Dilema Veche / mai 2009
New Europe College (NEC) anunţă concursul pentru bursele de cercetare GE-NEC III pentru universitari/cercetători din România angajaţi în proiecte privind domeniul artelor vizuale. Acest program va fi axat pe cercetări legate de artele vizuale în România în intervalul 1945 - 2000.


Condiţii de participare:

Candidatul/a trebuie să fie înscris/ă la doctorat sau să aibă titlul de doctor;
Se va acorda prioritate candidaţilor sub 40 ani şi celor care nu au beneficiat încă de burse acordate de NEC;
Se aşteaptă de la candidaţi o bună cunoaştere a cel puţin una din limbile străine de circulaţie internaţională.


Condiţii ale bursei:

Bursa se acordă pentru unul sau două semestre în intervalul octombrie 2009 - februarie 2011. Programul bursierilor presupune prezenţa obligatorie în Bucureşti la toate întâlnirile programate în cadrul acestui proiect. Bursierii vor beneficia de un stagiu de cercetare de o lună, în ţară şi în străinătate, în directă legătură cu proiectul de cercetare propus. Valoarea bursei lunare este echivalentul în RON a 500 USD (neimpozabili), la care se va adăuga suma destinată stagiului de cercetare.


Modalităţi de înscriere şi termene privind concursul:

Formularul de participare la concurs şi instrucţiunile de completare pot fi obţinute de la adresa www.nec.ro sau prin e-mail de la [email protected]; tot aici se găseşte o prezentare generală a programului, de care candidaţii sunt rugaţi să ţină seama în elaborarea proiectului lor.

Formularul poate fi de asemenea ridicat, ca şi celelalte documente, de la sediul New Europe College în zilele de luni-vineri, orele 10-17 sau poate fi primit prin poştă (în cazul candidaţilor din provincie).

Termenul limită de depunere a dosarului complet este este 15 iulie 2009 (inclusiv).

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. (021) 307 99 10 - între orele 10-17 ale fiecărei zile lucrătoare - sau prin e-mail: [email protected] [Ana Buculei]

Adresă: New Europe College, str. Plantelor 21, 023971 Bucureşti

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus