mai 2007
O carte de muzică găsită, în mod miraculos, îngropată în zidul unei mânăstiri din Transilvania, în 1988, Codex Caioni, astfel denumită după numele unui organist franciscan care, timp de treizeci de ani, a transcris pentru sine toate muzicile sacre şi profane, savante sau populare care puteau fi auzite sau care au fost compuse în secolul XVII, în Transilvania. Aceasta culegere, absolut inedită, mărturie unică a participării României la concertul muzicii baroce europene, vă folosi drept material pentru un spectacol muzical franco-român a cărei creaţie vă fi prezentată în octombrie viitor la Sibiu, Cluj şi Bucureşti şi ulterior, în Franţa, în 2008.

Pe 14 mai 2007, ora 19, la Institutul Francez din Bucureşti, în cadrul ciclului Atelier 77 - Lecţia de muzică, Jean-Christophe Frisch, directorul Ansamblului XVIII-21, Le Baroque nomade va prezenta proiectul Codex Caioni, muzică barocă din Transilvania la răscrucea dintre Europa şi Asia, în compania unor muzicieni (Cyrille Gerstenhaber - soprană, Mihai Ghiga, Kovacs Laszlo - vioară, Adorjan Csaba - alto, Lazăr Zsombior - violoncel) şi dansatori (Endre şi Imola Virag).

După ce a creat versiunea pentru muzică de cameră a lucrării Castor et Pollux de Rameau, Ansamblul XVIII-21, Le Baroque nomade înfiinţat de Jean-Christophe Frisch, s-a specializat pe parcurs în confruntarea dintre muzicile baroce occidentale şi muzicile tradiţionale contemporane lor. Recent s-au consacrat muzicilor cântate în China în epocă iezuiţilor şi Călătoriei muzicale în Orient a lui Pietro della Vale, muzicant nomad din secolul al XVII-lea.


Program:

Schutz, O Jesu Nomen Dulce, Codex Caioni No. 315 (cu voce)
Caioni, O Anima mea Codex Caioni No. 311 (cu voce)
Pargamasca Codex Vietoris/ Bergamasca Ucellini / improvisation
Currenta Praetorius, Codex Caioni No. 146
Danses trad.
Sarabandes en trio. Codex Caioni No. 344-345-346
Patrem omnipotentem. Codex Caioni No. 276 (cu voce)
Chanson trad. hongroise ou roumaine ou Lepus intra sata (cu voce)
Codex Caioni - musique baroque de Transylvanie
Un livre de musiques a été retrouvé miraculeusement dans le mur d'un monastère de Transylvanie en 1988, le Codex Caioni, du nom d'un organiste franciscain. Pendant une trentaine d'années, il a transcrit pour son usage toutes les musiques sacrés et profanes, savantes ou populaires que l'on pouvait entendre ou composer au XVIIe siècle en Transylvanie. C'est ce recueil largement inédit, témoignage unique de la participation de la Roumanie au concert de la musique baroque européenne, qui va servir de matériau à un spectacle musical franco-roumain
dont la création aura lieu en octobre prochain à Sibiu, Cluj et Bucarest puis en France en 2008.

Au cours de cette leçon de musique, Jean-Christophe Frisch, directeur de l'ensemble XVIII-21, Le Baroque nomade présentera ce projet Codex Caioni, musique baroque de Transylvanie au carrefour de l'Europe et de l'Asie accompagné de musiciens et danseurs roumains.

XVIII-21, Le Baroque nomade
Fondé par Jean-Christophe Frisch, l'ensemble XVIII-21, Le Baroque nomade, s'est peu à peu spécialisé dans la confrontation des musiques baroques occidentales avec les musiques traditionnelles qui leur étaient contemporaines. Ainsi, il s'est récemment consacré aux musiques jouées en Chine à l'époque des jésuites et au Voyage musical en Orient de Pietro della Vale, musicien nomade du XVIIe siècle.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus