ianuarie 2006
Program / Programme
Tous les films programmés seront sous-titrés en français


Toate filmele sunt prezentate la sala Elvira Popescu a Institutului Francez din Bucureşti.

Luni 16 ianuarie / Lundi 16 janvier 2006

 19h00 La Mort de Monsieur Lăzărescu / Moartea domnului Lăzărescu
Réalisé par / Regia: Cristi Puiu
2005, 2h28
Avec / Cu: Ioan Fiscuteanu, Luminiţa Gheorghiu, Gabriel Spahiu

Lăzărescu, 63 ans, habite seul un appartement avec ses trois chats. Sa femme est morte huit ans plus tôt et sa fille Bianca est partie vivre au Canada. Un samedi soir, Lăzărescu ne se sentant pas bien, appelle une ambulance. En attendant son arrivée, il va chercher de l'aide auprès de ses voisins. Sandu et Miki interrompent alors leur activité pour le secourir. Ce qu'il leur semblait n'être qu'une migraine due à l'alcool se révèle plus sérieux lorsque Lăzărescu commence à cracher du sang...
Prix Un certain regard, Cannes 2005

Lăzărescu, de 63 de ani, locuieşte singur într-un apartament, cu cele 3 pisici ale sale. Soţia i-a murit acum 8 ani, iar fiica Bianca trăieşte în Canada. Într-o sâmbătă seara, Lăzărescu nu se simte bine şi cheamă salvarea. În aşteptarea salvării, merge să le ceară ajutorul vecinilor. Sandu şi Miki îi vin în ajutor. Ceea ce părea să fie doar o migrenă datorată alcoolului, se dovedeşte a fi mult mai serios atunci când Lăzărescu începe să scuipe sânge...
Premiul secţiunii Un certain regard, Cannes 2005


Mardi 17 janvier / Marţi 17 ianuarie 2006

 18h00 Mona, l'étoile sans nom / Steaua fără nume
Réalisé par / Regia: Henri Colpi
1965; 1h25
Avec: Marina Vlady, Claude Rich, Cristea Avram, Marcel Anghelescu, Grigore Vasiliu-Birlic

Une voyageuse très étrange arrive par hasard dans une petite ville de province et se trouve invitée à passer la nuit chez un professeur d'astronomie, rêveur. Le matin, le rêve de l'homme disparaît...
D'après la pièce de théâtre de Mihail Sebastian.

O călătoare foarte stranie ajunge din întâmplare într-un orăşel de provincie şi e invitată să-şi petreacă noaptea la un profesor de astronomie, visător. Dimineaţa însă visul dispare...
După piesa lui Mihail Sebastian.

 20h00 Occident
Réalisé par / Regia: Cristian Mungiu
2002; 1h45
Avec / Cu: Alexandru Papadopol, Anca-Ioana Androne, Tania Popa, Coca Bloos

Luci et sa fiancée Sorina se retrouvent un jour dans la rue. Toutes deux se rendent sur la tombe du père de Sorina, espérant y trouver l'inspiration pour résoudre leurs problèmes. En guise de signe mystique, une bouteille tombe du ciel et heurte Luci à la tête. Par chance, Jérôme, un Français, les conduit à l'hôpital. Il devient pour Sorina le seul espoir de sortir de sa condition.
Prix du public, Thessalonique 2002

Luci şi Sorina, logodnica sa, se trezesc în stradă într-o zi. Amândoi merg la mormântul tatălui Sorinei, sperând să găsească acolo inspiraţie pentru a-şi rezolva problemele. Ca semn divin, lui Luci îi cade în cap o sticlă. Din întâmplare, Jérôme, un francez, îi conduce la spital. Pentru Sorina, el devine singura speranţă pentru a găsi o soluţie.
Premiul publicului, Salonic 2002.


Mercredi 18 janvier / Miercuri 18 ianuarie 2006

 18h00 La Reconstitution / Reconstituirea
Réalisé par / Regia: Lucian Pintilie
1968; 1h40
Avec / Cu: George Constantin, Emil Botta, George Mihăiţă, Vladimir Găitan, Ernest Maftei, Ileana Popvici

Après s'être enivrés, deux garçons se battent. Arrêtés par la police, ils sont jugés. La justice leur promet l'impunité à condition qu'ils se livrent à une reconstitution de leur bagarre afin de permettre la réalisation d'un film éducatif. Mais au cours du tournage, l'un d'eux est mortellement blessé...

După ce s-au îmbătat, doi băieţi se iau la bătaie. Arestaţi de poliţie, sunt duşi să fie judecaţi. Justiţia le promite să-i elibereze, cu condiţia ca cei doi să colaboreze la realizarea unui film educativ cu reconstituirea bătăii. Doar că în cursul turnajului, unul din cei doi e rănit mortal...

 20h00 Niki et Flo / Niki Ardelean, colonel în rezervă
Réalisé par / Regia: Lucian Pintilie
2003; 1h35
Avec / Cu: Victor Rebengiuc, Răzvan Vasilescu, Coca Bloos, Micaela Caracaş

Niki est un colonel à la retraite à qui un accident mortel vient enlever son fils. Sa fille, Angela, et son gendre, le fils de Flo, s'apprêtent à quitter définitivement la Roumanie pour les Etats-Unis. Flo, vestige de la bohême des années 70, est une touche à tout, fan de vidéo amateur dont la nature de tyran refoulé s'exerce sur Niki. Il dépouille ce dernier de ses maigres biens matériels, de ses valeurs morales et de "la conscience de sa dignité".

Niki e colonel în rezervă al cărui fiu tocmai a murit într-un accident. Fiica sa, Angela, şi ginerele, fiul lui Florian, se pregătesc să plece definitiv în America. Florian, vestigiu al boemei anilor 70, se pricepe la toate, inclusiv să filmeze cu camera video, iar natura lui de tiran refulat se manifestă asupra lui Niki. Îi ia acestuia puţinele bunuri materiale, valorile morale şi chiar "conştiinţa demnităţii sale".


Jeudi 19 janvier / Joi 19 ianuarie 2006

 18h00 Noces de pierre / Nunta de piatră
Réalisé par / Regia: Dan Piţa (A une noce / La o nuntă) et / şi Mircea Veroiu (Fefeleaga)
1972; 1h19
Avec / Cu: Leopoldina Bălănuţă, George Calboreanu Jr., Radu Boruzescu, Mircea Diaconu

Film en deux parties, d'après deux nouvelles d'Ion Agârbiceanu, réalisée chacune par l'un des deux réalisateurs qui, à cette époque-là, commençaient à peine leur carrière. L'un des plus beaux films de la cinématographie roumaine, avec une musique exceptionnelle (Dorin-Liviu Zaharia, Dan-Andrei Aldea et Sfinx).

Film în două părţi, după două nuvele de Ion Agârbiceanu, regizată fiecare de unul din cei doi regizori aflaţi, în acel moment, la început de drum. Unul din cele mai frumoase filme ale cinematografiei române, cu o muzică de excepţie (Dorin-Liviu Zaharia, Dan-Andrei Aldea şi Sfinx).

 20h00 Examen
Réalisé par / Regia: Titus Muntean
2003; 1h30
Avec / Cu: Marius Stănescu, Gheorghe Dinică, Coca Bloos, Mihai Dinvale

Accusé injustement d'avoir commis un meurtre, un jeune homme dans la Roumanie des années 70 est jeté en prison pour plusieurs ans. Aussitôt libéré, aura-t-il le droit de faire justice lui-même?

Acuzat pe nedrept de o crimă, un tânăr din România anilor 70 e aruncat în închisoare pentru mai mulţi ani. Odată ieşit, va avea el dreptul să-şi facă singur drepatate?


Vendredi 20 janvier / Vineri 20 ianuarie 2006

 18h00 Examen

 20h00 Philanthropique / Filantropica
Réalisé / Regia: Nae Caranfil
2002; 1h43
Avec / Cu: Mircea Diaconu, Gheorghe Dinică, Mara Bicolescu, Florin Călinescu

A trente-cinq ans, Ovidiu, célibataire, vit toujours chez ses parents à Bucarest. En tant que professeur, il fait partie des mendiants avec diplôme qui constituent une partie de la société roumaine. Mais il croit fortement à sa vocation d'écrivain, la seule qui pourrait le propulser vers les sommets de la gloire. Un jour, sa vie bascule lorsqu'il rencontre Diana, un mannequin vedette d'une marque de dentifrice. Il lui fait croire qu'il est un jeune milliardaire et dépense en un week-end l'équivalent de plusieurs mois de son petit salaire d'enseignant. Il ne peut financer ces extravagances que grâce à Pepe, un parrain assez bizarre.

La 35 de ani, Ovidiu, celibatar, încă trăieşte cu părinţii lui la Bucureşti. Ca profesor, face parte dintre cerşetorii cu diplomă, care constituie o parte a societăţii româneşti. Doar că crede puternic în vocaţia sa de scriitor, singura care l-ar putea duce pe culmile gloriei. Într-o bună zi, viaţa i se schimbă radical atunci când o întâlneşte pe Diana, manechin ce pozează pentru reclame de pastă de dinţi. Îi spune că e miliardar şi cheltuieşte într-un week-end echivalentul a câteva luni de salariu. Îşi poate finanţa extravaganţele doar graţie lui Pepe, un "naş" destul de straniu.

Notă: Scenariul filmului poate fi citit gratuit în volumul Filantropica, publicat de Editura LiterNet.


Samedi 21 janvier / Sîmbătă 21 ianuarie 2006

 16h00 Niki et Flo / Niki Ardelean, colonel în rezervă

 18h00 Le Matos et la thune / Marfa şi banii
Réalisé par / Regia: Cristi Puiu
2001; 1h30
Avec / Cu: Alexandru Papadopol, Dragoş Bucur, Anca Flora, Răzvan Vasilescu, Luminiţa Gheorghiu, Doru Ana

Ovidiu, un jeune homme de Constanţa, tient sa propre affaire: une petite buvette improvisée dans son appartement. Il souhaite se développer le plus rapidement possible, mais il n'a pas l'argent pour cela. Un mafioso local lui en offre les moyens: Ovidiu doit transporter un paquet a une adresse donnée à Bucarest, contre une grosse somme d'argent.

Ovidiu, un tânăr din Constanţa, îşi are mica afacere: o cârciumă improvizată în propriul apartament. Vrea să se dezvolte cât mai repede, însă nu are destui bani. Un mafiot local îi oferă mijloacele: Ovidiu trebuie să transporte un pachet la o anumită adresă în Bucureşti, contra unei mari sume de bani.

 20h00 Occident


Dimanche 22 janvier / Duminică 22 ianuarie 2006

 16h00 Le Matos et la thune / Marfa şi banii

 18h00 La Reconstitution / Reconstituirea

 20h00 Joint / Furia
Réalisé par / Regia: Radu Munteanu
2002; 1h30
Avec / Cu: Andi Vasluianu, Dragoş Bucur, Dorina Chiriac

Deux jeunes hommes impliqués dans des affaires sales de la mafia bucarestoise entrent en conflit avec un parrain de la mafia tzigane à qui ils doivent 7000 dollars. Pressés par ses gorilles, ils essayent de jouer un tour au mafieux et d'annuler la dette en fournissant une fille pour le protégé de celui-ci, Adrian Copilu' Minune le chanteur de manele.

Doi tineri, amestecati în afacerile necurate ale lumii interlope bucureştene, intră în conflict cu un "naş" al mafiei ţigăneşti, căruia îi datorează 7000$. Presaţi de gorilele acestuia, ei încearcă să-l îmbuneze pe mafiot şi să stingă datoriă furnizând o fată pentru protejatul acestuia, manelistul Adrian Copilu' Minune.


Lundi 23 janvier / Luni 23 ianuarie 2006

 18h00 Joint / Furia

 20h00 Noces de pierre / Nunta de piatră


Mardi 24 janvier / Marţi 24 ianuarie 2006

 18h00 Mona, l'étoile sans nom / Steaua fără nume

 20h00 Séquences / Secvenţe
Réalisé par / Regia: Alexandru Tatos
1982; 1h38
Avec / Cu: Geo Barto, Mircea Diaconu, Dragoş Pîslaru, Alexandru Tatos

Une équipe de tournage est surprise dans divers moments de son activité, à travers trois épisodes du film en train de se faire.

O echipă e filmare e surprinsă în diferite momente ale activităţii sale, pe măsură ce filmează trei episoade din film.


Mercredi 25 janvier / Miercuri 25 ianuarie 2006

 18h00 Camarades gangsters, levez-vous! / Marele jaf comunist
Réalisé par / Regia: Alexandru Solomon
2005; 1h15
Film documentaire / Film documentar

En 1959, en Roumanie, six anciens membres de la nomenklatura et de la police secrète organisent le hold-up de la Banque Nationale. Après leur arrestation, la police leur demande de jouer leur propre rôle dans un film qui reconstitue le hold-up et l'enquête. A l'issue de leur procès, filmé en direct, ils seront condamnés à mort et exécutés. Un mois après leur exécution, le film Reconstitution sort et fait sensation dans le pays. Alexandru Solomon, revient aujourd'hui sur cette étonnante histoire.

În 1959, în România, 6 foşti membrii ai nomenclaturii şi ai poliţiei secrete organizează un jaf la Banca Naţională. După arestare, poliţia le cere să-şi joace propriile roluri într-un film ce reconstituie jaful şi ancheta. La terminarea procesului, filmat în direct, vor fi toţi condamnaţi la moarte şi executaţi. După o lună de la execuţie, se difuzează filmul Reconstituirea, făcând senzaţie în toată ţara. Alexandru Solomon revine azi la această poveste uimitoare.

 20h00 Séquences / Secvenţe


Jeudi 26 janvier / Joi 26 ianuarie 2006

 18h00 Camarades gangsters, levez-vous! / Marele jaf comunist

 20h00 Asta e
Réalisé par / Regia: Thomas Ciulei
2001; 1h32
Film documentaire / Film documentar

Sulina est une petite ville dans le Delta du Danube. Un pays plus plat que la Belgique. Les familles filmées dans ce documentaire habitent des maisons isolées de Sulina et elles s'y ennuient ferme. Thomas Ciulei souligne l'humour parfois trash des habitants, s'attarde sur le langage et les expressions si particulières aux habitants de cette région. "Asta e" ("c'est la vie, c'est comme ça"), cette expression utilisée par les protagonistes du film pour communiquer leur fatalité, reste en tête un long moment après avoir vu le film...

Sulina e un orăşel din Delta Dunării. Un ţinut mai plat chiar ca Belgia. Familiile filmate în acest documentar locuiesc în case izolate din Sulina şi se plictisesc de moarte. Thomas Ciulei subliniază umorul pe alocuri "trash" al locuitorilor, se opreşte la limbaj şi la expresiile atât de specifice celor de aici. "Asta e" ("e viaţa, asta e"), expresia utilizată de protagoniştii filmului pentru a-şi exprima fatalitatea, îţi rămâne în minte mult timp după ce ai văzut filmul...


Vendredi 27 janvier / Vineri 27 ianuarie 2006

 18h00 Une nuit tourmentée / O noapte furtunoasă
Réalisé par / Regia: Jean Georgescu
1943; 1h14
Avec / Cu: Radu Beligan, Gheorghe Ciprian, George Demetru, Florica Demion, Miluţa Gheorghiu, Alexandru Giugaru

Classique du cinéma roumain, d'après la pièce (comédie) de Caragiale, avec des acteurs légendaires du théâtre et du cinéma roumain.

Clasic al cinematografiei române, după piesa lui Caragiale, cu actori legendari ai scenei şi cinematografului românesc.

 20h00 Asta e


Samedi 28 janvier / Sîmbătă 28 ianuarie 2006

 15h00 La Forêt des pendus / Pădurea spânzuraţilor
Réalisé par / Regia: Liviu Ciulei
1965; 2h46
Avec / Cu: Victor Rebengiuc, Liviu Ciulei, Ştefan Ciubotăraşu, Kovács György, Széles Anna

Adaptation du roman classique de Liviu Rebreanu, chef d'œuvre de la littérature roumaine de l'entre deux guerres, sur les transformations et les bouleversements de la vie d'un officier roumain de Transylvanie, pendant la première Guerre Mondiale.
Prix de la mise en scène, Cannes 1965.

Ecranizare a romanului clasic al lui Liviu Rebreanu, capodoperă a literaturii române interbelice, despre transformările şi turmentările din viaţa unui ofiţer român din Transilvania, în timpul Primului Război Mondial.
Premiul de regie, Cannes 1965.

 18h30 Programme de courts-métrages / Program de scurt-metraje
Un voyage en ville / Călătorie la oraş

Réalisé par / Regia: Corneliu Porumboiu
2003; 15 min.
Prix du meilleur court métrage / Premiul pentru cel mai bun scurt-metraj, Karlovy Vary 2004
Trafic
Réalisé par / Regia: Cătălin Mitulescu
2004; 15 min.
Palme d'Or du court-métrage / Palme d'Or pentru scurt-metraj, Cannes 2004
Aide humanitaire / Ajutoare umanitare
Réalisé par / Regia: Hanno Hoffer
2001; 16 min.
Prix Canal + / Premiul Canal +, Clermont Ferrand 2002
Le Chœur des pompiers / Corul pompierilor
Réalisé par / Regia: Cristian Mungiu
2000; 30 min.
De l'autre côté / Dincolo
Réalisé par / Regia: Hanno Hoffer
1999; 18 min.
Zapping
Réalisé par / Regia: Cristian Mungiu
2000; 14 min.
Rien par hasard / Nici o întâmplare
Réalisé par / Regia: Cristian Mungiu
2000; 16 min.

Notă: Scenariile scurtmetrajelor lui Cristian Mungiu se pot citi gratuit în volumul 7 scenarii, publicat de Editura LiterNet.

 21h00 Asta e


Dimanche 29 janvier / Duminică 29 ianuarie 2006

 15h00 Une nuit tourmentée / O noapte furtunoasă

 17h00 Programme de courts-métrages / Program de scurt-metraje

 19h30 La Forêt des pendus / Pădurea spânzuraţilor

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus