iunie 2007
Administraţia Fondului Cultural Naţional (A.F.C.N.) acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte editoriale - carte şi publicaţii culturale.

Finanţarea nerambursabilă este de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Solicitanţii şi / sau partenerii asigură contribuţia minimă de 10% din bugetul proiectului propus spre finanţare sub forma contribuţiei în numerar.

Priorităţile de finanţare pentru această sesiune de finanţare sunt, potrivit Hotărârii Consiliului Administraţiei Fondului Cultural Naţional:
încurajarea tinerilor creatori;
promovarea creaţiei literare contemporane;
explorarea diferenţelor şi a diversităţii culturale;
cultura naţională în context european - păstrarea identităţii naţionale; valorificarea patrimoniului imaterial; arta pentru schimbarea socială şi schimbarea mentalităţilor.

Perioada de înscriere a proiectelor editoriale este cuprinsă în intervalul 21 iunie -20 iulie 2007. Termenul limită de înscriere a proiectelor editoriale este 20 iulie, ora 15,00.

Condiţii de participare:
Pot înscrie proiecte în concurs editurile şi redacţiile publicaţiilor, cu sediul în România:
persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi editoriale (de exemplu, organizaţii nonguvernamentale, S.R.L.-uri);
instituţii publice care derulează activităţi editoriale, altele decât cele stabilite ca obligaţii sau programe minimale anuale.

Suma totală disponibilă pentru această sesiune de finanţare este de 2,4 milioane de lei, distribuită după cum urmează:
1,6 milioane lei pentru editarea de titluri de carte;
0,8 milioane lei pentru editarea de publicaţii culturale (reviste şi alte publicaţii culturale), potrivit Hotărârii Consiliului Administraţiei Fondului Cultural Naţional.

Solicitările se trimit la următoarea adresă: Administraţia Fondului Cultural Naţional, Calea Dorobanţilor nr. 99 A, etaj II, biroul 201, sector 1, Bucureşti, prin următoarele modalităţi: prin poştă recomandată; prin livrare directă de către solicitant, zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 - 15.00.

Pachetul de informaţii poate fi obţinut prin descărcare de pe pagina de web a A.F.C.N.: www.afcn.ro, secţiunea Finanţări, Proiecte editoriale, la adresa http://www.afcn.ro/finantari_proiecte_editoriale.php

Persoana de contact: Cristiana Vlad (punct de informare Calea Dorobanţilor nr. 99A), fax: 021 230 00 29, e-mail: [email protected].

Parteneri media: B 24 Fun, Societatea Română de Radiodifuziune, România liberă.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus