mai 2006
TANDEM
Rencontres artistiques franco-roumaines
Du 26 au 29 mai 2006
BucarestArts visuels
Danse
Musique contemporaine
Musique classique
Art et littérature
Images et musique
Théâtre


Arte vizuale
Dans
Muzică contemporană
Muzică clasică
Artă şi literatură
Imagini şi muzică
Teatru Tandem: Bicyclette conçue pour être actionnée par deux personnes placées l'une derrière l'autre // fig. et fam. Association de deux personnes ou de deux groupes travaillant à une œuvre commune. (Larousse)

Sous ce titre évocateur, nous avons choisi de vous proposer, en un long week-end, sept exemples, parmi tant d'autres mis en oeuvre tout au long de l'année, de réalisations nées de rencontres entre artistes roumains et français.


 Tandem: Bicicletă creată pentru a fi acţionată de două persoane plasate una în spatele celeilalte // fig. şi fam. Asocierea a două persoane sau două grupuri care lucrează pentru un scop comun. (Larousse)

Sub acest titlu evocator, am ales să vă propunem pe parcursul unui weekend prelungit, şapte exemple, dintre multe altele prezentate de-a lungul anului, de realizări născute din colaborări între artişti romani şi francezi.


 META DUO interprète Calin Ioachimescu
26 mai, 17h00
Palais Cantacuzino (141, Calea Victoriei
)

Concert en Ennéaphonie

Duo unique consacré à l'interprétation de la musique organo-acousmatique dite mixte, Meta Duo développe une nouvelle pratique de musique de chambre/musique de l'espace. Elle s'accomplit en associant un interprète "classique" à un nouveau type d'instrumentiste (soniste), qui contrôle ces instruments modernes que sont les tables de mixages, flangers, phasing, délais et autres processeurs de traitement audio numériques. Meta Duo officie dans un univers électro-acoustique rigoureux, magique et sensuel. Il pratique l'alchimie sonore du temps présent.

Duo unic consacrat interpretării muzicii organo-acusmatice numită mixtă, dezvoltă o nouă practică a muzicii de cameră / muzicii spaţiului. Aceasta se realizează asociind un interpret "clasic" cu un nou tip de instrumentist (sunetistul), care controlează aceste instrumente moderne, mixere, flangers, phasing şi alte procesoare de tratare audio numerice. Méta Duo oficiază într-un univers electroacustic riguros, magic şi senzual. Practică alchimia sonoră a timpului prezent.

Concert organisé en partenariat avec l'association Nova Musica.

Programme / Program
"Musique Spectrale",
"HeptaGRaMe" (commande de l'INA-GRM),
"Les éclats de l'abîme" (commande de Radio France),
"Saxtraces" (commande d'Etat)


Daniel Kientzy, (7) saxophone(s)
Artiste international consacré à l'interprétation de la création musicale contemporaine, en particulier électronique. Seul à dominer la famille entière des 7 saxophones, plus de 300 œuvres ont été écrites pour lui. Kientzy est "l'inventeur" du saxophone contemporain, au sujet duquel il a écrit, entre autres, le plus important traité de technique instrumentale: Saxologie. Il dédie une partie de son talent à l'improvisation (absolue). Il a obtenu de nombreux prix et décorations: Prix SACEM, Victoire de la Musique, Chevalier des Arts et Lettres, etc. Il est Docteur en Esthétique, Sciences et Technologie des Arts de l'Université Paris VIII, et aussi Docteur Honoris Causa de l'Université de Bucarest.

Artist internaţional consacrat interpretării creaţiei muzicale contemporane, în special electronică. Fiind singurul care stăpîneşte o întreagă gamă de 7 saxofoane, mai mult de 300 de opere au fost create pentru el. Kientzy este "inventatorul" saxofonului contemporan, despre care a scris, printre altele, cel mai important tratat de tehnică instrumentală: Saxologie. Îşi dedică o parte a talentului improvizaţiei (absolute). A obţinut numeroase premii şi decoraţii: Premiul SACEM, Victoire de la Musique, Chevalier des Arts et Lettres, etc. Este Doctor în Estetică, Ştiinţă şi Tehnologie a Artelor la Universitatea Paris VIII, şi Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti.

Reina Portuondo, électronique
Soniste née à La Havane. A Cuba, elle a travaillé plusieurs années à l'Union des écrivains et artistes de Cuba et a ainsi collaboré à de nombreux concerts et festivals internationaux comme ceux de musique contemporaine de La Havane et de musique électro acoustique de Varadero. En France elle s'est spécialisée dans l'interprétation de la musique électroacoustique, en particulier organo-acousmatique (mixte).

Sunetistă născută la Havana. În Cuba a lucrat mai mulţi ani la Uniunea scriitorilor şi artiştilor din Cuba şi a colaborat astfel la numeroase concerte şi festivaluri internaţionale precum cele de muzică contemporană de la Havana şi de muzică electroacustică de la Vradero. În Franţa s-a specializat în interpretarea muzicii electroacustice, în special organo-acusmatică (mixtă).Călin Ioachimescu
Né en 1949 à Bucarest. Etudes de composition avec Stefan Niculescu au Conservatoire National Supérieur de Bucarest. Cours d'informatique musicale à l'IRCAM - Paris, compositeur stagiaire avec une bourse du Gouvernement français. Il a, également, suivi les cours d'été de musique contemporaine de Darmstadt (RFA) en 1980-1984. Pour sa création, il a reçu, deux fois, le Prix National de Composition et le "Kranichsteiner Musikpreis" - Darmstadt - 1984. Ses compositions qui comprennent musique pour instruments solo, musique pour différents ensembles, pièces d'orchestre et musique électroacoustique, ont été créées en Roumanie ainsi que dans différents centres musicaux européens. Sa création reflète ses recherches dédiées à l'étude d'un langage musical-synthèse, particulièrement défini sur les lois acoustiques et psychologiques. Calin Ioachimescu est aussi directeur du S.M.E.I. (studio de musique électroacoustique et d'enregistrements) de l'Union des Compositeurs de Roumanie.Născut în 1949 la Bucureşti. Studii de compoziţie cu Ştefan Niculescu la Conservatorul Naţional Superior din Bucureşti. Cursuri de informatică muzicală la IRCAM - Paris, compozitor stagiar cu o bursă a Guvernului francez. A urmat, de asemenea, între 1980 şi 1984 cursurile de vară de muzică contemporană de la Darmstat. Pentru creaţiile sale a primit de două ori Premiul Naţional de Compoziţie şi "Kranichsteiner Musikpreis" - Darmstadt în 1984. Compoziţiile sale care cuprind muzica pentru instrumente solo, muzică pentru diferite ansambluri, piese pentru orchestră şi muzică electroacustică, au fost create în România precum şi în diferite centre muzicale europene. Creaţia sa reflectă cercetările dedicate unui limbaj muzical - sinteza, definit în mod special pe baza legilor acustice şi psihologice. Călin Ioachimescu este în acelaşi timp director al S.M.E.I. (studio de muzica electro acustică şi de înregistrări) al Uniunii Compozitorilor din România.
 Exposition: "Cependant»
26 mai - 17 juin
3/4 gallery, galerie du Musée National d'Art Contemporain (2, Bd. Balcescu, entrée par la droite du Théâtre National)
Vernissage le 26 mai à 19h30


Curateurs / Curatori:
Delphine Fabbri Lawson et Jean Corréard de Fluid Image

Fluid Image est un organisme polymorphe et évolutif qui centre sa démarche sur l'art technologique (ensemble des modes d'expression liés à l'utilisation des technologies productrices de son et d'image).

L'exposition Cependant est née d'une proposition artistique de Delphine Fabbri Lawson et de Jean Corréard dont l'intention est la création d'un art technologique résultant du regard croisé sur un pays, la Roumanie. L'exposition réunit ainsi les artistes mix médias de ce pays ayant pris part à la proposition et les artistes français, auteurs de la proposition.Fluid Image este un organism polimorf şi evolutiv care îşi centrează demersul către arta tehnologică (ansamblu de moduri de expresie legate de utilizarea tehnologiilor producătoare de sunet şi imagine).

Expoziţia Cependant este născută dintr-o propunere artistică venită din partea Delphine Fabbri Lawson şi a lui Jean Corréard a căror intenţie este realizarea de obiecte de artă tehnologică rezultând din întâlnirea viziunilor franceze şi române asupra unei ţări, România. Expoziţia reuneşte şi artişti media din România care au răspuns propunerii artiştilor francezi.

Oeuvres présentées / operele prezentate

Night screen, Urban tree, Blind loyality, Young Romania, Micro univers
Séries d'oeuvres multimédias de Vali Chincisan

Endless, Self correction exercice, Stop truck
Séries d'oeuvres vidéo de Estefan Arnold

Rubbing mint
Installation vidéo de Anca Benera

Amnésia #2
Installation d'art technologique de D. Fabbri Lawson et J. Corréard

Sans titre
Installation d'art technologique de Pierre Dugelay
 Performance DJ - VJs
DJ français / VJs roumains
26 mai, 22h00
Musée National d'Art Contemporain


Benkal créera pour l'événement une pièce de musique concrète en relation avec le lieu du concert (MNAC), à base de sons ambiants enregistrés sur le terrain, manipulés et arrangés. Puis il poursuivra la soirée avec des morceaux mêlant sonorités électroniques, acoustiques, musique improvisée et contemporaine, beats, cliks et autres micro-événements sonores. L'éclectisme de l'ensemble donne un univers contrasté, dans lequel s'entrecroisent des sensations (tant physiques que mentales) allant de la contemplation la plus méditative à la tension extrême, en passant par des phases plus légères et distrayantes.Benkal va crea pentru aceasta întâlnire o piesă de muzică concretă în relaţie cu locul concertului (MNAC), plecând de la sunete ambiante înregistrate în Bucureşti, manipulate si combinate. Pe urmă va continua seara cu piese îmbinând sonorităţi electronice, acustice, muzică improvizată şi contemporană, beats, cliks şi alte micro-evenimente sonore. Eclectismul ansamblului conferă un univers contrastant, ăn care se întrepătrund senzaţii (atât fizice cât şi mentale) mergând de la contemplaţia meditativă la tensiunea extremă, trecând prin fraze lejere şi amuzante.

Sergei & Koshimin (SKVJS), de leur vrai nom Sergiu Doroftei et Cosmin Moldovan, ont débuté en tant que VJs en 2005 au MNAC. Tous les deux sont étudiants à l'Université d'Art de Bucarest dans la section Photo-Vidéo, d'où leur intérêt pour l'audiovisuel. Après un an d'expérience dans le domaine du Vj-ing (et plusieurs autres dans l'audiovisuel), les deux jeunes artistes ont déjà réalisé des collaborations avec Luciano & Thomas Melchior, Adam Freeland, Sven Vath. Ils étaient également présents aux soirées TRALALA-SUBSTIL, AV-Motional 2.
Sergei & Koshimin croient en l'amélioration de la qualité des " visuals " qui se font en Roumanie et attendent le jour où le phénomène " visual " sera un composant indispensable du clubbing de qualité, non seulement à Bucarest, mais aussi dans tout le pays.Sergei & Koshimin (SKVJS), numiţi de către familie şi buletin Sergiu Doroftei şi Cosmin Moldovan, au debutat ca VJ în 2005, la MNAC. Ambii sunt studenţi la Universitatea de Arte Bucureşti, la secţia Foto-Video de unde şi interesul pentru audio-vizual al celor doi. Într-un an de experienţă in domeniul VJ-ing-ului (şi după mai mulţi în domeniul audio-vizual) cei doi adună deja în palmaresul propriu visuals pentru Luciano & Thomas Melchior, Adam Freeland şi Sven Vath, precum şi prezenţa la petrecerile TRALALA-SUBSTIL, AV-Motional 2. Sergei & Koshimin cred în calitatea în creştere a visuals-urilor ce se fac in România şi aşteaptă ziua în care fenomenul "visual" va fi şi în ţara, nu doar in Bucureşti, o componentă indispensabilă a clubbing-ului de calitate.
  Danse: VISA GAME
27-28 mai 2006, 18h00 et 21h00
Musée National d'Art Contemporain


Idée du projet: Cosmin Manolescu
Concept, chorégraphie, interprétation: Cosmin Manolescu et Pascal Allio
Lumières et vidéo: Stefano Piermatteo
Univers sonore: Vlaicu Golcea
Voix: Luiza Zan
Production Roumanie: Cosmin Manolescu
Production France: Jean-François Munnier
Durée du spectacle: environ 50 minutes

Chaque histoire fait partie d'une géographie et chaque géographie a son histoire. Deux identités distinctes, deux mémoires communes.
Offrir une relation singulière au public, une nouvelle frontière entre personnage et interprète, jeu et non-jeu.
Mettre en place une autre narration, un espace dans lequel le spectateur, avec son propre regard, devient témoin, interprète de ce qu'il voit.
Rencontrer son regard, atteindre son écoute, solliciter son espace, lui proposer un désordre émotionnel. Du spectateur ou de l'interprète, qui va se perdre? L'un ou l'autre ou les deux?Fiecare poveste face parte dintr-o geografie, iar fiecare geografie îşi are propria istorie.
Două identităţi distincte, două memorii comune.
A oferi publicului o relaţie aparte, o nouă frontieră între personaj şi interpret, interpretare sau non-interpretare. A pune în practică o nouă naraţiune, un spaţiu în care spectatorul, cu modul său propriu de a privi, devine martor, interpret a ceea ce vede.
A-i întâlni privirea, a-i aştepta ascultarea, a-i solicita spaţiul, a-i propune o dezordine emoţională. Dintre spectator si interpret, cine se va pierde? Unul sau celalalt sau amândoi?

Visa game est une aventure insolite du corps humain. Cosmin et Pascal se sont rencontrés pour la première fois en 1990, juste après la chute du régime communiste en Roumanie, dans le cadre d'un des premiers stages de danse contemporaine organisés à Bucarest par l'Association Française d'Action Artistique et l'Institut Francais. Seize ans après, les deux artistes se retrouvent à la tête d'un projet artistique qui est une méditation sur la solitude, mais également sur l'amour et la vie.

Visa game este o aventură insolită a corpului uman. Cosmin şi Pascal s-au întâlnit pentru prima dată în 1990, chiar după căderea regimului comunist în România, în cadrul unuia dintre primele stagii de dans contemporan organizate de AFAA şi Institutul Francez din Bucureşti. După 15 ani, cei doi artişti se regăsesc în fruntea unui proiect artistic care reprezintă o meditaţie despre singurătate, dar în acelaşi timp despre dragoste şi viaţă.

Visa game est un spectacle de danse contemporaine réalisé à Bucarest et à Paris dans le cadre de l'Année de la Francophonie en Roumanie par la Fondation culturelle "Projet DCM" en partenariat avec l'Institut Français de Bucarest, l'Institut Culturel Roumain, Le Centre de Développement Chorégraphique du Val de Marne dans le cadre d'un accueil studio, avec l'aide financière de l'Ambassade de France en Roumanie, du Fonds National Culturel et le soutien logistique du Centre National de la Danse et du Musée National d'Art Contemporain.

Remerciements: Centre National de la Danse Paris, Théâtre Le Vanves.

IMPORTANT! L'accès du public au spectacle se fera sur présentation d'un document d'identité (passeport, permis de conduire, carte d'identité). Le nombre de spectateurs est limité à 100 personnes par spectacle. Réservations auprès de l'Institut Français de Bucarest: contacter Miki Braniste par téléphone au 316 02 24 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Accesul publicului la spectacole va fi făcut pe baza unui act de identitate (paşaport, permis de conducere, carte de identitate). Numărul de spectatori este limitat la maximum 100 de persoane pe spectacol. Rezervarea locurilor la Institutul Francez din Bucureşti: persoana de contact Miki Brănişte, telefon 316 02 24 sau email [email protected].
 Laurent Cabasso et Teodor Paraschivescu
Piano à quatre mains
28 mai, 11h00
Athénée Roumain (1, strada Franklin
)

Laurent Cabasso

Né en 1961, Laurent Cabasso fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il obtient les Premiers Prix de piano et de Musique de Chambre. Effectuant alors le cycle de perfectionnement, il bénéficie des conseils de Nikita Magaloff, György Sebok, György Sandor et Norbert Braïnin. Il travaille également avec Maria Curcio-Diamand à Londres.

Lauréat de grands concours internationaux (Prix Alex de Vries en 1977, Prix Geza Anda de Zurich en 1982, Tokyo en 1983) Laurent Cabasso mène une carrière harmonieusement répartie entre les récitals, concertos avec orchestre, musique de chambre et enseignement.
Laurent Cabasso est professeur titulaire au Conservatoire National de Région de Strasbourg depuis 1993 et professeur-assistant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.Născut în 1961, Laurent Cabasso studiază la Conservatorul Naţional Superior de Muzică din Paris unde obţine Premiile I pentru pian şi muzică de cameră. Făcând apoi un ciclu de perfecţionare, beneficiază de sfaturile lui Nikita Magaloff, György Sebok, György Sandor şi Norbert Braïnin. Lucrează de asemenea cu Maria Curcio-Diamand la Londra.

Laureat al unor mari concursuri internaţionale (Premiul Alex de Vries în 1977, Premiul Geza Anda - Zurich în 1982 şi Tokyo în 1983) Laurent Cabasso are o carieră repartizată armonios între recitaluri, concerte cu orchestră, muzică de cameră şi activitatea universitară. Laurent Cabasso este profesor titular la Conservatorul Naţional Regional Strasbourg din 1993 şi profesor asistent la Conservatorul Naţional Superior de Muzică din Paris.

Teodor Paraschivescu

Né en Roumanie, Teodor Paraschivescu donne son premier concert avec orchestre à l'âge de 11 ans. C'est au Conservatoire de Bucarest qu'il poursuit ses études musicales, et remporte 5 premiers prix. Parmi les grands maîtres qui l'ont guidé: Emile Guilels, Nadia Boulanger et Yvonne Lefébure. Lauréat du Concours International George Enescu en 1961, Premier prix Claude Debussy en 1971, Grand Prix de l'Académie du disque français pour l'enregistrement d'œuvres de musique de chambre de Ravel en 1974, " Diapason d'or " en 1978 pour l'enregistrement de l'œuvre pour piano de Claude Debussy, " Diamant " de la revue Harmonie pour les études de Debussy en 1981, il a été nommé professeur de piano et de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.Născut în România, Teodor Paraschivescu susţine primul său concert cu orchestră la vârsta de 11 ani. Urmează studiile muzicale la Conservatorul din Bucureşti şi obţine 5 premii I. Printre maeştrii care l-au îndrumat: Emile Guilels, Nadia Boulanger şi Yvonne Lefébure. Laureat al Concursului Internaţional George Enescu în 1961, Premiul I Claude Debussy în 1971, Marele Premiu al Academiei discului francez pentru înregistrarea operelor de muzică de cameră ale lui Ravel în 1974, "Diapazonul de Aur" în 1978 pentru înregistrarea operelor pentru pian ale lui Claude Debussy, premiul "Diamant" al revistei Harmonie pentru studiul lui Debussy în 1981, a fost numit profesor de pian şi muzică de cameră la Conservatorul Naţional Superior de Muzică din Paris.

Programme / Program

Mozart: Sonate en Ut Majeur KV 521 (Allegro, Andante, Finale Allegretto).
Schubert: Fantaisie en Fa mineur opus 103.
Brahms: Six danses hongroises.
Ravel: Ma mère l'Oye (Cinq pièces enfantines)
1. Pavane de La Belle au Bois Dormant
2. Petit Poucet
3. Laideronnette, Impératrice des Pagodes
4. Les entretiens de La Belle et la Bête
5. Le Jardin Féerique
  Art et Littérature: Nos Belles Etrangeres
28 mai, 18h00
Institut Français de Bucarest


Dans le cadre de la dernière édition des " Belles Etrangères " dédiée à la Roumanie en 2005, l'association " La moitié pleine " a proposé une rencontre, qui a eu lieu en novembre dernier à Paris (à l'INALCO), avec trois écrivains roumains - Mircea Cartarescu, Gabriela Adamesteanu et Cecilia Stefanescu - et trois artistes français - Edmond Baudoin, Annie Pauleau-Gauthier et Céline Lachkar.

S'étant poursuivies et développées depuis lors, ces collaborations entre écrivains roumains et artistes français sont aujourd'hui mises en situation à Bucarest. Le dialogue entre texte littéraire et création artistique contemporaine a été construit autour de la manière dont les écrivains et les artistes, dans leurs œuvres respectives, travaillent avec des éléments du réel ou imaginaires qui recomposent la mémoire.

În cadrul ultimei ediţii "Belles Etrangères" 2005 dedicată României, Asociaţia "La moitié pleine" a propus o întâlnire, care a avut loc în noiembrie 2005 la Paris (l'INALCO), cu trei scriitori români - Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameşteanu şi Cecilia Ştefănescu - şi trei artişti francezi - Edmond Baudoin, Annie Pauleau-Gauthier şi Céline Lachkar.

Colaborările între scriitorii români şi artiştii francezi, care nu au încetat să se dezvolte, sunt concretizate astăzi la Bucureşti. Elementele realului şi ale imaginarului care recompun memoria artiştilor au alimentat dialogul între textul literar şi creaţia artistică.

Mircea CĂRTĂRESCU - Edmond BAUDOIN
Projection des dessins d'Edmond Baudoin d'après Orbitor de Mircea Cartarescu et exposition des esquisses qu' Edmond Baudoin a créées d'après le livre Travesti (Lulu en français) de Mircea Cartarescu. En présence de Edmond Baudoin.Proiecţie de desene ale lui Edmond Baudoin după Orbitor de Mircea Cărtărescu şi expoziţie de schiţe pe care Edmond Baudoin le-a creat după cartea Travesti (Lulu în franceză) de Mircea Cărtărescu. În prezenţa lui Edmond Baudoin.

Gabriela ADAMEŞTEANU - Annie PAULEAU-GAUTHIER
<nobr>Lecture-performance d'un extrait de La rencontre de Gabriela Adamesteanu, mise en scène par Annie Pauleau-Gauthier. (traduction: Marie-France Ionesco)Spectacol-lectură pe un fragment din Întâlnirea de Gabriela Adameşteanu, pus în scenă de Annie Pauleau-Gauthier (traducere: Marie-France Ionesco)

Cecilia ŞTEFĂNESCU - Céline LACHKAR
Présentation d'une installation sonore de Céline Lachkar, réalisée d'après un fragment de Liaisons morbides de Cecilia Stefanescu.Prezentarea unei instalaţii sonore realizată de Céline Lachkar, după un fragment din Legături bolnăvicioase de Cecilia Ştefănescu.

18h30: lecture-performance / >spectacol lectură
19h15: discussions avec le public / discuţii cu publicul
 Théâtre: L'Oubli
29 mai, 19h00
Théâtre Odéon (40-42, Calea Victoriei
)

de Georges Banu
Avec: Georges Banu, Vava Ştefănescu, Sylvain Groud
Mise en scène: Mihai Măniuţiu
Chorégraphie: Sylvain Groud et Vava Ştefănescu

Georges Banu signe ici un texte original qui interroge et réfléchit sur cette dimension cachée, jamais maitrisée de l'être: sa capacité d'oubli. L'oubli, est-il un danger ou une chance? A l'heure de l'enregistrement généralisé l'homme préserve-t-il le droit à l'oubli? Que peut-on oublier et que devons-nous préserver à jamais dans la mémoire? L'oubli concerne aussi bien l'identité de chacun que ses rapports à la morale.

Ce texte original a servi à un travail scénique mené par Mihai Maniutiu afin de parvenir à cette forme théâtrale qui fascine aujourd'hui: le théâtre des interrogations à partir d'une écriture qui s'affronte aux données de la conscience moderne. Une écriture plus qu'une pièce dans le sens ancien du terme.

Le texte de Georges Banu fait la liaison entre le présent et les troubles que l'oubli a suscités par le passé. Il a toujours été l'adversaire à abattre, ce contre quoi l'Occident s'est employé à dresser les palais, aujourd'hui "oubliés", de l'Art de la mémoire.

La mémoire et l'oubli se tiennent comme deux frères jumeaux, comme les deux versants des rapports de l'homme au temps et aux devoirs que lui impose son statut de citoyen...

L'Oubli est un spectacle où l'on métisse les arts afin de mieux déborder leurs frontières pour rendre compte des complexités de l'homme lorsqu'il procède à la plus grave rencontre, la rencontre avec soi-même.George Banu semnează aici un text original care cuprinde interogaţii şi reflecţii asupra unei dimensiuni ascunse, cu neputinţă de stăpânit, a fiinţei umane: capacitatea sa de a uita. Uitarea este, oare, un pericol sau o şansă? Mai are oare omul dreptul la uitare, astăzi, în epoca înregistrării generalizate? Ce putem uita şi ce trebuie să păstram pentru totdeauna în memorie? Uitarea e strâns legata de identitatea fiecăruia şi, totodată, de modul în care fiecare se raportează la morală.

Acest text original a slujit unei creaţii scenice realizate de Mihai Măniuţiu, iar scopul a fost acela de a propune o formă teatrală care astăzi fascinează: teatrul interogaţiilor, teatru al cărui punct de plecare este o operă ce se confruntă cu datele conştiinţei moderne. O scriere, mai degrabă decât o piesă în accepţiunea tradiţională a termenului.

Textul lui George Banu face legătura între prezent şi tulburările pe care uitarea le-a stârnit, de atâtea ori, în trecut. Ea a constituit dintotdeauna adversarul ce trebuia învins şi împotriva căruia Occidentul s-a înverşunat mereu, construind palatele, astăzi "uitate", dedicate Artei memoriei.

Memoria şi uitarea sunt precum doi fraţi gemeni, precum doi versanţi ai raporturilor pe care le întreţine omul cu timpul şi cu îndatoririle ce decurg din statutul sau de cetăţean...

Proiectul Uitarea şi-a propus să dea naştere unui spectacol în care artele se contopesc, depăşindu-şi frontierele, pentru a ne revela întreaga complexitate a omului, atunci când purcede la cea mai grava dintre întâlnirile sale, aceea cu el însuşi.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus