septembrie 2014
Stagiunea TIR - Teatrul Istoriilor Recente, 2014
Stagiunea TIR (Teatrul Istoriilor Recente) este un proiect de revalorizare a istoriei recente prin intermediul unor spectacole de teatru care au în centru momente istorice semnificative şi controversate, cu impact în evoluţia socială şi culturală actuală. Proiectul prezintă, în perioada 20 septembrie - 14 octombrie 2014, 6 spectacole şi un film documentar care pornesc de la documentarea istoriei recente, spectacole de investigare şi dezbatere a unor evenimente cu impact important asupra prezentului din România şi Republica Moldova.

Toate spectacolele vor fi urmate de dezbateri moderate de istoricul Marius Bogdan Tudor, care se vor axa, pe de-o parte, pe problematicile socio-politice tratate de fiecare spectacol şi pe felul în care spectacolele chestionează aspecte din istoria recentă. În cadrul proiectului, va fi lansat şi numărul 7 din Gazeta de Artă Politică, dedicat aceluiaşi subiect - Teatrul Istoriilor Recente, care îşi propune să ofere un suport teoretic suplimentar demersurilor artistice.

Prin istoriile pe care le explorează, proiectul îşi propune să aducă în prim-plan o istorie alternativă la istoria oficială, o istorie care îşi propune recuperarea unor evenimente, momente şi episoade din istoria recentă, invizibile, puţin explorate sau mediatizate dintr-o perspectivă unilaterală.

Toate spectacolele se vor desfăşura cu acces gratuit pentru public.

Proiect finanţat de ARCUB - Artă şi Cultură Bucureşti, prin programul "Bucureşti 555"
Parteneri: Teatrul LUNI de la Green Hours, U.N.A.T.C. "I.L.Caragiale"
Parteneri media: DigiTV, ŞapteSeri, Think Outside the Box, CriticAtac, SUB25, Veioza Arte

Programul stagiunii

Sâmbătă 20 septembrie 2014, ora 19.00, UNATC, sala Octavian Cotescu (Palatul Copiilor)
Clear History

Duminică 21 septembrie 2014, ora 19.00, UNATC, sala Octavian Cotescu (Palatul Copiilor)
Moldova independentă. Erată

Sâmbătă 27 septembrie 2014, ora 19.00, UNATC, sala Octavian Cotescu (Palatul Copiilor)
Nu ne-am născut în locul potrivit

Duminică 28 septembrie 2014, ora 19.00, UNATC, sala Octavian Cotescu (Palatul Copiilor)
Nu ne-am născut în locul potrivit

Luni 29 septembrie 2014, ora 18.30, Teatrul Luni de la Green Hours
Lansare Gazeta de Artă Politică nr. 7 - Teatrul Istoriilor Recente

Luni 29 septembrie 2014, ora 20.00, Teatrul Luni de la Green Hours
Capete înfierbântate. 13-15 iunie 1990

Marţi 30 septembrie 2014, ora 20.00, Teatrul Luni de la Green Hours
În sfârşit, documentar de Vlad Andrei Gherghiceanu (durata: 14 min.)
SubPământ. Valea Jiului după 1989

Luni 6 octombrie 2014, ora 20.00, Teatrul Luni de la Green Hours
După Traian şi Decebal

Luni 13 octombrie 2014, ora 20.00, Teatrul Luni de la Green Hours
În sfârşit, documentar de Vlad Andrei Gherghiceanu (durata: 14 min.)
SubPământ. Valea Jiului după 1989

Marţi 14 octombrie 2014, ora 20.00, Teatrul Luni de la Green Hours
Capete înfierbântate. 13-15 iunie 1990

Adrese:
UNATC, Sala Octavian Cotescu, Palatul Naţional al Copiilor: Bd. Tineretului 8-10
Teatrul LUNI de la Green Hours: Calea Victoriei 120

Contact: Ionuţ Sociu +40729743952 [email protected]
Contact rezervări: Andrei Şerban +40728839007 [email protected]

Gazeta de Artă Politică

Gazeta de Artă Politică
este o publicaţie trimestrială, independentă şi autofinanţată, care apare atât în format de ziar (alb-negru, 16 pagini), cât şi online (www.artapolitica.ro) începând din februarie 2013. G.A.P. se distribuie gratuit. Publicaţia a apărut la iniţiativa a 4 artişti şi teoreticieni - Mihaela Michailov, David Schwartz, Ionuţ Sociu, Marius Bogdan Tudor.

În anii 2013-2014 au apărut 6 numere tematice:
Arta în confruntare cu sistemele politice (februarie 2013);
Munca şi muncitorii: reprezentări, contexte şi relaţii în instituţiile artistice (mai 2013);
Ce fel de artă pentru publicul tânăr? (septembrie 2013);
Arta categoriilor excluse (decembrie 2013);
Artă şi gentrificare (martie 2014);
Artă, gen şi sexualitate (mai 2014).

Numărul 7 din Gazeta de Artă Politică se lansează în septembrie 2014, în cadrul Stagiunii TIR şi are ca temă Teatrul Istoriilor Recente. Gazeta de Artă Politică a colaborat cu peste 50 de artişti, teoreticieni şi practicieni din România şi din alte ţări precum: Afganistan, Brazilia, India, Italia, Kenia, Moldova, Palestina, Portugalia, Serbia, Slovenia, Statele Unite, Uganda, Ungaria.

Sinopsisuri piese

Capete înfierbântate. 13-15 iunie 1990
De: Mihaela Michailov & David Schwartz
Cu: Alexandru Potocean
Sound: Cătălin Rulea
Scenografia: Adrian Cristea / Adela Iacoban

Spectacolul Capete înfierbântate reactivează în conştiinţa publică un calup de istorie vie, din perspectiva actorilor sociali implicaţi în evenimente. Adevărul despre aceste evenimente este suma punctelor de vedere, de cele mai multe ori contradictorii şi imposibil de redus la o unică perspectivă. 13-15 iunie 1990 este un proiect de cercetare şi performare a istoriei recente, iniţiat de Mihaela Michailov şi David Schwartz în decembrie 2009. Proiectul are la baza procesul de documentare prin diferite metode: interviuri cu martori, presa scrisa, rapoarte ale diferitelor instituţii şi organizaţii, dezbateri, discuţii publice, ateliere etc., concentrate în jurul evenimentelor din Bucureşti, din 13-15 iunie 1990. Proiectul are două componente: realizarea unui spectacol de teatru documentar şi construcţia unei arhive audio-video de interviuri realizate cu actanţi ai evenimentelor - manifestanţi, persoane rănite sau arestate, mineri, muncitori, pensionari, lideri ai mişcării "Piaţa Universităţii", lideri politici, procurori care au instrumentat cazul, jurnalişti.

Clear History
De Nicoleta Esinencu, Veaceslav Sambriş, Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc
Producţia: Teatrul-Spălătorie din Chişinău, Moldova

Clear History este un spectacol despre trecutul recent al Moldovei, un trecut ce pare a fi total necunoscut tinerei generaţii şi complet ignorat sau poate chiar ascuns cu grijă de către cei din generaţia-martor al acestor evenimente. "Ostaşi, vă ordon: Treceţi Prutul. Zdrobiţi vrăjmaşul din răsărit şi din miazănoapte. Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi." Este ordinul care l-a transformat pe Mareşalul Antonescu într-un adevărat erou al neamului în ochii majorităţii cetăţenilor Republicii Moldova, simbolizând totodată începutul procesului de eliberare de sub ocupaţia sovietică a ceea ce astăzi numim Republica Moldova. Marea majoritate a populaţiei nu cunoaşte însă acţiunile iniţiate de Antonescu şi regimul său împotriva populaţiei evreieşti ce locuia în această regiune: crearea ghetourilor şi a lagărelor de concentrare sau deportarea acestora în Transnistria. Aceste fapte pur şi simplu nu există. Ele au fost sistematic şterse din memoria noastră colectivă.

După Traian şi Decebal (Din filele istoriei gay în România)
De / cu: Paul Dunca, Mihaela Michailov
Scenografia: Andrei Dinu
Producţia: Salonul de Proiecte, Bucureşti

Cum "se trăia gay" înainte de 1989 în România? Care erau locurile de întâlnire? Care erau ritualurile de socializare şi structurile de oprimare? Care erau efectele articolului 200 care pedepsea, cu închisoarea de la 1 la 5 ani, relaţiile sexuale între persoanele de acelaşi sex? Cum puteai să fii cine erai, fentându-ţi identitatea şi, totuşi, existând într-un regim de acceptare tacită? Cum au continuat abuzurile împotriva dreptului la reprezentarea identităţii după 1989?
După Traian şi Decebal este un fragment de istorie underground a fenomenului homosexualităţii înainte şi după 1989. Paradoxurile cenzurii au funcţionat perfect. Deşi era interzis, a existat o viaţă gay în România.

Moldova independentă. Erată
de: Ion Borş, David Schwartz, Dumitru Stegărescu, Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc.
Producţia: Teatrul-Spălătorie din Chişinău, Moldova

Spectacolul construieşte o istorie subiectivă a Republicii Moldova, care completează şi corectează istoria oficială. Este istoria nescrisă şi nespusă la şcoală, despre perspectivele oamenilor obişnuiţi asupra schimbărilor economico-politice. Spectacolul pune alături reprezentarea anti-eroizantă a principalelor evenimente publice şi transmiterea vocilor celor care nu ajung în manualele de istorie decât, cel mult, sub formă de statistică. Într-un context în care liderii politici, agenţii capitalului şi intelectualii publici fac front comun împotriva cetăţenilor, spectacolul propune o sumă de erate necesare la istoria oficială, care este scrisă, ca întotdeauna, de cei puternici, şi utilizată ca simplu instrument al puterii.

Nu ne-am născut în locul potrivit
De Alice Monica Marinescu şi David Schwartz
Cu: Alexandru Fifea, Katia Pascariu, Mihaela Rădescu, Andrei Şerban, Silviana Vişan
Scenografia: Adrian Cristea, muzica: Cătălin Rulea, traducerea în limba arabă: Bashar Al-Kishawi
Mulţumiri speciale: Bashar Al-Kishawi, Margareta Eschenazy, Valentina Ivanov, Ahmad Marwi, Sana Rahimo, Simina Guga
Spectacolul se joacă cu subtitrări în limbile engleză şi arabă

Textul împleteşte poveştile de viaţă a 5 persoane care au trăit experienţa refugiului cu fragmente din Ghidul de Obţinere a Cetăţeniei Române pentru Cetăţeni Străini. Spectacolul creează contextul favorabil pentru cunoaşterea şi înţelegerea dinamicilor migraţiei şi refugiului, şi ale statutului refugiaţilor şi migranţilor în general. Spectacolul îşi propune să problematizeze şi să discute în sfera publică aspecte de importanţă fundamentală în contextul global contemporan, precum lupta împotriva migraţiei în paralel cu nevoia de migranţi pentru dezvoltarea economiei capitaliste, nevoia de refugiu, dreptul de a călători ca drept fundamental al tuturor, instrumentalizarea "străinului" ca ţap ispăşitor pentru problemele sociale şi economice.

SubPământ. Valea Jiului după 1989
De: Mihaela Michailov şi David Schwartz
Cu: Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Andrei ŞerbanScenografia: Adrian Cristea, muzica: Bogdan Burlăcianu, documentare: Vlad Petri

SubPământ. Valea Jiului după 1989 este un proiect de observaţie şi analiză a existenţei cotidiene a unor comunităţi afectate decisiv de schimbările politice şi sociale care au avut loc începînd cu anii '90. Proiectul îşi propune să documenteze situaţia economică, viaţa şi munca minerilor în post-socialism. SubPământ este un proiect de reconstrucţie performativă a poveştilor-document care fundamentează istoria comunităţilor din Valea Jiului, aflate la limita dintre supravieţuire, migraţie, dispariţie şi posibilă reconstrucţie. Spectacolul Sub Pământ are la bază o cercetare în Valea Jiului sub formă de ateliere, discuţii libere şi interviuri cu mineri, soţii de miner, pensionari, copii, paznici de mină, lideri de sindicat, oameni care trăiesc din furtul de cărbune. Sub Pământ este un spectacol-arhivă de poveşti-mărturii ale unor comunităţi pe cale de dispariţie. Spectacolul îşi propune revalorizarea poveştilor, a problemelor şi culturii unor categorii sociale deseori ignorate în teatrul românesc de după 1989: comunităţile muncitoreşti.

În sfârşit
Documentar emoţional de Vlad Andrei Gherghiceanu

Am aflat încă de la o vârstă fragedă că deasupra capului meu de locuitor atârnă o mare cantitate de fontă, fier şi oţel; că oameni mulţi, în uzine mari, muncesc necontenit să o crească an după an. Imaginile cu oamenii care, felul în care, şi locul unde făceau toate astea m-au impresionat puternic şi am hotărât că odată şi odată va trebui să le văd cu ochii mei. Să merg acolo.
Când în sfârşit am ajuns la Hunedoara, frumuseţea clasică, antică, de for roman în ruină, m-a lăsat cu gura căscată. Timp de doi ani am ajuns, val-vârtej, cât de des am putut, să văd cum construcţiile în ruină ale combinatului siderurgic dispar una câte una, până la ultima. (Vlad Andrei Gherghiceanu)

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus