august 2021
Concursuri
Asociaţia FOCUS DRAMA şi Teatrul de Nord Satu Mare anunţă lansarea concursului de dramaturgie cu tema Insula, în cadrul unui proiect finanţat de Consiliul Judeţean Satu Mare.

Textul câştigător va fi montat la Teatrul de Nord Satu Mare în stagiunea 2021- 2022, iar alte două finaliste vor beneficia de realizarea unor spectacole lectură în cadrul evenimentului Focus Drama. Concursul de adresează tuturor autorilor de limbă română, indiferent de vârstă şi experienţă profesională.

Considerente asupra temei INSULA:
Pandemia reprezintă o stare cu totul nouă, neaşteptată şi nesigură pentru lumea modernă, sub toate aspectele sale. Celeritatea răspândirii SARS COV 2, marcată de amploarea pe care au luat-o, pe de o parte măsurile de limitare a răspândirii, precum şi schimbările individuale - structurale şi esenţiale - la nivel global, ne-a făcut pe toţi să ne regândim priorităţile şi să conştientizăm totodată că nu suntem indestructibili. Mai mult decât atât, pandemia actuală este extrem de diferită de pandemiile cu care omenirea s-a confruntat până în prezent. Expunerea la tehnologiile informaţiei, dar şi gradul ridicat de fake-news provenit mai degrabă din lipsa datelor sau din căutarea senzaţionalului, au divizat practic lumea.

Însă, pe lângă toate cele menţionate mai sus, este tot mai vizibil un alt impact pe care această pandemie l-a avut asupra noastră, a tuturor. Două dintre categoriile de bază ale gândirii sunt timpul şi spaţiul. Ne raportăm fără echivoc la ele atunci când formulăm de la cele mai simple până la cele mai complexe raţionamente. Acest aspect al gândirii are implicaţii mult mai adânci în firea socială a omului. Barbara Adam, în articolul său The Temporal Landscape of Global / Izing Culture and the Paradox of Postmodern Futures susţine că timpul şi spaţiul social dictează modul în care ne conducem individual vieţile. Cu alte cuvinte, aceasta susţine că managementul acestor două aspecte ale gândirii a ajuns, prin prisma modernităţii, să se realizeze oarecum colectiv, la nivel global şi cu o rapiditate extremă, având în vedere şi tehnologiile avansate de care dispunem. Prin urmare, am devenit tributari unei continuităţi, unui aspect liniar şi disruptiv al spaţiului şi timpului. Ciclicitatea activităţilor noastre sociale şi chiar individuale, la nivel global, nu a suportat nicicând întreruperi mai bruşte şi mai iminente ca cea cauzată de pandemia COVID.

Discontinuitatea activităţilor zilnice, distanţarea forţată de lupta împotriva virusului ameninţător, precum şi izolarea la care am fost supuşi cu toţii, ne-a dus cu gândul la o INSULĂ. Nu vorbim despre o insulă fizică, ci despre una ipotetică. Ne-am amintit cu toţii de eterna întrebare "ce ai duce cu tine pe o insulă pustie?" şi ne-am gândit că această întrebare are implicaţii mult mai adânci pentru prezentul nostru, al tuturor. Aşa că am decis că această temă ar fi nemaipomenit de potrivită pentru demersul concursului de dramaturgie pe care îl propunem. Pornind de la ideea de INSULĂ, dorim să impulsionăm creaţiile dramatice în direcţia aceasta. Redăm şi câteva aspecte privind clarificările asupra abordării temei:
Insula - reprezintă un spaţiu fictiv, ceva care este în fiecare dintre noi, poate fi locul unei izolări fizice sau poate deveni locul unei izolări psihice;
Pornind de la întrebarea "ce ai lua cu tine pe o insulă pustie?" vrem să aflăm ce a dus omul cu el în izolare, în distanţare, cât a cântărit de fapt lipsa vieţii sociale şi desigur, cu ce a ieşit din această perioadă, ce a acumulat, ce s-a schimbat, care este rezultatul, care este rutina lui actuală;
O serie de studii au arătat: creşterea ratei divorţului, creşterea natalităţii după primul lock-down. O serie de ştiri au arătat cât de dificilă este izolarea, dar ne-au amintit şi de cât de creativ este românul, dacă este nevoit. Nu trebuie ratate nici aspectele comice ale acestei "debarcări" forţate.

Regulamentul concursului:
Piesele vor fi trimise pe e-mail, la adresa [email protected] până cel târziu 30 septembrie 2021
În cadrul selecţiei se va ţine cont de originalitatea propunerii, calitatea scrisului, relevanţa abordării pentru tema concursului
Nu se acceptă texte montate sau publicate înainte de data limită a concursului
Autorul textului câştigător trebuie să aibă disponibilitatea de a adapta textul în funcţie de nevoile scenice

Calendar:
30 septembrie 2021 - data limită de trimitere a textelor
15 octombrie 2021 - anunţarea rezultatelor
octombrie - noiembrie 2021 - producţia spectacolului şi a celor două spectacole lectură
3-5 decembrie 2021 organizarea evenimentului FOCUS DRAMA la Teatrul de Nord Satu Mare.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus