReVerbs de / cu Özlem Alkış & Vlaicu Golcea, sunt rezultatul direct al proiectului E-Motional, piesele respective fiind dezvoltate în cadrul unor rezidenţe la Riga, Cork sau Bucureşti. Pe lângă aceste spectacole vor fi prezentate o piesa din Cipru care a fost selecţionată cu ocazia Platformei Dansului Cipriot din Limassol (2012) precum şi un showcase al dansului leton - Facts and truth about Latvian dance. LIVE!, cu participarea a 5 coregrafi letoni şi a unui critic de dans din Riga. Am inclus în programul festivalului şi ultima creaţie a lui Farid Fairuz / Mihai Mihalcea ca un eveniment special oferit invitaţilor străini. La nivelul general al întregului proiect, pentru rezidenţele ArtistNe(s)t, bursele de mobilitate şi bursele Gabriela Tudor s-au făcut două call-uri de proiecte, iar selecţia a fost realizată de boardul internaţional al proiectului.

G.Ş.: Din punct de vedere managerial, care au fost provocările şi împlinirile aduse de proiect?
C.M: Privind retroactiv, la nivelul managementului proiectului, cred că cel mai greu a fost depunerea dosarului de candidatură pentru finanţarea de la Uniunea Europeană, atragerea fondurilor necesare co-finanţării proiectului din România, pentru care am lucrat foarte mult (trebuie menţionat că finanţarea oferită de Uniunea Europeana acoperă doar 50% din bugetul proiectului), precum şi relaţia cu ofiţerul proiectului nostru de la Bruxelles, cu care am avut o comunicare foarte dificilă. Sincer, fără experienţa şi competenţele profesionale ale Ştefaniei, nu m-aş fi încumetat singur să construiesc acest proiect şi probabil că nu aş fi reuşit să-l finalizez la acest nivel, iar succesul proiectului i se datorează în mare măsură. Unul din rezultatele frumoase ale proiectului a fost deschiderea Spaţiului ZonaD - studio Paradis Serial la Bucureşti în luna iunie 2012, precum şi participarea mea în calitate de facilitator în cadrul procesului de cercetare artistică.


G.Ş.: Care credeţi că este principalul câştig al comunităţii dansului din România, ca urmare a proiectului E-Motional Bodies and Cities?
C.M: Cel mai important câştig este cred investiţia în oameni. În al doilea rând, cred că acest proiect a adus o mai mare vizibilitate pe plan internaţional pentru scena de dans contemporan din România şi a creat oportunităţi de networking, schimb artistic şi difuzare pe scene noi pentru artiştii români implicaţi. Prin deschiderea spaţiului ZonaD la Bucureşti, proiectul european a contribuit în mod direct la crearea unei infrastructuri pentru dansul contemporan şi a facilitat întâlnirea directă din artişti şi publicul larg.

G.Ş.: Vă gândiţi la asigurarea unei perenităţi a festivalului E-Motional?
C.M: Festivalul E-Motional este un eveniment singular, care nu cred că va fi repetat foarte curând. După experienţa celor 7 festivaluri pe care le-am organizat în cei peste 15 ani de activitate, aş vrea să mă focalizez mai mult pe creaţia artistică şi proiecte de dezvoltare a publicului pentru spectacolul de dans contemporan. Proiectul E-Motional va continua să fie organizat în 2013 - 2015 în module şi formate diferite la fel de generoase şi frumoase. Însă nu se ştie niciodată...


G.Ş.: Care a fost cel mai frumos, respectiv cel mai greu moment pe care fiecare din voi l-a trăit pe parcursul implementării proiectului?
C.M: Cel mai frumos moment pentru mine l-a reprezentat colaborarea cu Ştefania Ferchedău pe toată perioada celor trei ani de derulare a proiectului, colaborare care s-a concretizat şi în deschiderea împreună spaţiului ZonaD - studioul Paradis Serial în luna iunie 2012. Apariţia studioului ZonaD împlineşte un vis foarte vechi al meu, acela de a avea un studio de dans în care să pot iniţia şi derula ateliere, cursuri şi proiecte inedite deschise tinerilor artişti şi publicului larg. Cred că unul din lucrurile dificile legate de acest proiect european este responsabilitatea foarte mare care a apăsat pe umerii noştri în calitate de lider de proiect. A fost un proiect dificil care se finalizează însă frumos cu un festival E-Motional, ce (ne) va pune corpurile şi oraşele în mişcare. În final aş vrea mulţumesc Centrului Naţional al Dansului, Muzeului Naţional de Artă Contemporană pentru sprijinul acordat în organizarea festivalului E-Motional, precum şi Fundaţiei Culturale Europene, Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi Ministerului Culturii care au sprijinit proiectul în 2011 şi 2012. Mulţumiri speciale partenerilor media, echipei precum şi tuturor celor care ne-au sprijinit direct sau indirect în organizarea proiectului. Aştept cu nerăbdare etapa a doua a proiectului precum şi reîntâlnirea cu scena de dans contemporan din Portugalia cu care am o relaţie specială.

Cosmin Manolescu este coregraf, curator şi director executiv al Fundaţiei Gabriela Tudor.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus