septembrie 2010
eXplore dance festival 2010
Ediţia 2010 a festivalului vine cu o mulţime de noutăţi. Nu doar că organizatorul care duce mai departe festivalul a devenit Asociaţia 4Culture, dar ne-am luat şi timpul necesar să evaluăm scopurile şi rezultatele eXplorărilor noastre din ultimii 4 ani.

De la universul artistic feminin (2005), temă care a condus la acuzaţii de feminism, la prezentarea unei diversităţi de identităţi ("Identity" 2007), la schimbul de experienţe artistice şi metode de lucru ("Sharing" 2008), ne-am luat un timp de gândire ("Time to Think!" 2009) împreună cu o serie de artişti extraordinari şi cu publicul nostru tânăr, tot mai numeros.

eXplore dance festival s-a transformat dintr-un proiect provocator într-unul vital, un eveniment anual unic în România, dedicat dansului contemporan şi performance-ului. eXplore dance festival este un loc de confruntare, reflecţie şi schimb de idei. Ce urmează?

Dincolo de dorinţa constantă de a prezenta pentru prima oara în Bucureşti şi în România artişti recunoscuţi pe plan internaţional, scopul festivalului este deopotrivă de a descoperi, susţine şi promova coregrafii tineri şi emergenţi. Evenimentul urmăreşte de asemenea să privească mai departe şi să ofere şansa de a creşte profesional generaţiei următoare, atât de necesară în prezent.

Am decis astfel să invităm o serie de coregrafi recunoscuţi care să transmită mai departe experienţa lor în cadrul unor conferinţe, ateliere şi proiecţii video. Aceasta reprezintă o iniţiativă care sperăm că va aduce în viitor noi colaborări, artişti noi implicaţi în scena locală, precum şi recunoaşterea necesară din partea unor potenţial noi parteneri, că arta şi cultura sunt vitale pentru societatea noastră.

A 5-a ediţie eXplore dance festival se concentrează pe noul potenţial al corpului, călătorind de la concret la abstract, vorbeşte despre transformarea a ceea ce o dată numeam "dans" într-un nou tip de limbaj, experimentează compoziţia ca proces, investighează feţele multiple ale sinelui şi contrastele care ne definesc.

Artişti binecunoscuţi pe plan internaţional precum Wim Vandekeybus/Ultima Vez, Milli Bitterli, Ivana Muller, Eszter Salamon îşi vor prezenta piesele alături de coregrafi emergenţi din întreaga Europă. În acelaşi timp, în acest an oferim publicului şansa de a întâlni câţiva dintre studenţii la Coregrafie din cadrul UNATC, dorinţele şi temerile lor în legătură cu dansul contemporan în prezent.

Ce urmează? Pregăteşte-te să explorezi! (Andreea Căpitănescu, Director, eXplore dance festival)

The 2010 edition of the festival comes with a lot of news. Not only that the organiser that continues the festival has changed into 4Culture Association, but we also took some time to evaluate the aims and results of what we eXplored over the last 4 years.

From the "feminine" artistic universe (2005), leading to accusations of feminism, to the presentation of diverse "identities" (2007), to "sharing" artistic experiences and working methods (2008), we took some "time to think" (2009) along with several remarkable artists and our increasing young audience.

eXplore dance festival has transformed from a challenging project into a vital one, as a unique annual event in Romania, dedicated to contemporary dance & performance. eXplore dance festival is a place of confrontation, reflection and exchange of ideas. What next?


Beyond the constant desire to present internationally acclaimed artists for the first time in Bucharest and in Romania, the festival's purpose is also to discover, support and promote young and emerging choreographers. The event also aims at looking further and giving the chance to grow to a next generation, which is now much needed.

We thus decided to invite well-known established choreographers to pass on their knowledge and experience through lectures, workshops and video-sessions
. This is a process that will hopefully give space in the future to new collaborations, new artists involved in the local scene as well as to the recognition from new potential partners that art and culture are vital for our society.

The 5th eXplore dance festival focuses on the new potential of the body, deals with heavy thoughts, travelling from concrete to abstract, talks about the transformation of what once was called 'dance' into a new language, experiments the composition as a process, investigates the multiple facets of oneself and the contrasts that define us.

Internationally famed artists such as Wim Vandekeybus/Ultima Vez, Milli Bitterli, Ivana Muller, Eszter Salamon are presenting their works next to emerging choreographers from all over Europe. This year, we also offer you the chance to meet several students from the Choreography Department of UNATC
- National University for Drama and Film, their fears and personal aims when it comes to contemporary dance nowadays.

What next? Get ready to eXplore
! (Andreea Căpitănescu, Director of eXplore dance festival)

Spectacole

01 & 02.10.2010 / Teatrul Odeon / 20:00 [Preţ bilete | Tickets: întreg 21.20 lei; redus 12.72 lei]
Ultima Vez / Wim Vandekeybus
Monkey Sandwich

Copilul nenăscut se regăseşte în oportunităţile pe care nu le-a avut niciodată. Toată viaţa.

The unborn child reverberates on in the opportunities it was never given. A whole life long.

În Monkey Sandwich, Wim Vandekeybus nu se limitează la formate preconcepute. Piesele sale reprezintă o fuziune între muzică, dans, teatru şi film, iar de această dată focusul este pe cel din urmă. La 21 de ani, Damien Chapelle se află singur pe scenă şi interacţionează cu personajele din film. Deşi impactul emoţional al imaginilor depăşeşte orice element anecdotic, spectacolul reprezintă povestea unui om care încearcă să facă bine, dar provoacă mult rău.

In Monkey Sandwich Wim Vandekeybus does not restrict himself to set patterns. His work is a fusion of music, dance, theatre and film, and this time the focus is on the last. The 21-year-old Damien Chapelle stands alone on stage and interacts with the fictional characters in the film. Although the emotional impact of the images outweighs any anecdotal element, it is a story about a man who tries to do good but causes great evil.

Pentru Wim Vandekeybus acest spectacol reprezintă într-o anumită măsură întoarcerea la începuturile carierei sale de fotograf. Cu toate acestea, evoluţia pieselor sale merge în paralel cu investigarea noului potenţial al corpului. Cum se schimbă corpul într-un context specific? Cum poţi reacţiona dacă singurii tăi parteneri se află pe un ecran? Monkey Sandwich a fost inspirat de evenimente neprevăzute, schimbări neaşteptate şi o structură narativă fragmentară. Fără a se afla la un milion de mile de legendele urbane, adevărul se evaporă adeseori în fantezie.

For Wim Vandekeybus, this is to some extent a return to his roots, since he started out as a photographer. Nevertheless, the evolution of his work runs parallel to his investigation into the new potential of the body. How does the body change in a specific context? How can you act if your only opposite numbers are on a screen? Monkey Sandwich was inspired by unforeseen events, sudden twists and a fragmentary narrative structure. Not a million miles from urban legends, in which, as in this 'monkey sandwich' story, the truth often evaporates into fantasy.

Născut în Belgia în 1963, regizor, coregraf, actor şi fotograf, Vandekeybus şi-a început cariera în 1985 într-un spectacol al celebrului Jan Fabre, pentru a înfiinţa doi ani mai tîrziu propria companie, Ultima Vez, care i-a adus ulterior şi consacrarea pe scenele internaţionale. Prima sa piesă - What the Body Does Not Remember - a avut premiera în 1987 şi, deşi primită cu scepticism, i-a adus Bessie Award la New York, fiind creditată drept "o confruntare brutală între dans şi muzică: peisajul periculos, de confruntare din What the Body Does Not Remember". De atunci Wim Vandekeybus a creat aproape 20 de piese cu diverse distribuţii internaţionale şi a realizat aproape tot atâtea filme şi producţii video. Încă de la început muzica a reprezentat un stimul important în spectacolele sale. Între colaboratorii săi se numără Peter Vermeersch, Thierry De Mey, David Byrne, Marc Ribot, Charo Calvo, Eavesdropper şi David Eugene Edwards, care au compus muzica pentru câteva dintre creaţiile sale.

Born in Belgium in 1963, director, choreographer, actor and photographer, Vandekeybus started his career in 1985 in a performance of Jan Fabre. Two years later he founded his own company, Ultima Vez, which brought him the fame on the international scene. His first work - What the Body Does Not Remember - was premiered in 1987 and though received with scepticism, this production received the Bessie Award in New York, and was credited "a brutal confrontation of dance and music: the dangerous, combative landscape of What the Body Does Not Remember."

Since then Wim Vandekeybus has created nearly twenty performances with changing international casts and has made nearly as many film and video productions. From his very first performance music has been an important stimulus for his productions. He has commissioned works from, among others, Peter Vermeersch, Thierry De Mey, David Byrne, Marc Ribot, Charo Calvo, Eavesdropper and David Eugene Edwards.

Coregrafia & scenografia / Direction & Scenography: Wim Vandekeybus
Creat împreună cu şi interpretat de / Created with and performed by: Damien Chapelle | Asistenţă şi dramaturgie / Artistic Assistant & Dramaturge: Greet Van Poeck | Stilist / Styling: Isabelle Lhoas | Asistent / Assisted by: Frédérick Denis | Coordonare tehnică / Technical coordination: Jitske Vandenbussche | Producţie / Production: Ultima Vez (Brussels, BE)

Fragmente de film / Film fragments
Regie & scenariu / Direction & Script: Wim Vandekeybus
Imaginea / Director of Photography: Patrick Otten | Distribuţia / Cast: Jerry Killick, Carly Wijs, Davis Freeman, Guy Dermul, Mauro Pawlowski, Bruce Geduldig | Primul asistent / 1st Assistant: Johan Seeuws | Montaj / Editing: Dieter Diependaele | Asistent regie / Assistant Director: Greet Van Poeck | Sunet / Sound: Thomas Verbruggen | Şef de echipă / Gaffer: Wim Temmerman | Decor / Props: Yves Verstraete | Stilist / Styling: Isabelle Lhoas | Asistent / Assisted by: Frédérick Denis | Machiaj / Make up: Evie Hamels | Producţie / Production: Monodot / Ultima Vez | Producător Executiv / Executive Producer: Tatiana Pierre | Manager Producţie / Production Manager: Katia Renson
Durata / Duration: 2h

02.10.2010 / CNDB / 18:30 [Preţ bilete | Tickets: întreg 15 lei; redus 10 lei]
Milli Bitterli/artificial horizon
I did once a piece... (walk + talk)

Cum poţi articula sau descrie comenzi, emoţii şi imagini care îţi apar dintr-o dată în timp ce dansezi? Ce fantezii minunate fac corpul să se mişte? Ce tip de gândire şi cunoaştere creează mişcarea - sau sunt cu adevărat posibile doar prin mişcare? Cît este de pasionant să străbaţi scena cu paşi mari? Poate fi exprimată în cuvinte energia dansului? Acest lecture-performance, în care Milli Bitterli explorează transformarea mişcării, a emoţiei şi a gândirii în limbaj, a fost creat în timpul Still Moving, un proiect curatoriat de Philipp Gehmacher la Tanzquartier Viena.

How can you articulate or describe commands, emotions and images that suddenly occur to you while you are dancing? What wonderful fantasies cause the body to move? What kind of thought and knowledge is created by movement - or is indeed only possible through movement? How exciting is it to stride across a stage? Can the energy of dance be expressed in words? This lecture performance, in which Milli Bitterli explores the transformation of movement, emotion and thoughts into language, was created during "Still Moving", a project curated by Philipp Gehmacher at Tanzquartier Wien.

Milli Bitterli a fondat compania "artificial horizon" în 2000. De atunci a creat şi a participat într-o multitudine de proiecte cu Christine de Smedt, Wendy Houston, Superamas, Robert Steijn, Jennifer Lacey, printre alţii. Între 2001-2003, a condus departamentul Training and Workshop din cadrul Tanzquartier Viena. Ca performer a lucrat, între alţii, cu Meg Stuart, Lloyd Newson, Nigel Charnock. A studiat dansul clasic la Opera de Stat şi la Conservatorul din Viena, apoi a călătorit în Europa şi a urmat diverse programe de formare în dans contemporan.

Milli Bitterli founded the "artificial horizon" company in 2000. Since then she has created and participated in a variety of projects with Christine de Smedt, Wendy Houston, Superamas, Robert Steijn, and Jennifer Lacey a.o. From 2001 till 2003 Milli Bitterli was responsible for the Training and Workshop department of Tanzquartier Wien. As a dancer she has worked with Meg Stuart, Lloyd Newson, Nigel Charnock and many more. She studied classical dance at the Vienna State Opera and the Vienna Konservatorium. Afterwards she travelled in Europe and took further training in contemporary dance.

Concept & coregrafie / Concept & Choreography: Milli Bitterli Cu sprijinul / Support: Kulturabteilung der Stadt Wien, Tanzquartier Wien
Mulţumiri / Thanks to: Jack Hauser Durata / Duration: 40'
Spectacol prezentat cu sprijinul: Forumul Cultural Austriac, Bucuresti
Performance presented with the support of: Austrian Cultural Forum Bucharest

03.10.2010 / CNDB / 19:00 [Preţ bilete | Tickets:întreg 15 lei; redus 10 lei]
Ivana Muller
How heavy are my thoughts

"Dacă gândurile mele sunt mai grele decât de obicei, atunci şi capul meu este mai greu?"

"If my thoughts are heavier than usual, is my head heavier than usual too?"

Literatura de specialitate arată că greutatea creierului uman adult variază între 1300-1500 g, în funcţie de vârstă şi de sex. Greutatea capului uman este între 4 şi 6 kg. Este posibil să avem o greutate diferită a capului în funcţie de starea noastră psihică, fizică sau emoţională? Deturnând formatul de lecture, spectacolul creează un discurs despre cercetarea diverselor caracteristici ale gândirii, punând-o în legătură cu o serie de circumstanţe care au schimbat viaţa I.M.

In most of the literature it is stated that the weight of an adult human brain varies between 1,300 -1,500 g, depending on age and gender. The weight of a human head is between 4 and 6 kg. Is it possible that our head weighs differently depending on our mental, physical, emotional or physiological state? By highjacking the format of a lecture, the performance creates a narrative about research into the diverse qualities of thought(s), linking it to a series of events that changed the life of I.M.

Ivana Müller a crescut în Croaţia, dar şi-a petrecut viaţa şi a lucrat în străinătate. Spectacolele sale de dans şi teatru, instalaţiile, lucrările bazate pe text, video-lectures, piesele audio, tururile ghidate şi lucrările pentru internet au fost prezentate în diverse săli de spectacole şi festivaluri din Europa, SUA şi Asia. În 2007 Müller a primit premiul Charlotte Koehler din partea Fundaţiei Prins Bernhard (Olanda) pentru creaţiile sale, precum şi premiul Impulse Festival şi Goethe Institut pentru piesa While We Were Holding It Together. Este unul din membrii fondatori ai LISA (2004-2009), o platformă de colaborare discursivă şi producţie bazată în Amsterdam. Ivana Müller trăieşte la Paris şi la Amsterdam şi lucrează pe plan internaţional.

Ivana Müller grew up in Croatia but most of her life lived and worked as a foreigner. Müller's dance and theatre performances, installations, text works, video-lectures, audio pieces, guided tours and web works have been presented in venues and festivals across Europe, USA and Asia. In 2007 Müller received the Charlotte Koehler Prize from the Prins Bernhard Funds (NL) for her work, as well as Impulse Festival and Goethe Institute Prize for her piece While We Were Holding It Together. Ivana Müller is one of the founding members of LISA (2004-2009), a collaborative production and discursive platform based in Amsterdam. Ivana Müller lives in Paris and Amsterdam and works internationally.

Concept şi direcţie artistică/Concept & Direction: Ivana Müller
În colaborare cu/In close collaboration with: Bill Aitchison şi Nils De Coster
Cu participarea/With the participation of: Prof. F. Siemsen (physicist - D), Prof. Bojana Kunst (philosopher - SLO), Prof. W.A. Wagenaar (psychologist - NL), Dr.Christian Röder (psychiatrist - D), Alexandra Thiel (trampoline instructor -D), & I.M's 50 friends
Co-producţie/Co-production: Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main & Theater Gasthuis Amsterdam
Durata/Duration: 60'

Spectacol prezentat cu sprijinul: Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos
Performance presented with the support of: The Embassy of the Kingdom of the Netherlands

06.10.2010 / Teatrul Odeon /19.00 [Preţ bilete | Tickets: întreg 21.20 lei; redus 12.72 lei]
Massimo Gerardi
Contrast Ratio

Cum reacţionez când întâlnesc un lucru pe care îl definesc drept contrast? Cum reacţionez la acţiunile diferite ale oamenilor şi la exprimarea diferită a sentimentelor? Le ignor sau le las să mă influenţeze? Este oare această confruntare continuă ceva pozitiv, care mă îmbogăţeşte? Sau este ceva îmi împiedică şi întârzie acţiunea?

How do I react when I encounter something I define as a contrast? How do I react to other people's opposite actions or opposite expressions of feelings? Do I ignore them or I let them influence me? Is this continuous confrontation something positive which enriches me? Or is it something which hinders or retards my action?

Între 1991-1998 Massimo Gerardi a fost solist al Baletului din Nürnberg, unde şi-a prezentat şi primele lucrări coregrafice. A dansat pentru William Forsythe, Rui Horta, Birgit Cullberg, Amanda Miller, s.a. În 2000 a primit o bursă de studii coregrafice de la Kunststiftung NRW/Düsseldorf găzduită de Icelandic Ballet, Nederlands Danstheater, Göteborg Balletten şi Komische Oper Berlin. A primit premiul de Dans Teatru al oraşului Köln în 2006 şi 2009.

From 1991 to 1998 Massimo Gerardi was a soloist in the Ballett Nürnberg, where he has also presented his first choreographic works. He danced for William Forsythe, Rui Horta, Birgit Cullberg, Amanda Miller, a.o. In 2000 he received a scholarship for choreographic studies from Kunststiftung NRW/Düsseldorf hosting at Icelandic Ballet, Nederlands Danstheater, Göteborg Balletten and Komische Oper Berlin. He was awarded the Dance Theatre Prize of Cologne in 2006 and 2009.

Coregrafie/decor | Choreography/Set: Massimo Gerardi
Dramaturgie şi management | Dramaturgy and Management: Achim Conrad
Muzica | Music: Thomas Wansing (piano-live on stage)
Interpreţi | Performers: Lisa Gropp, Francesca Peniguel, Mircea Ghinea, Robert Goodby
Lumini | Light design: Michael Sandmeier
În cooperare cu | In cooperation with: Scenario Pubblico Catania (I), eXplore dance festival & Teatrul Odeon
Funded by: Culture Council-Köln, SK Stiftung-Köln, Ministry of North-Rhine-Westfalia
Partener | Partner: Institutul Italian Bucureşti

7/10/2010/ CNDB/19:00 [Preţ bilete | Tickets: întreg 15 lei; redus 10 lei]
Maria Baroncea, Eduard Gabia, Dragana Bulut
EIO (premieră)

Cu & de / By & With: Maria Baroncea, Eduard Gabia, Dragana Bulut
Co-producţie / Co-production: CNDB, feldefelproduction, City Council of Belgrade, Station-service for contemporary dance Belgrade, Jardin D'Europe, Southbank Centre, 4Culture Association.
Cu sprijinul / With the support of: Culture Programme of the EU, Laban Theatre, London

EIO iţi este expus chiar acum:

EIO investeşte în scrierea acestui text cu scopul practic ca tu să îl citeşti.

E.I.O este practic.
E.I.O îţi dă un scop.
E.I.O te ajută să trăieşti experienţa.
E.I.O oferă contextul
E.I.O te face activ.
E.I.O nu judecă.
E.I.O nu urmăreşte o valoare.

Este e ficţiune utopică bazată pe soluţii practice.
Amestecă munca şi timpul liber pentru a ajunge la o aventură futuristă.
Este o investigaţie a conceptului de practic într-un format performativ.
Este o experienţă creată în comun al cărui scop este să fii practic.

E.I.O este o companie de o oră.
O companie de o oră îţi dă ocazia să evadezi dintr-o stare de neajutorare învăţată.

de Maria Baroncea, Eduard Gabia, Dragana Bulut şi de tine

EIO is displayed to you in this very moment:

EIO invests into writing this text for practical purpose of you reading it.

EIO is practical.
EIO gives you purpose.
EIO helps you to experience.
EIO provides condition.
EIO makes you active.
EIO has no judgment.
EIO projects no value
.

It is a utopian fiction of practical solutions.
It mixes work and leisure to reach a futuristic adventure.
It is the investigation of the practical performativity.
It is a co-created experience where the ultimate aim is to be practical.
EIO is one hour society.
One hour society allows the escape from learned helplessness.

by Maria Baroncea, Eduard Gabia
, Dragana Bulut and you

Maria Baroncea - născută in 1979 - manager al timpului său personal, lucrează cu ceea ce o interesează, de cele mai multe ori într-un ritm încet. Pentru moment deţine pseudonimele şi proiectele The BUREAU of Research and Manifestation of the Continuous Present, Feldefel production, Miercurea lejera, PFA ana maria manuela baroncea, Rectifier crew, si altele.

Maria Baroncea - born 1979 - the manager of her own time, working on things that interest her in a mostly slow tempo. for the moment she owns the pseudonyms and the projects The BUREAU of Research and Manifestation of the Continuous Present, Feldefel production, Miercurea lejera, PFA ana maria manuela baroncea, Rectifier crew, and other.

Eduard Gabia - născut in 79 - purificat în 97 ca specialist, a devenit o unealtă în loc de o persoană, muncind non-stop din ziua în care s-a născut. A pierdut lupta cu realitatea şi acum este o ficţiune.

Eduard Gabia - born 79 - rectified in 97 as specialized man, he became a tool, not a human being, working non-stop since the day he was born. He lost the fight with the reality and now he is totaly a fiction.

Dragana Bulut este performer şi coregraf independent, locuieşte şi lucrează în Berlin şi Belgrad.

Dragana Bulut is an independent performer and choreographer living and working in Berlin and Belgrade.

08.10.2010 / MNAC / 20:00 [Preţ bilete | Tickets: întreg 15 lei; redus 10 lei]
Florin Flueraş, Iuliana Stoianescu, Valentina Desideri
Posthuman

Urmând cursul Istoriei oamenii trăiesc în prezent agonia apocalipsei.

În urmă cu un an un grup de oameni de ştiinţă şi de activişti a început un proiect cu intenţia de a explora posibilitatea unei schimbări radicale în miezul subiectivităţii umane. Acum este momentul pentru o serie de concluzii parţiale şi câteva posibile scenarii de viitor.

Humans as a construction of History live now their agonizing apocalypse.

One year ago a group of scientists and activists started a project with the intention of exploring the possibility of a radical change at the core of human subjectivity. Now is the time for some partial conclusions and some possible future scenarios
.

Florin Fluieraş este interesat de activism, terorism cultural, deturnare instituţională şi managementul percepţiei, între altele. A studiat psihologia şi informatica, este candidat la Preşedinţia României şi este membru fondator al "Istoriei Dansului Românesc".

Florin Flueras is interested in activism, cultural terrorism, institution hacking and perception management, a.o. He has a background in psychology and informatics, he is candidate for the Presidency of Romania and a founding member of "The Romanian Dance History".

Valentina Desideri este interesată de auto-organizare, schimbare şi crearea propriilor condiţii de lucru. Conduce departamentul de resurse umane al PAF şi este membru fondator al 'Sweet and Tender Collaborations'. Lucrează de plăcere, nu durere.

Valentina Desideri is interested in self-organization, change and creating her own conditions for work. She is head of human resources at PAF, founding member of 'Sweet and Tender Collaborations'. She works for pleasure not for pain.

Iuliana Teodora Stoianescu, sex feminin, 26 de ani, performer, coregraf, liceul de arte vizuale, candidată la Prima Doamnă a României, dragoste, tehnologii de viitor, utopie.

Iuliana Teodora Stoianescu, female, 26, performer, choreographer, visual art high school, candidate for the First Lady of Romania, love, future technologies, utopia.

Cu şi de / With & by: Florin Flueraş, Iuliana Stoianescu, Valentina Desideri
Co-producţie: head made, Jardin d'Europe şi Asociaţia 4CULTURE, cu sprijinul Programul Cultura al Uniunii Europene, CNDB, WorkSpace Brussels, Sweet and Tender, PAF.

09.10.2010 / CNDB / 19:00 [Preţ bilete | Tickets: întreg 15 lei; redus 10 lei]
Eszter Salamon
Voice Over

Piesa Voice Over explorează posibilele legături dintre mişcare şi voce şi ideea de corp ca o bandă Moebius unde conceptele precum interior/ exterior sau cauză/ efect devin categorii instabile. Performerul este implicat într-o serie de activităţi mai mult sau mai puţin paralele care produc o stare şi un mod de performare 'schizofrenic' sau compozit, unde o multitudine de intenţii se află într-o negociere constantă. Corpul performerului devine un şantier pentru o avalanşă de expresii intersectate şi un spaţiu al variaţiilor de intensitate.

The piece Voice Over explores possible relationships between movement and voice and the idea of body as a Moebius strip where concepts like interior and exterior or cause and effect become unstable categorizations. The performer is engaged in more or less parallel activities producing a 'schizophrenic' or composite state and performing mode where a multitude of intentions are in constant negotiation. The body of the performer becomes the site of cross-fertilized expressions and an interstice of intensities.

După ce şi-a încheiat educaţia în dans clasic la Academia Naţională de Dans din Budapesta, Eszter Salamon s-a mutat în 1992 în Franţa, unde a început să lucreze cu diverşi coregrafi. A creat piese solo şi de grup care au fost prezentate în festivaluri internaţionale începând din 2001. Eszter Salamon defineşte dansul ca organizare şi producţie a cunoaşterii, refuz al explicitului, fragmentare a timpului şi a spaţiului şi, în acelaşi timp, o contemplare critică a procesului de producţie artistică.

After completing her classical dance education at the National Academy for Dance in Budapest, Eszter Salomon moved to France in 1992, where she began working with various choreographers. She has been creating solo and group pieces, which have been shown at various international festivals since 2001. Eszter Salamon defines dance as the organisation and production of knowledge, the denial of explicit, the fragmentation of time and space - and at the same time, a critical contemplation of the process of artistic production.

Concept & coregrafie/Concept & Choreography: Eszter Salamon
Proiect dezvoltat pornind de la un motiv muzical creat de/Developed in relation to a score from: Cristina Rizzo şi Lucia Amara
Realizat în colaborare şi interpretat de/Developed with and performed by: Cristina Rizzo
Artistic Residences: Fabrik Potsdam Internationales Zentrum fur Tanz und Bewegungskunst-Potsdam, Menagerie de verre-Paris, Cango, Cantieri Goldonetta-Florence, Lavanderia a Vapore, Centro di Eccellenza per la Danza-Citta di Collegno, sommer.bar 09/Tanz im August-Berlin, Fondazione Nationale della danza Aterballeto-Reggio Emilia
Producţie/Production: RPF/RED - Reggio Emilia Danza & Romaeuropa Festival
Producător Executiv/Executive producer: PAV
Durata/Duration: 35'

Spectacol prezentat cu sprijinul/Performance presented with the support of: Goethe Institut, Bucureşti

09.10.2010 / CNDB / 20:00 [Preţ bilete | Tickets: întreg 15 lei; redus 10 lei]
Julia Cima
Dance Beyond Borders

Dance Beyond Borders propune un parcurs prin patrimoniul dansului universal. Vreau să explorez tipuri diverse de dans, deopotrivă avangardiste sau rezultat al unor tradiţii străvechi, şi să le confrunt. Astfel, Isadora Duncan o va înfrunta pe vrăjitoarea cabaretului, Valeska Gert, iar mişcările percutante ale lui Mary Wigman ar putea fi comparate cu cele ale ansamblului care acompaniază Baris Tunggal, un dans războinic ritual din Indonezia.

Dance Beyond Borders proposes a trajectory through the worldwide dance heritage.
I wish to explore very diverse kinds of dance both avant-gardist and resulting of old traditions and confront each other. Thus, Isadora Duncan will be confronted to the witch of cabaret, Valeska Gert, and percussive movements of Mary Wigman could be compared to those of the gamelan which accompanies Baris Tunggal, Indonesian warrior ritual dance.

Julia Cima a absolvit Conservatorul Naţional Superior de Muzică şi Dans din Paris. A lucrat cu coregraful Boris Charmatz şi cu asociaţia Edna între 1995-2007. În aceeaşi perioadă a mai dansat cu Odile Duboc, Myriam Gourfink, Alain Michard, Benoît Lachambre, Elisabeth Schwartz, Laure Bonicel şi Mathilde Monnier. Julia Cima a creat prima sa coregrafie, Visitations, în 2005. Şi-a continuat munca de coregraf răspunzând invitaţiei lui Guy Walter (director al companiei Subsistances din Lyon) cu tripticul Je suis enchanté, pentru festivalul «ca valse!» (2008).

Graduated from the CNSMDP (conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris), Julia Cima worked with the choreographer Boris Charmatz and the association Edna from 1995 to 2007. She danced in parallel to her work with Charmatz for different choreographers: Odile Duboc, Myriam Gourfink, Benoît Lachambre, and Mathilde Monnier a.o. Julia Cima created her first solo Visitations in 2005. She continued her work as choreographer in response to an invitation of Guy Walter (director of the Subsistances in Lyon) with her triptyque Je suis enchanté, for the festival « ca valse! » (2008).

Concept şi coregrafie/Concept & Choreography: Julia Cima
Premiera/Premiere: 4.12.2009, festival NEXT, Valenciennes, Franţa
Durata/Duration: 50'

Prezentare

4.10.2010 / MNAC / 19.00 [intrare liberă | free entrance]
Meet the next generation!

Prezentare studenţi Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" - Facultatea de Teatru, secţia Coregrafie
Presentation of the students from UNATC - the National University of Drama and Film in Bucharest, Faculty of Theatre, Choreography Department

Fragmente coregrafice / Choreographic fragments: 5'-15'

Catrinel Catana a absolvit UNATC, Secţia Coregrafie, clasa prof. Liliana Iorgulescu. Urmează cursurile de master în cadrul aceleiaşi facultăţi la clasa prof. Raluca Ianegic. În cele câteva spectacole realizate în facultate n-a urmarit spectaculosul, ci simplitatea şi adesea suprarealismul cotidianului, faţetele identităţii şi lipsa acesteia.

Catrinel Catana has a BA in Choreography from UNATC, class of prof. Liliana Iorgulescu. She is MA candidate at the same department, class of prof. Raluca Ianegic. In the performances she worked on in her university years, she was not interested in the spectacular, but in the simplicity and oftenly the suprarealism of everyday, the facets of identy and sometimes its lack.

Andra Mihaela Burcă este studentă în anul III la Facultatea de Teatru, Secţia Coregrafie, clasa prof. Raluca Ianegic şi la Facultatea de Sport, Specializare Dans Sportiv. A practicat dans sportiv timp de 10 ani, este membră a Fundaţiei de Teatru Sigma din anul 2007.

Andra Mihaela Burcă is third-year student in the UNATC's Department of Choreography, class of prof. Raluca Ianegic, as well as student of the Faculty of Sport, Department of Dance-Sport. She practiced dance-sport for 10 years and since 2007 she is member of the Sigma Theatre Foundation.

Kovács Tímea este studentă anul III la Facultatea de Teatru, Secţia Coregrafie, clasa prof. Raluca Ianegic. O preocupă să găsească cele mai potrivite instrumente pentru a face vizibile lucrurile esenţiale pentru ea.

Kovács Tímea is third-year student in the UNATC's Department of Choreography, class of prof. Raluca Ianegic. Her interests lie in finding the best instruments to make visible things that are essential to her.

Andreea Belu este studentă anul III la Facultatea de Teatru, Secţia Coregrafie, clasa prof. Raluca Ianegic. A ales dansul şi teatrul, pentru că reprezintă o metodă directă şi puternică prin care se ajunge la oameni.

Andreea Belu is third-year student in the UNATC's Department of Choreography, class of prof. Raluca Ianegic. She chose dance and theatre since she believes they represent a direct and strong methode to reach people.
Vlad Merariu, a absolvit Colegiului Naţional de Artă "Octav Băncilă" din Iaşi şi UNATC Secţia Coregrafie, clasa prof. Sergiu Anghel. În prezent urmează cursurile de master în cadrul aceleiaşi facultăţi. În anul 2010 a primit "Premiul pentru cel mai bun coregraf" pentru spectacolul de licenţă "Mîncăm împreună" în cadrul Galei Absolvenţilor UNATC.

Vlad Merariu graduated from "Octav Bancilă" National Art College in Iaşi and has a BA in Choreography from UNATC, class of prof. Sergiu Anghel. He is MA candidate at the same department. In 2010 he won the prize for "the best choreographer" at UNATC Graduation Gala.

Work in progress

05.10.10 / MNAC / 19:00 [Preţ bilete | Tickets: 10 lei]
Valentina De Piante Niculae
Past Tense Dance

E un moment de reflecţie asupra mai multor direcţii care mi-au captivat viaţa artistică, personală şi "maternală". Ceea ce m-a acaparat este relaţia dintre experienţele emoţionale şi semnele lăsate de ele in corp. Îmi place să parcurg acest traseu de la inconştient la conştient, investigând prin prisma istoriei propriului meu corp graniţa fluidă a memoriilor somatice.

This is a moment of reflection on several directions that captivated my life, be this at artistic, personal and "maternal" level. What captures my mind is the relation between the emotional experiences and the signs they leave on the body. I like to follow this road, from unconsciousness to consciousness, while investigating the fluide borderline of somatic memories through the history of my own body.

Valentina De Piante Niculae a absolvit UNATC "I.L.Caragiale", secţia coregrafie, clasa prof.univ.dr. Sergiu Anghel. Din 2005 predă în cadrul UNATC tehnici de dans, iar în 2009 a fost profesor invitat la întâlnirea "Teaching The Teachers" din Bucureşti, în cadrul proiectului Jardin d'Europe. Susţine cu regularitate cursuri la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, la Universitatea George Enescu din Iaşi, la Universitatea Babes Bolyai şi la "Teatrul L.Blaga" din Cluj. În prezent, din postura de coregraf cercetează relaţia dintre corp şi imagine inconştientă, dintre memorie şi emoţie.

Valentina De Piante Niculae has a BA in choreography from the University of Drama and Film in Bucharest - UNATC, Prof. Ph.D. Sergiu Anghel's class. Since 2005, she teaches dance techniques at UNATC. In 2009 she was invited to the "TTT-Teaching The Teachers" event taking place in the frame of Jardin d'Europe. She regularly leads dance classes at the National Centre in Bucharest, at the "George Enescu" University in Iasi, at the Babes Bolyai University and at the National Theatre in Cluj-Napoca. As a choreographer, she currently focuses on the relation between body and unconscious image, between memory and emotion.

Concept şi coregrafie / Concept & Choreography: Valentina de Piante Niculae
Dramaturgie / Dramaturgy: Serenella Fonzar
Co-producţie / Co-production: Jardin d'Europe şi Asociatia 4Culture, cu sprijinul Programul Cultura al Uniunii Europene

08.10.2010 / MNAC / 19:00 [Preţ bilete | Tickets: 10 lei]
Sidney Leoni
Undertone

Undertone apare la intersecţia dintre tehnologie şi senzaţie fizică şi constă în împărţirea şi trasarea Sensorium - privirea, sunetul, mirosul, gustul şi atingerea - a unui spaţiu comun între interpreţi şi public. Complet în întuneric, în timp ce auzul şi văzul devin nesigure şi temporalitatea se pierde, stimuli greu de perceput auditiv, mirosuri şi atingeri sunt compuse în spaţiu ca interfeţe între realitate şi ficţiune, public şi privat, organic şi artificial, pentru a crea spectacolul ca o situaţie şi o experienţă de stimulare senzorială.

Undertone appears at the intersection of technology & physical sensation, and consists in dividing and displaying the Sensorium - the sight, sound, smell, taste, & touch - of a shared space of performers and audience. In total darkness, while the hearing and the vision get blurred and the temporality gets lost, in-audible stimulations, smells and kinesthetic touches are composed in the space as interfaces between fiction & reality, private & public, organic & artificial, in order to create performance as a situation of sensory stimulation and experience.

Stabilit la Stockholm şi Bruxelles, Sidney Leoni activează în domeniul dansului şi al coregrafiei, în prezent dezvoltând o serie de proiecte experimentale având ca focus potenţialul senzorial şi relaţiile participative cu spectatorii. Din 2005 a produs piese de tipuri diferite în special în Germania, Belgia, Suedia, Franţa şi Estonia. A fost implicat în proiecte de cercetare cu Mette Ingvartsen (DK/BE), Andros Zins-Browne (USA/BE), Luís Miguel Félix (PO), Manon Santkin (BE), Mårten Spångberg (SE) şi mychoreography (SE).

Based in Stockholm & Brussels, Sidney Leoni works with dance and choreography, currently developing experiential projects that focus on the potential of sensory and participatory interrelations with an audience. Since 2005, he has carried out works in multiple forms mostly in Germany, Belgium, Sweden, France and Estonia. He has as well been involved in artistic research projects with Mette Ingvartsen (DK/BE), Andros Zins-Browne (USA/BE), Luís Miguel Félix (PO), Manon Santkin (BE), Mårten Spångberg (SE) and mychoreography (SE).

Concept / Concept: Sidney Leoni
Research realizat cu / Research conduced with: Manon Santkin, Guillem Mont de Palol, Marcus Doverud, Peter Lenearts, Luís Miguel Félix & Guests
Cu sprijinul / With the support of: Jardin d'Europe Wild Cards, Culture Programme of The European Union, Cullberg Ballet (Sweden) & 4Culture Association (Romania)

10.10.2010 / MNAC / 19:00 [Preţ bilete | Tickets: 10 lei]
Raul Maia & Thomas Steyaert
The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin

The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin este un proiect artistic în desfăsurare care creează sisteme de mişcare non-referenţială între performeri sub forma unor practici kinetice rituale. Potenţialul acestor sisteme este explorat prin video, material site-specific şi scenic şi improvizaţii performative.

The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin is an ongoing artistic project that creates non referential movement systems between performers in the form of kinetic ritual practices. The potential of these systems is explored through video, site-specific work, improvised performances and stage work.

Raul Maia este un artist interdisciplinar portughez stabilit la Viena. În prezent se concentrează pe dezvoltarea propriilor piese, fie singur, fie în colaborare cu alţi artişti. Preocuparea sa principală o reprezintă potenţialul artistic al mişcării însuşite de către corp. După o colaborare de cinci ani cu Wim Vandekeybus/Ultima Vez.

Raul Maia is a Portuguese interdisciplinary artist based in Vienna. He now mostly dedicates himself to developing his own work either alone or in collaboration with others. His main focus is on the artistic potential of embodying movement.

Thomas Steyaert şi-a început propria carieră de creator. Începând cu 2006 a realizat o serie de piese în Europa. Împreună cu KVS şi Royal Flemish Theater, Thomas este de asemenea activ în Africa (Congo şi Rwanda) în contextual unui proiect de schimb cultural între Bruxelles şi Kinshasa.

After five years working with Wim Vandekeybus/Ultima Vez, Thomas Steyaert started his own artistic path as a creator. Between 2006 and now he made several dance pieces in Europe. Together with the KVS or the Royal Flemish Theater, Thomas is also active in Africa (DRC and Rwanda) in the context of a cultural exchange project between Brussels and Kinshasa.

Concept & Coregrafie / Concept & Choreography: Raul Maia & Thomas Steyaert
Cu sprijinul / With the support of: Jardin d'Europe Wild Cards, Culture Programme of The European Union, Ultima Vez (Belgium) & 4Culture Association (Romania)

10.10.2010 / MNAC / 20:00 [Pre'bilete | Tickets: 10 lei]
Freddie Opoku-Addaie
Bespoke (working title)

O investigare a conceptelor de meşteşug şi dans şi a valorii lucrului manual în era tehnologiei. Ce reprezintă astăzi traseul de la idee la 'produs'? Bespoke explorează felul în care modelarea şi precizia manuală a tehnicilor unui meşteşug pot fi relevante pentru lucrul cu corpul uman în dans. Bespoke va deveni o piesă de grup pentru 5-7 dansatori.

An investigation into concepts of craft and dance and the value of manual skills in the technological age. What is today's translation from idea into 'making'? Bespoke explores how design and manual precision of craft techniques can be relevant for working with the human body in dance. Bespoke will become a group piece for 5-7 dancers.

Artist asociat al ROH2 la Opera Regală, finalist al premiului The Place (2006) şi
câştigător al ediţiei a VI-a a Certamen Internacional de Coreografia Burgos, Freddie Opoku-Addaie este unul dintre cei mai importanţi coregrafi emergenţi din Marea Britanie. A fost dansator în cadrul Random Dance Company şi Candoco, iar piesele sale au fost prezentate în peste 20 de săli de spectacole la nivel naţional şi internaţional.

Associate Artist of ROH2 at Royal Opera House, Place Prize finalist (2006) and winner of VI Certamen Internacional de Coreografia Burgos, Freddie Opoku-Addaie is one of UK's most sought-after emerging choreographers. Previously a dancer with Random Dance Company and Candoco, his own works have toured to over 20 venues nationally and internationally.

Concept & Coregrafie / Concept & Choreography: FREDDIE OPOKU-ADDAIE
Cu/With: Alessandra Ruggeri, Daniel Watson, Freddie Opoku-Addaie
Cu sprijinul / With the support of: Jardin d'Europe Wild Cards, Culture Programme of The European Union, Southbank Centre (UK) & 4Culture Association (Romania)

Filme de dans

07.10.2010 / CNDB / 20:00 [intrarea liberă/ free entrance]
Ultima Vez/Wim Vandekeybus
Blush

Festival de Cannes 2005 (FR): ACID Selection; IMZ Dance Screen 2005, Brighton (UK): Nominated in category Best Camera Re-work; Festival du Film d'Aubagne 2005 (FR): Prize for Best Feature Film; International Film Festival Ghent 2005 (BE): Official Selection; Palm Springs International Film Festival 2006 (USA): Long Feature Official Selection; Centre National de la Cinematographie (FR): Prix Qualite 2006; Dance on Camera Festival 2006, NY (USA): Official Selection, nominated for a Jury Prize; Dance Camera West 2006, LA (USA): Official Selection

Film de dans în regia şi coregrafia lui Wim Vandekeybus, bazat pe spectacolul cu acelaşi titlu (2002). Blush este o călătorie uimitoare care face slalom între peisajele de paradis ale Corsicăi şi subteranele din Bruxelles. Blush este o explorare a subconştientului sălbatic, al pădurilor mitice, al imaginarului, al instinctelor contradictorii, unde corpul este condus de raţiuni necunoscute minţii.

Dance film directed and choreographed by Wim Vandekeybus, based on the eponymous performance (2002). Blush is a dazzling voyage swinging between the heavenly landscapes of Corsica and a sordid Brussels' underground. Blush is an exploration of the savage subconscious, of mythical forests, of the imaginary, of conflicting instincts, where the body has reasons unknown to the mind.

Durata | Duration: 52'45''
Film disponibil în / Languages: EN, RU, ES, FR
Premiera / Year of release: 2005

Regia / Directed by: Wim Vandekeybus
Muzică originală de / Original music: David Eugene Edwards | Sunet / Sound design: Charo Calvo | Supervizor sunet: / Sound supervisor: Benjamin Dandoy | Cu / With: Laura Aris Alvarez, Elena Fokina, Jozef Frucek, Ina Geerts, Robert M.Hayden, German Jauregui Allue, Linda Kapetanea, Thi-Mai Nguyen, Thomas Steyaert, Wim Vandekeybus | Şi cu / Also featuring: David Eugene Edwards, Daniel McMahon, Ordy Garrison, Shane Trost & extras | Producţie / Production: CCCP & Sciapode, in co-production with: Ultima Vez | Cu sprijinul / With the support of: The Flemish Audiovisual Fund, Le Centre National de la Cinematographie, Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains, Adami, Collectivite Territoriale de Corse & Arcadi

09.10.2010 / CNDB / 21:00 [intrarea liberă/ free entrance]
Ultima Vez/Wim Vandekeybus
Here There

Bazat pe spectacolul de dans Puur, care a avut premiera pe 27 mai 2005 în cadrul Singapore Arts Festival

Based on the dance performance Puur, which premiered on May 27th, 2005 at The Singapore Arts Festival

Here After este o adaptare cinematografică a spectacolului Puur, prezentat la Festivalul de la Avignon în 2005 în minunatul decor de la Carrière de Boulbon. Plutind între ficţiune şi dans, Here After spune povestea unei comunităţi izolate în care un tiran înnebunit de putere comandă un infanticid. În scenele de dans vedem cum personajele îşi retrăiesc amintirile din viitor, ca şi cum emoţiile şi traumele ar fi prinse în amintirea corpurilor lor.

Here After is a cinematographic adaptation of the performance Puur, presented at the Festival of Avignon 2005 in the beautiful setting of the Quarry of Boulbon. Flowing between fiction and dance, Here After tells the story of an isolated community in which a power-mad tyrant commands an infanticide. In the danced scenes we see how the characters relive their memories in the hereafter; as if their emotions and traumas were captured in the memory of their bodies.

Durata / Duration: 64'05''
Film disponibil în / Languages: English, Spanish
Premiera / Year of release: 2007

Scenariul şi regia / Script & Direction: Wim Vandekeybus
Imagine 16mm / Director of Photography 16mm: Patrick Otten |Imagine super 8mm / Director of Photography super 8mm: Lieven Van Baelen | Montaj / Editing: Dieter Diependaele | Muzica / Music: David Eugene Edwards, Fausto Romitelli, Josh Martin & Hardi Barnewold | Sunetul / Sound Design: Charo Calvo, Benjamin Dandoy | Univers sonor / Additional Soundscapes: Stephan Dunkelman | Dialoguri & text / Dialogues & text: P.F. Thomese & Ultima Vez

Distribuţia / Cast: Laura Aris, Tone Brulin, Elena Fokina, Robert M.Hayden, Milan Herich, Krijn Hermans, Herman Jauregui Allue, Jorge Jauregui Allue, Linda Kapetanea, Thi-Mai Nguyen, Manuel Ronda, Helder Seabra, Won-Myeong Won | Distribuţie suplimentară super 8mm / Additional Cast Super 8mm: David Eugene Edwards, Lula Mangelschots, Ka-Kin Pang, Luke De Bolle, Oskar Van Elsen, Wim Vandekeybus & extras

Producţie / Production: Ultima Vez | Producători asociaţi / Associated producers: Savage Film, Sciapode | Cu sprijinul / With the support of: The Flemish Audiovisual Fund (VAF)

Ateliere

3 & 10.10.2010 / Anahata studio / 10.00- 12.00 [Taxă: 40 lei]
Ashtanga Vinyasa Yoga
Cu/with: Irene Zaarour

Vom practica Ashtanga Vinyasa Yoga, un stil specific de Hatha Yoga (postură, atenţie şi respiraţie) dezvoltat în Mysore, sudul Indiei. Acesta reprezintă un stil de Yoga dinamic, care creează un flux de mişcare continuu, trecând dintr-o postură într-alta, cu ajutorul unui tip de respiraţie care este cunoscută sub denumirea "Ujjayi", şi o latură energetică, denumită tradiţional "Bandha". În fiecare postură atenţia este canalizată într-un singur punct. Toate aceste tehnici facilitează meditaţia în mişcare, atrăgând atenţia spre interiorul nostru, menţinând o stare de deschidere şi relaxare.

We will practice Ashtanga Vinyasa Yoga, which is a specific style of Hatha Yoga (posture, awareness and breath) developed in Mysore, South of India. It is a dynamic yoga style that refers to creating a continuous movement of postures, poses that flow from one to the other, through a specific kind of breath, referred to as "Ujjayi", and an energy rising adjustment of the core muscles of the body, traditionally called "Bandhas". Each pose has an awareness point or gaze point. All these techniques facilitate meditation in motion, drawing the attention inward, maintaining a relaxed and open state of mind and body.

Irene Zaarour practică yoga şi meditaţia din 1995, a predat Hatha Yoga din 2002 şi a participat la numeroase workshopuri internaţionale. De când a descoperit Ashtanga Vinyasa Yoga acum 6 ani, preocuparea ei principală este să prezinte această practică drept o oglindă cu multe laturi, în care fiecare cursant îşi poate găsi o abordare personală.

Irene Zaarour is a Yoga and meditation practitioner since 1995, she taught Hatha Yoga from 2002, participating to workshops all over the world. Since she discovered Ashtanga Yoga 6 years back, her only focus is to present this practice as a multifaceted mirror where each student finds his personal way.

2 & 9.10.2010 / Anahata studio / 10:00-12:00 [Taxă: 40 lei]
Corp calm, minte clară: O introducere în practica introspecţiei / Calm body, clear mind: an introduction to the practice of introspection
Cu/with: George Petre

Mintea are un efect asupra corpului, corpul asupra minţii. Din acest schimb reciproc rezultă experienţa cu sinele şi cu lumea. Introspecţia este întoarcerea luminii atenţiei către interior, iar în vreme ce lucrările minţii şi ale corpului devin mai clare, experienţa se arată deschisă şi lipsită de griji.

Mind affects body. Body affects mind. Out of this mutual affect, the experience of self and world emerges. Introspection is the turning of the light of attention inward, whereby the workings of mind and body become clearer, and experience reveals itself as carefree and open.

George Petre practică diferite stiluri de yoga de aproape douăzeci de ani. Ca surse de inspiraţie se pot aminti sistemele Theravada, Vinyasa Yoga lui Krishnamacharya şi şcoala Dhyana.

George Petre has been practicing different Yogas for the past twenty years. His principal sources of inspirations are the yogas of the Theravada, the Vinyasa of Krishnamacharya and the practices of the school of Dhyana
.

06-10.10.2010 / MNAC / 11:00-15:00 [Taxă: 80 lei]
Corpul sensibil / Sensitive Body
Contemporary dance technique & composition / Tehnica şi compoziţie în dansul contemporan
Cu/with: Valentina de Piante Niculae

De câţiva ani încerc o abordare a corpului în capacitatea sa de a ne percepe ca fiinţe sensibile şi conştiente. Prin intermediul corporalitaţii caut o transă energetică şi emoţională, caut în corp acele cuvinte nerostite, pe care le am uitat, caut conexiunile dintre corp şi minte, corp şi suflet. Un corp care se află în continuă schimbare şi care îmi dăruie "un a fi in lume" al meu. Fac apel la un trup - istorie personală încarnată, la un corp depozitar al mai multor memorii, la un corp creator de limbaj.

Prima parte a atelierului, cea "tehnică" va pregăti corpul, lucrând cu sistemul scheleto-muscular şi cu schemele neuro-motrice. A doua parte va explora momentele de improvizaţie în care perspectivele diferite o sa producă o schimbare de percepţie.

Vom lucra cu relaţia dintre acţiune şi emoţie sau cu acţiuni care nasc idei, imagini, cuvinte, parcurgând un traseu de la interior către exterior, de la intenţiile dinăuntru la acţiune, de la a simţi emotiv la expresie.

Since a few years now I have been trying to approach the body in its capacity to perceive humans as sensitive and conscious entities. Through corporality I am searching for an energetic and emotional trance, I am looking inside the body for those unarticulated words that we forgot. I am interested in the connections between body and mind, body and soul. A body in continuous change and giving me my own way of "being in the world". I am looking into a body - personal history incarnated, repository of several memories, and creator of language.

The first part of the workshop, the "technical" one, will prepare the body, working with the skeletal-muscular system and with neuro-motric schemes. The second part will explore improvisation moments where different perspectives will lead to a change of perception.

We will work with the relation between action and emotion or with actions that give birth to ideas, images, words, following a road from interior to exterior, from inward intentions to action, from emotional feelings to their expression
.

Lectures

02.10.10 / Cărtureşti / 12:00
What's next... Wim Vandekeybus

Cu Monkey Sandwich, cel mai nou spectacol semnat de Wim Vandekeybus, artistul porneşte din nou într-o direcţie complet nouă. Piesele sale reprezintă o fuziune între muzică, dans, teatru si film, iar de această dată se concentrează pe ultimul. În acest lecture coregraful, regizorul şi coregraful belgian va încerca să explice ce îl marchează în procesul creării unei noi piese: este oare o viziune a întregului, o idee pe care o caută în mişcări, un mesaj pe care încearcă să îl transmită prin dans sau film sau...? şi bineînţeles va vorbi mai mult despre ceea ce îl fascinează şi îl deranjează cel mai mult în viaţă şi ce să aşteptăm de la el în viitor(ul apropiat).

In Monkey Sandwich, Wim Vandekeybus' latest performance, he is again taking a completely new direction. His work is a fusion of music, dance, theatre and film, and this time the focus is on the last. In this lecture the Belgian choreographer, director and photographer will try to explain what guides him in the process of making a new piece: is it a vision of the whole, an idea which he explores in movements, a message which he tries to convey through dance and film or...? And of course he will tell more about what fascinates and disturbs him most in life and what to expect from him in the (near) future.

03.10.10 / Cărtureşti / 12:00
artist talk
With Milli Bitterli

Milli Bitterli invită publicul la o discuţie despre spectacolul I did once a piece...(walk+talk), despre metode personale de creatie, text şi coregrafie.

Milli Bitterli invites the audience to a disscusion about the performance I did once a piece... (walk+talk), personal methods of choreographic work, focusing on text and choreography.

04.10.10 / MNAC / 20:00
Ivana Muller
Faraway So Close (Video lecture)

despre nomadism, prezenţă, invizibil şi posibil
sau cum am fost în diverse locuri dar nu mi-am părăsit niciodată apartamentul din Paris.

"Acest lecture va fi o conferinţă Skype şi preocuparea mea cea mai mare va fi ca totul să meargă bine tehnic.
Eu voi fi în casa mea de la Paris, iar voi veţi fi într-un spaţiu public din Bucureşti.
Eu vă voi vorbi despre ce lucrez, iar voi îmi veţi pune (sper) întrebări.
Probabil că voi îmi veţi putea vedea chipul, iar eu probabil ca nu voi putea vedea toate feţele voastre (şi asta probabil că ne va aminti de teatru).
Eu voi încerca să arăt foarte naturală, dar probabil ca voi citi din notiţele pregătite.
Concentrarea mea va fi ciudată, pentru că deşi voi încerca să mă uit direct catre voi mă voi vedea încontinuu în fereastra micuţă a camerei video, întrebându-mă dacă părul meu arată bine şi dacă unghiul din care sunt filmată oferă o bună impresie despre mine.

Voi încerca să anticipez ce fel de mulţime sunteţi. Îmi voi imagina câţiva dintre oamenii pe care i-am întâlnit anul trecut la Bucureşti sau cu ani în urmă în diverse locuri din lume, stând în acea mulţime.

O să vă spun poveşti iar voi vă veţi întreba cât de reale sau fictive sunt... şi dacă eu sunt "reală" sau doar un performer căruia i s-a cerut să citească un text la persoana întâi.

Şi apoi poate că asta nu va mai fi important, pentru că dacă poveştile sunt bune nu mai contează dacă sunt adevărate sau nu.

Apoi veţi începe să vă gândiţi la limita subţire dintre "live" şi "reprezentare".
Apoi veţi începe să vă gândiţi la "performativitate"şi "impact".
Apoi conexiunea va începe să se piardă (aşa cum se întâmplă mereu pe Skype după aprox. 25 min.)
Şi vom încerca să ne reconectăm.
Şi nu va merge.
Şi va fi dramatic.
Şi ne vom pierde.

Apoi moderatorul (probabil Andreea) va trebui să se scuze politicos pentru faptul că totul s-a întrerupt aşa abrupt.
Şi vom fi din nou în lumi diferite.
Cu amintirea acelei scurte întâlniri pe care am avut-o."

IM, 31/08/2010

Faraway So Close

on nomadism, presence, invisible and possible
or how I have been places but never left my apartment in Paris
.

"This lecture will be a skype conference and my biggest concern will be that it all works out fine technically.
I will be sitting at home in Paris and you will be sitting in a public place in Bucharest.
I will be telling you about my practice and you will be (hopefully) asking me questions.
You will probably be able to see my face and I will probably not be able to see all of your faces (and that will probably remind us of theatre).
I will try to look very natural but I will probably be reading from my prepared notes.
My focus will be weird, because although I will try to look directly towards you I will continuously see myself in the little window of the skype camera, wondering if my hair looks good and if the angle I'm filmed from gives a good impression of me.

I will try to anticipate what kind of a crowd you are. I will imagine some of the people I have met last year in Bucharest, or years before in different places in the world, sitting in that crowd.

I will be telling you stories and you will be wondering how real and how fictional they are... and wether I am "real" or just a performer that was asked to read a text in the first person.

And then eventually this will not be important anymore, because if the stories are good it doesn't matter if they are real or fictional.

And then you will start to think about the thin line between "live" and "representation
".
And then you will start to think about the "performativity" and "impact".
And then the connection will start breaking (as it always does with skype after app. 25 minutes)
And we will try to re-connect
.
And it will not work.
And it will be dramatic.
And we will be losing each other.

And then the moderator (probably Andreea) will have to make a polite excuse, about ending the lecture so abruptly.
And we will be in different worlds again.
With the memory of that brief history we had together
."

IM, 31/08/2010

Info Festival

Locuri de prezentare:
Teatrul Odeon: Calea Victoriei nr. 40-42
MNAC: Str. Izvor 2-4, Bucureşti / Palatul Parlamentului / aripa E4, intrare prin Calea 13 Septembrie (autobuz 136, 385)
CNDB: B-dul Nicolae Bălcescu nr. 1, Clădirea TNB, latura nordică, etajele 3 & 4
Cărtureşti: Str. Arthur Verona 13-15, Sector 1, Bucureşti

Bilete:
Biletele pentru spectacolele de la Teatrul Odeon sunt puse în vânzare la casa de bilete a teatrului.
Tickets for the performances at the Odeon Theatre will be sold at the theatre's box office.

Biletele pentru spectacolele de la CNDB şi MNAC vor fi puse în vânzare cu 1h înainte de începerea spectacolelor.
Tickets for the performances at CNDB and MNAC will be sold 1h before the shows.

Rezervări / Booking:
Teatrul Odeon/Odeon Theatre: Tel. 0213147234 & [email protected]
Rezervare spectacole MNAC şi CNDB şi înscriere ateliere / Reservation for MNAC and CNDB and workshop registration: [email protected]

Producător / Producer eXplore dance festival: Asociaţia 4Culture
Cu sprijinul / Withe the support: AFCN, ArCuB, GoetheInstitut, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, Forumul Cultural Austriac, K+K Hotels, CNDB
Parteneri / Partners: MNAC, Teatrul Odeon, Cărtureşti, Anahata
Producător asociat / Associated partner: TVR Cultural
Parteneri media / Media partners: România Liberă, ArtActMagazine, Artboom, Modernism, Port.ro, Liternet.ro, Onlinegallery.ro, veioza arte, artsf, 24-FUN, Radio Guerrilla.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus