mai 2015
inDisciplinarităţi, metisaje şi decalaje artistice în Balcani, 2015
În perioada 2-4 iunie 2015, în Suceava, artişti şi cercetători se întâlnesc într-un eveniment cu totul special. poţi să te întâlneşti şi tu cu ei în cele 3 zile de...
conferinţe | spectacole invitate | teatru | arta povestirii | dialoguri culturale.

Tematica generoasă a Indisciplinarităţilor, metisajelor şi decalajelor artistice în Balcani este supusă dezbaterilor academice în cadrul ZiLELOR DE STUDiU, dar şi experienţei spectatoriale în cadrul SERiLOR CULTURALE. (Pentru a consulta întregul program, click pe imaginile de mai jos).

SERILE CULTURALE vor satisface interesul publicului larg prin reprezentarea unor spectacole din spaţiul balcanic, ilustrând astfel Indisciplinarităţile, metisajele şi decalajele artistice în Balcani la nivelul artei teatrale şi al unor tradiţii populare precum ritualul sau arta povestirii. Astfel, publicul larg are posibilitatea de a asista în fiecare zi la un spectacol urmat de un dialog cu artiştii, prin care va putea afla mai multe despre universul artistic şi cultural al acestora. 

ZiLELE DE STUDiU explorează în plan ştiinţific, tematica "indisciplinarităţilor interculturale în Balcani" în cadrul a patru sesiuni de comunicări şi al unei mese rotunde, la care vor participa cercetători din mai multe ţări (Grecia, Turcia, Canada, România).
 Sesiunea Metisajele culturale prin prisma diversităţii disciplinare explorează interculturalitatea balcanică prin prisma diversităţii formelor performative de la nivelul reprezentaţiei. 
 Sesiunea Identitate şi alteritate: provocările punerii în scenă abordează reprezentarea temelor identitităţii, diversităţii şi alterităţii culturale prin prisma problematicilor legate de punerea lor în scenă. 
 Sesiunea Adaptare dramaturgică: aspecte inter- şi transculturale abordează aspecte ale adaptării dramaturgice prin analiza transformărilor pe care le suferă un text cultural în transpunerea sa dintr-o cultură în alta.
 Sesiunea Repere interculturale dincolo de Balcani ia în discuţie fenomenele interculturale la nivelul unor practici şi opere aparţinând unor spaţii culturale din afara sferei de influenţă a Balcanilor.
 Masa rotundă Experienţa interculturală prin artă: perspective sociale, culturale şi politice în Balcani îşi propune să definească în ce mod este trăită experienţa interculturală în Balcani şi cum ar putea ea contribui, prin prisma transpunerilor artistice, la ameliorarea perspectivelor sociale, culturale şi politice. Cu alte cuvinte, ne întrebăm în ce mod şi în ce măsură abordările interculturale prin literatură şi arte (teatrală, vizuală, cinematografică, muzicală) pot contribui la redefinirea relaţiilor dintre comunităţile culturale, etnice, religioase şi naţionale, dar şi la renaşterea unui "mod balcanic de a simţi".
__________
Organizatori: Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava şi Université Laval (Québec, QC, Canada)
Facebook event: https://www.facebook.com/events/831686363553026/

Activităţile din cadrul acestui eveniment se desfăşoară în cadrul proiectului de cercetare FRQSC (Fonds de recherche du Québec - Société et culture), intitulat Pentru o genetică a teatrului intercultural în Balcani, dirijat de Liviu Dospinescu, profesor de studii teatrale şi culturale la Université Laval. Din comitetul de organizare fac parte, din parte Universitătţii "Ştefan cel Mare" Suceava, Conf. Univ. Dr. Olga Oprea-Gancevici, profesoară de literatură franceză, ale cărei cercetări ating şi studiile teatrale şi culturale şi Prof. Univ. Dr. Sanda-Maria Ardeleanu, lingvist şi semiotician cu deschideri largi spre cercetarea în plurilingvism şi dialog intercultural. Organizarea evenimentului a primit şi sprijinul logistic, tehnic şi material semnficativ al Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava. 

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus