februarie 2012
Festivalul TIFF 2012
HBO România, în parteneriat cu Asociaţia Pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR), organizatorul Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), anunţă cea de-a 12-a ediţie a Concursului Naţional de Scenarii.

Concursul Naţional de Scenarii, unul dintre cele mai importante proiecte iniţiate şi derulate de HBO România, cuprinde trei categorii: lungmetraj, scurtmetraj - secţiuni dedicate tuturor cineaştilor români aflaţi la debut, şi documentar - secţiune la care se pot înscrie deopotrivă profesioniştii şi amatorii.
 
Pentru înscrierea scenariilor este pus la dispoziţia participanţilor un site dedicat: www.hbo.ro/concursscenarii. Înscrierile la Concursul Naţional de Scenarii - ediţia 2012 se pot face numai prin intermediul acestui site.
 
Printre finaliştii ediţiilor anterioare ale Concursului Naţional de Scenarii iniţiat de HBO şi derulat în parteneriat cu Asociaţia Pentru Promovarea Filmului Românesc se numără: Cristian Mungiu, caştigătorul primei ediţii pentru scenariul de lung metraj Cartier; Cătălin Mitulescu care în 2004 câştigă premiul pentru scurt metraj pentru O zi bună de plajă sau Tudor Voican, câştigătorul premiului pentru lung metraj în 2004, cu scenariul Schimb valutar.
 
"HBO România organizează Concursul Naţional de Scenarii de mai bine de 10 ani, din dorinţa de a oferi o şansă tinerilor scenarişti talentaţi să fie recunoscuţi în piaţa de film şi, de ce nu, să îşi transforme scenariile în filme. În ceea ce priveşte continuarea seriei de documentare originale HBO, vom avea în vedere, în primul rând, scenariile finaliste ale Concursului Naţional de Scenarii", declară Carmen Harabagiu, Country Manager HBO România.
 
Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) se bucură de o binemeritată reputaţie naţională şi internaţională, fiind identificat drept cel mai important eveniment de film din ţara noastră. În acest context, motivul asocierii dintre TIFF şi HBO România în Concursul Naţional de Scenarii este evident: organizatorii îşi propun să susţină schimbarea într-un domeniu care o merită din plin, filmul românesc. Mai mult, HBO România are convingerea că TIFF va asigura o bună expunere tinerilor finalişti.
 
Premiile oferite de către HBO România în cadrul Concursului Naţional de Scenarii sunt următoarele:
 
 Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de lungmetraj este în valoare de 3000 USD. În cazul în care scenariul declarat câştigător este realizat de mai mulţi autori, premiul oferit urmează a fi împărţit în mod egal între aceştia.
 
 Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de scurt metraj este în valoare de 1500 USD. În cazul în care scenariul declarat câştigător este realizat de mai mulţi autori, premiul oferit urmează a fi împărţit în mod egal între aceştia.
 
 Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de documentar este în valoare de 2000 USD. În cazul în care scenariul declarat câştigător este realizat de mai mulţi autori, premiul oferit urmează a fi împărţit în mod egal între aceştia.
 
 Premiul HBO  - 3 zile la TIFF va fi pus la dispoziţia celor 9 (nouă) finalişti ai celor trei  categorii şi constă în următoarele: 3 zile de festival al căror cost va fi acoperit integral (pe lângă cazare şi transport, acest pachet include şi accesul gratuit al finaliştilor la toate proiecţiile şi invitaţii VIP la evenimentele speciale ce vor avea loc în aceste zile - detalii despre aceste evenimente puteţi gasi pe site-ul  www.tiff.ro).
 
Juriul Concursului Naţional de Scenarii pentru secţiunea documentar este următorul:
 
 Cristina Corciovescu - Critic de film
 Adina Pintilie - Regizor
 Ana Maria Sandu - Scriitor / Jurnalist
 Aurelian Nica - Original Production Manager HBO
 Mihai Chirilov - Director TIFF / Critic de film
 
Juriul Concursului Naţional de Scenarii pentru secţiunea de scurt şi lung metraj este următorul:
 
 Cristina Corciovescu - Critic de film
 Gabriela Ceuţă - Development & Research Manager HBO
 Ana Maria Sandu - Scriitor / Jurnalist
 Mihai Chirilov - Director TIFF / Critic de film
 Marian Crişan - Regizor / Scenarist
 
Perioada de desfăşurare a concursului este 10 februarie 2012 - 26 martie 2012. Ora 13:00 a zilei de 26 martie 2012 este ultima dată exactă la care un scenariu se poate înscrie la Concursul Naţional de Scenarii ediţia 2012.
 
Anunţarea câştigătorilor se va face în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania care urmează să se desfăşoare la Cluj în perioada 1 - 10 iunie 2012.

REGULAMENT OFICIAL - Secţiunea Documentar


 Organizatorul concursului

Organizatorul prezentului concurs este HBO ROMÂNIA SRL, persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, str. Buzeşti nr.62 - 64, Clădirea Cascade et.3, cam.2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului cu numărul J40/2103/1997, Cod Unic de Înregistrare 9337019, atribut fiscal RO, denumită în continuare "Organizatorul".

În vederea bunei organizări şi desfăşurări a acestui concurs, Organizatorul va beneficia de experienţa şi aportul Asociaţiei pentru Promovarea Filmului Românesc, organizaţie non - profit, cu sediul în Bucureşti, cod fiscal 14407480, cont bancar deschis la BRD Societe Generale, sucursala Vasile Conta, cont SV21857314100. Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc este organizatorul Festivalului Internaţional de Film Transilvania.

Participanţi în secţiunea Documentar

Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice cetăţeni români.
Nu pot participa la acest concurs angajaţii HBO România, angajaţii HBO Central Europe sau colaboratorii HBO România, precum şi rudele şi afinii acestora până la gradul IV inclusiv.


Perioada de desfăşurare a concursului


Înscrierile pentru Concursul Naţional de Scenarii - Secţiunea Documentar - Ediţia 2012 urmează a se desfăşura în perioada 10 februarie 2012 - 26 martie 2012, urmând ca până la data de 21 mai 2012 să fie anunţaţi cei trei finalişti Documentar.

Anunţarea câştigătorilor se va face în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania care urmează a se desfăşura la Cluj în perioada 1-10 iunie 2012.

Condiţii de participare la concurs privitoare la scenariile înscrise

Pentru a putea participa la Concursul Naţional de Scenarii - Secţiunea Documentar - Ediţia 2012, scenariile înscrise trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulate):
 să respecte regulile generale de concepere, scriere şi editare aplicabile în cazul oricărui scenariu. În acest sens nu vor fi admise în concurs povestiri, scurte scene umoristice (sketch-uri), povestiri care să conţină numai elemente de dialog fără a avea elemente descriptive a acţiunii respective, scrisori etc.
 să fie originale. Autorul nu se poate înscrie în concurs cu scenarii care sunt fie adaptări, fie preluări ale altor scenarii
 să fie complete
 să nu fi participat sau să nu fi fost înscrise la una sau mai multe din ediţiile anterioare ale Concursului Naţional de Scenarii - Secţiunea Documentar iniţiat de către HBO România
 să fie scrise în limba română
 
Materiale obligatorii pentru înscrierea în secţiunea Documentar:
 sinopsis de 1 (una) pagină în format document - document word (extensie "doc", "docx") sau document rich text format (extensie "rtf"), sau document final draft, redactat cu caractere (fonts) Times New Roman dimensiunea 12, spaţiere paragraf 1 ½, sau similar
 treatment de 3-6 pagini care să conţină descrierea subiectului, descrierea personajelor (dacă este cazul), o motivaţie regizorală, precum şi consideraţii despre stil şi abordare vizuală;
 status-ul proiectului (pe ½ pagină), adică dacă se află în dezvoltare sau în filmare, dacă există acces la personaje, locaţii, etc.;
Punctele 1, 2 si 3 vor fi înregistrate pe site într-un singur document;
 curriculum vitae al autorului / scenarist şi regizor care va avea maximum 2 pagini şi va îndeplini condiţiile tehnice menţionate la pct. 1, alături de filmografie pe maxim 1 (una) pagină, dacă aceasta există.

Organizatorii urmăresc în special proiectele bazate pe o idee provocatoare, originală, capabilă să stârnească controverse şi dezbateri.

Materialele obligatorii trebuie să conţină detalii despre:
 durata filmului: minim 52 minute şi maxim 90 minute
 genul documentarului (social, istoric, etc.)
 buget, plan financiar - dacă există

În plus se vor mai putea solicita de către Organizator, dar numai de la finalişti şi numai în măsura în care există, materiale auxiliare precum:
 trailer (maxim 4 minute)
 fotografii din locaţii, ale personajelor, etc.
 orice altă documentaţie în sprijinul proiectului.
 

Mecanismul de înscriere şi desfăşurare a concursului


În vederea înscrierii la Concursul Naţional de Scenarii, Ediţia 2012, autorul scenariului va trebui să-şi creeze cont de utilizator pe pagina de web a Organizatorului (www.hbo.ro) şi să acceseze pagina de web www.hbo.ro/concursscenarii, unde va completa informaţiile obligatorii solicitate pe această pagină. Pentru a putea înscrie un scenariu în concurs trebuie completate toate informaţiile solicitate de site-ul Organizatorului (www.hbo.ro) la înregistrarea ca utilizator.

În cazul în care un concurent este declarat câştigător, acesta trebuie să pună la dispoziţia organizatorilor date corecte privind contul si banca, codul IBAN si numele titularului, precum si o copie de buletin, pentru punerea în posesie a premiului.

NOTĂ IMPORTANTĂ! Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru informaţiile şi datele incomplete sau completate în mod eronat de către participanţi.  Pe langă scenariu, participanţii trebuie să-şi încarce şi Curriculum Vitae-ul.  Înscrierea în concurs se va putea realiza prin depunerea scenariului cu ajutorul operaţiunii de Înscrie-te disponibilă pe pagina respectivă de web, precum şi a Curriculum Vitae-ului. Scenariul înscris în concurs va trebui să fie editat în format electronic.

NOTĂ IMPORTANTĂ! La Concursul Naţional de Scenarii niciun participant nu poate înscrie mai mult de un scenariu. Niciun participant la concurs nu poate depune câte un scenariu la fiecare categorie sau mai mult de un scenariu la o categorie. Depunerea scenariilor pentru Secţiunea Documentar se va putea realiza în perioada 10 februarie 2012, ora 13:00 - 26 martie 2012. Ora 13:00 a zilei de 26 martie 2011 este ultima dată exactă la care un scenariu se poate înscrie la Concursul Naţional de Scenarii - Secţiunea Documentar. Orice scenariu depus după ora limită prevazută mai sus va fi eliminat din concurs.

Depunerea scenariilor se poate realiza numai prin intermediul website-ului www.hbo.ro/concursscenarii!

Desemnarea celor trei finalişti ai Secţiunii "DOCUMENTAR" se va face până la dată de 21 mai 2012. Anunţarea finaliştilor se va realiza prin intermediul paginii de web care aparţine Organizatorului - www.hbo.ro, precum şi pe cea care aparţine Asociaţiei pentru Promovarea Filmului Românesc - www.tiff.ro.

Desemnarea câştigătorilor Secţiunii Documentar va avea loc în cadrul galei de închidere a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), prilej cu care Organizatorul concursului va înmâna premiul precizat în cadrul art. VII (Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de film documentar).

Anunţarea câştigătorilor se va face, la fel ca în cazul anunţării finaliştilor, prin intermediul celor două pagini web menţionate anterior: www.hbo.ro şi www.tiff.ro. Organizatorul nu îşi asumă obligaţia publicării finaliştilor şi câştigătorilor în presă.

În cazul în care scenariul câştigător este produs, scenaristul se obligă să insereze la credit faptul că scenariul a fost desemnat câştigător al Concursului Naţional de Scenarii iniţiat de HBO România şi realizat în parteneriat cu TIFF - Secţiunea Documentar - Ediţia 2012.
 

Stabilirea componenţei juriului


Desemnarea câştigătorilor Secţiunii Documentar va fi stabilită de către un juriu a cărui componenţă va fi stabilită de Organizatorul concursului - HBO ROMÂNIA SRL împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, până cel târziu la data de 2 martie 2012.

Comunicarea componenţei juriului se va face prin intermediul website-ului www.hbo.ro/concursscenarii.

Premiile concursului


Premiile oferite de către HBO România în cadrul Concursul Naţional de Scenarii Secţiunea Documentar sunt următoarele:

 Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de Film Documentar este în valoare de 2000 USD. În cazul în care scenariul declarat câştigător este realizat de mai mulţi autori, premiul oferit urmează a fi împărţit în mod egal între aceştia.

Premiul HBO - 3 zile la TIFF va fi oferit celor 3 (trei) finalişti ai Secţiunii Documentar şi constă în următoarele:

 Cazare gratuită în Cluj pe parcursul ultimelor 3 zile ale Festivalului Internaţional de Film Transilvania, ediţia 2012 (TIFF va avea loc în perioada 1 - 10 iunie 2012).
 Asigurarea transportului (cu tren sau autobuz) în mod gratuit pe ruta: localitatea de domiciliu a autorului - Cluj şi retur
 În cazul în care scenariul este realizat de mai mulţi autori, sponsorul va facilita deplasarea gratuită a fiecăruia dintre aceştia pe traseul: localitatea de domiciliu a fiecărui autor - Cluj şi retur. Transportul este gratuit numai pentru participanţii care au domiciliul pe teritoriul României
 Acces gratuit la toate proiecţiile ce vor fi difuzate în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, ediţia 2012
 Asigurarea invitaţiilor de tip VIP pentru toate evenimentele care vor avea loc în zilele respective în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, ediţia 2012

În situaţia în care unul dintre finalişti nu poate fi prezent la festivitatea de premiere din ultima seară a TIFF, iar scenariul său este declarat câştigător al Secţiunii Documentar, Organizatorul va anunţa câştigătorul Secţiunii Documentar a Concursului Naţional de Scenarii, urmând ca decernarea premiului să se facă în termen de 30 (treizeci) de zile calculate de la momentul anunţului realizat de către reprezentantul HBO. În acest caz decernarea premiului se va realiza prin virament de către HBO România în contul bancar indicat de câştigător. Câştigătorii îşi asumă responsabilitatea pentru datele puse la dispoziţie către HBO România pentru viramentul bancar al sumei câştigate.

Pentru a putea intra în posesia premiului oferit de către HBO România, persoana declarată câştigătoare care nu a putut fi prezentă în cadrul festivităţii de premiere de la Cluj, va trebui să facă dovada faptului că a luat cunoştinţă de acest fapt, în termen de 30 (treizeci) de zile, prin transmiterea unei copii a buletinului sau cărţii de identitate însoţită de datele sale de contact (telefon, e-mail, fax), la sediul HBO România. (Strada Buzeşti 62-64, etaj 3, camera 2, sector 1, Bucureşti).

În cazul în care persoana câştigătoare nu va transmite către Organizator copia de pe actul său de identitate împreună cu datele sale de contact în vederea identificării şi contactării sale pentru înmânarea premiului, în intervalul de timp menţionat anterior, premiul urmează a fi anulat de către Organizator.

NOTA 1: În situaţia în care premiul este anulat ca urmare a faptului că persoana câştigătoare nu a fost identificată în decursul celor 30 (treizeci) de zile, acesta nu va putea fi revendicat de către niciunul din ceilalţi finalişti ai Secţiunii Documentar.
Premiile vor fi oferite în echivalentul în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii
NOTA 2: Scenariştii care au fost declaraţi finalişti ai Concursului Naţional de Scenarii - Secţiunea Documentar - Ediţia 2012, au obligaţia, în ipoteza în care pe baza scenariilor cu care au participat la concurs vor fi produse filme, să menţioneze expres pe genericul acestor filme  faptului că scenariile respective au fost declarate finaliste (sau câştigătoare acolo unde este cazul) ale Concursului Naţional de Scenarii iniţiat de HBO România şi realizat în parteneriat cu TIFF - Secţiunea Documentar - Ediţia 2012. Pentru evitarea oricărui dubiu, această obligaţie rămâne valabilă pentru toate scenariile intrate în finala Secţiunii Documentar, indiferent dacă respectivele scenarii au fost declarate sau nu câştigătoare.

Protecţia datelor personale


Organizatorul este operator de date personale, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3328. În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia datelor personale, Organizatorul îşi asumă obligaţia de a nu face disponibile în niciun fel datele personale ale participanţilor fără acceptul acestora, dat în condiţiile legii. Numele participanţilor nu vor fi făcute publice, cu excepţia numelor finaliştilor.

Protecţia drepturilor de autor


Organizatorul nu îşi asumă nicio obligaţie în legatură cu protecţia drepturilor de autor în legătură cu scenariile prezentate. Protejarea acestor drepturi de autor asupra scenariilor participante la concurs revine în exclusivitate participanţilor. Participanţii vor fi singurii răspunzători în cazul pretenţiilor de orice natură din partea terţilor cu privire la încălcarea drepturilor de autor şi conexe în legătură cu scenariile înscrise în concurs.

Taxe


Organizatorul nu îşi asumă obligaţia plăţii niciunei taxe şi a niciunui impozit, cu excepţia acelor taxe şi impozite stabilite în mod obligatoriu de lege în sarcina sa.

Regulamentul oficial


Acest regulament prezintă condiţiile de participare în cadrul Concursul Naţional de Scenarii - Secţiunea Documentar - Ediţia 2012. Înscrierea în acest concurs înseamnă pentru participanţi aderarea necondiţionată şi irevocabilă la termenii acesteia.

SC HBO România SRL şi Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc nu răspund pentru informaţiile oferite de către candidaţi în vederea înscrierii în concurs decât în limitele verificărilor cu buna credinţă ce le revin spre buna organizare şi desfăşurare a concursului şi spre asigurarea egalităţii în drepturi a participanţilor. Depistarea până la momentul decernării premiilor sau chiar ulterior acesteia a oricăror încălcări, de către orice participanţi, a condiţiilor de înscriere la concurs, dă dreptul organizatorilor să revoce premiul acordat.

SC HBO România SRL şi Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc garantează respectarea de către Organizator a legislaţiei în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe precum şi cu privire la orice alte drepturi cuvenite candidaţilor, în condiţiile stabilite pentru înscrierea şi participarea la concurs.
Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit pe pagina de web a Organizatorului.

REGULAMENT OFICIAL - Secţiunile Lungmetraj şi Scurtmetraj


Concursul Naţional de Scenarii iniţiat de HBO România în parteneriat cu Festivalul Internaţional de Film Transilvania
Ediţia 2012
Secţiunile Lungmetraj şi Scurtmetraj

 

Organizatorul concursului


Organizatorul prezentului concurs este HBO ROMÂNIA SRL, persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, str. Buzeşti nr.62 - 64, Cascade Building et.3, cam.2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului cu numărul J40/2103/1997, Cod Unic de Înregistrare 9337019, atribut fiscal R, denumită în continuare "Organizatorul".

În vederea bunei organizări şi desfăşurări a acestui concurs, Organizatorul va beneficia de experienţa şi aportul ASOCIAŢIEI PENTRU PROMOVAREA FILMULUI ROMÂNESC, organizaţie non-profit, cu sediul in Bucureşti, cod fiscal 14407480, având cont deschis la BRD Societe Generale, sucursala Calderon cont RO24BRDE410SV21857314100. Asociaţia Pentru Promovarea Filmului Românesc este organizatorul Festivalului Internaţional de Film Transilvania.


Participanţi


Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice cetaţeni români, autori de scenarii de scurt şi lung metraj de ficţiune, care nu au mai creat, până la data limită de înscriere în cadrul acestui concurs, scenarii în baza cărora să se fi realizat vreun film de lung sau scurt metraj de ficţiune sau care să fi fost declarate câştigătoare ale vreunui concurs cu tematică similară.

Nu pot participa la acest concurs angajaţii HBO România, angajaţii HBO Central Europe sau colaboratorii HBO România, precum şi rudele şi afinii acestora, până la gradul IV inclusiv.
 

Perioada de desfăşurare a concursului


Înscrierile pentru Concursul Naţional de Scenarii - Ediţia 2012 urmează a se desfăşura în perioada 10 februarie-26 martie 2012, urmând ca până la data de 21 mai 2012 să fie anunţaţi cei trei finalişti ai fiecărei categorii:


 categoria scenariu de lungmetraj
 categoria scenariu de scurtmetraj


Anunţarea câştigătorilor se va face în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania care urmează să se desfăşoare la Cluj în perioada 1 - 10 iunie 2012.


Condiţii de participare la concurs privitoare la scenariile înscrise


Pentru a putea participa la Concursul Naţional de Scenarii - ediţia 2012, scenariile înscrise trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulate):

 să respecte regulile generale de concepere, scriere şi editare aplicabile în cazul oricărui scenariu. În acest sens nu vor fi admise în concurs povestiri, scurte scene umoristice (sketch-uri), povestiri care să conţină numai elemente de dialog fără a avea elemente descriptive a acţiunii respective, scrisori etc.
 să fie originale. Autorul nu se poate înscrie în concurs cu scenarii care sunt fie adaptări fie preluări ale altor scenarii
 să fie complete.

 să nu fi participat sau să nu fi fost înscrise la una sau mai multe din ediţiile anterioare ale Concursului Naţional de Scenarii organizat de HBO România în parteneriat cu Festivalul Internaţional de Film Transilvania
 să aibă lungimea maximă de 125 (o sută douăzeci şi cinci) pagini în cazul scenariilor de lungmetraj şi maxim de 40 (patruzeci) de pagini în cazul scenariilor de scurtmetraj
 să conţină o prezentare a subiectului de maxim 1 (una) pagină.
 să NU conţină niciun indiciu / referire cu privire la autorul scenariului.
 să fie scrise în limba română

Mecanismul de înscriere şi desfăşurare a concursului 


În vederea înscrierii la Concursul Naţional de Scenarii, Ediţia 2012, autorul scenariului va trebui să-şi creeze cont de utilizator pe pagina de web a Organizatorului (www.hbo.ro) şi să acceseze pagina de web www.hbo.ro/concursscenarii, unde va completa informaţiile obligatorii solicitate pe această pagină. Pentru a putea înscrie un scenariu în concurs trebuie completate toate informaţiile solicitate de site-ul Organizatorului (www.hbo.ro) la înregistrarea ca utilizator.

Pentru a putea înscrie un scenariu în concurs  autorul scenariului trebuie să se înregistreze ca utilizator pe site-ul www.hbo.ro sau dacă este deja utilizator, trebuie să se autentifice.
 
În cazul în care un concurent este declarat câştigător, acesta trebuie să pună la dispoziţia organizatorilor date corecte privind contul si banca, codul IBAN şi numele titularului, precum şi o copie de buletin, pentru punerea în posesie a premiului.

NOTĂ IMPORTANTĂ! Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru informaţiile şi datele incomplete sau completate în mod eronat de către participanţi.

Înscrierea în concurs se va putea realiza prin depunerea scenariului cu ajutorul operaţiunii de "Înscrie-te" disponibilă pe pagina respectivă de web. Pe langă scenariu, participanţii trebuie să-şi încarce şi Curriculum Vitae, care va avea maximum 2 pagini şi va îndeplini condiţiile tehnice menţionate la paragraful următor.

Scenariul înscris în concurs va trebui să fie editat în format electronic şi va trebui să aibă următoarele elemente caracteristice:

 Format document -  document word (extensie "doc","docx") sau document rich text format (extensie "rtf") sau document final draft.
 Tip şi mărime caractere utilizate - Times New Roman 12 sau similar.
 Spaţiere paragraf - 1 1/2

NOTĂ IMPORTANTĂ! La Concursul Naţional de Scenarii niciun participant nu poate înscrie mai mult de un scenariu (niciun participant la concurs nu poate depune câte un scenariu la fiecare categorie sau mai mult de un scenariu la o categorie). Depunerea scenariilor pentru ambele secţiuni (scurt şi lung metraj) se va putea realiza în perioada 10 FEBRUARIE 2012, ora 13:00 - 26 MARTIE 2012, ora 13:00 a zilei de 26 martie este ultima dată exactă la care un scenariu se poate înscrie la Concursul Naţional de Scenarii. Orice scenariu depus după ora limită prevăzută mai sus va fi eliminat din concurs.

NOTĂ IMPORTANTĂ! Depunerea scenariilor se poate realiza numai prin intermediul website-ului www.hbo.ro/concursscenarii.

Desemnarea celor trei finalişti ai fiecărei categorii (scurt metraj şi lung metraj) se va face până la data de 21 mai 2012. Anunţarea finaliştilor se va realiza prin intermediul paginii de web care aparţine Organizatorului - www.hbo.ro, precum şi pe cea care aparţine Asociaţiei pentru Promovarea Filmului Românesc - www.tiff.ro.

Desemnarea câştigătorilor celor două secţiuni va avea loc în cadrul galei de închidere a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) care va avea loc la Cluj, prilej cu care Organizatorul concursului va înmâna premiile precizate în cadrul art. VII (Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de lungmetraj şi Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de scurt metraj).

Anunţarea câştigătorilor se va face, la fel ca în cazul anunţării finaliştilor, prin intermediul celor două pagini web menţionate anterior: www.hbo.ro şi www.tiff.ro.

Organizatorul nu îşi asumă obligaţia publicării finaliştilor şi câştigătorilor în presă.

Stabilirea componenţei juriului

Câştigătorii celor două secţiuni (scurtmetraj şi lungmetraj) vor fi aleşi de către un juriu a cărui componenţă va fi stabilită de Organizatorul concursului - SC HBO ROMÂNIA SRL împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, până cel târziu 2 martie.

Comunicarea componenţei juriului se va face prin intermediul website-ului www.hbo.ro/concursscenarii.

Premiile concursului

Premiile oferite de către HBO România în cadrul Concursului Naţional de Scenarii sunt următoarele:

 Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de lungmetraj este în valoare de 3000 USD. În cazul în care scenariul declarat câştigător este realizat de mai mulţi autori, premiul oferit urmează a fi împărţit în mod egal între aceştia.

 Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de scurtmetraj este în valoare de 1500 USD. În cazul în care scenariul declarat câştigător este realizat de mai mulţi autori, premiul oferit urmează a fi împărţit în mod egal între aceştia.

Premiul HBO  - 3 zile la TIFF va fi oferit celor 6 (şase) finalişti ai celor două categorii şi constă în următoarele:
 Cazare gratuită în Cluj pe parcursul ultimelor 3 zile ale Festivalului Internaţional de film Transilvania, ediţia 2012
 Asigurarea transportului (cu tren sau autobuz) în mod gratuit pe ruta: localitatea de domiciliu a autorului - Cluj şi retur
În cazul în care scenariul este realizat de mai mulţi autori, sponsorul va facilita deplasarea gratuită a fiecăruia dintre aceştia pe traseul: localitatea de domiciliu a fiecărui autor - Cluj şi retur. Transportul este gratuit numai pentru participanţii care au domiciliul pe teritoriul României.
 Acces gratuit la toate proiecţiile ce vor fi difuzate în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, ediţia 2012
 Asigurarea invitaţiilor de tip VIP pentru toate evenimentele care vor avea loc în zilele respective în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, ediţia 2012

În situaţia în care unul dintre finalişti nu poate fi prezent la festivitatea de premiere din ultima seară a TIFF, iar scenariul său este declarat câştigător al uneia dintre cele două categorii, organizatorul va anunţa câştigătorul categoriei respective a Concursului Naţional de Scenarii, urmând ca decernarea premiului să se facă în termen de 30 (treizeci) de zile calculate de la momentul anunţului realizat de către reprezentantul HBO. În acest caz decernarea premiului se va realiza prin virament de către HBO România în contul bancar indicat de câştigător. Câştigătorii îşi asumă responsabilitatea pentru datele puse la dispoziţie către HBO România pentru viramentul bancar al sumei câştigate.

Pentru a putea intra în posesia premiului oferit de către HBO România, persoana câştigătoare, care nu a putut fi prezentă în cadrul festivităţii de premiere de la Cluj, va trebui să facă dovada faptului că a luat cunoştinţă asupra acestui fapt, în termen de 30 (treizeci) de zile, prin transmiterea unei copii a buletinului sau carţii de identitate însoţită de datele sale de contact (telefon, e-mail, fax), la sediul HBO România.(Calea Buzeşti 62-64, sector 1, Bucureşti)
 
În cazul în care persoana caştigătoare nu va transmite către HBO România copia de pe actul său de identitate împreună cu datele sale de contact în vederea identificării şi contactării sale pentru înmânarea premiului, în intervalul de timp menţionat anterior, premiul categoriei respective urmează a fi anulat de către HBO România.

NOTA 1: În situaţia în care premiul este anulat ca urmare a faptului că persoana caştigătoare nu a fost identificată în decursul celor 30 (treizeci) de zile, acesta nu va putea fi revendicat de către niciunul din ceilalţi doi finalişti ai categoriei respective.

Premiile vor fi oferite în echivalentul în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.

NOTA 2: Scenariştii care au fost declaraţi finalişti ai Concursului Naţional de Scenarii - ediţia 2012, au obligaţia, în ipoteza în care pe baza scenariilor cu care au participat la concurs vor fi produse filme de lung sau de scurt metraj, să determine menţionarea expresă pe genericul acestor filme a faptului că scenariile respective au fost declarate finaliste (sau câştigătoare acolo unde este cazul) ale Concursului Naţional de Scenarii iniţiat de HBO România şi realizat în parteneriat cu TIFF - ediţia 2012. Pentru a evita orice dubiu, aceasta obligaţie ramane valabilă pentru toate scenariile declarate finaliste ale Concursului Naţional de Scenarii - Ediţia 2012, indiferent dacă au fost declarate sau nu câştigătoare.

Protecţia datelor personale

Organizatorul este operator de date personale, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3328. 

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia datelor personale, Organizatorul îşi asumă obligaţia de a nu face disponibile în niciun fel datele personale ale participanţilor fără acceptul acestora, dat în condiţiile legii.

Numele participanţilor nu vor fi făcute publice, cu excepţia numelor celor 6 (şase) finalişti.

Protecţia drepturilor de autor

Organizatorul nu îşi asumă nicio obligaţie în legătură cu protecţia drepturilor de autor în legătură cu scenariile prezentate.

Protejarea acestor drepturi de autor asupra scenariilor participante la concurs revine în exclusivitate participanţilor. Participanţii vor fi singurii răspunzători în cazul pretenţiilor de orice natură din partea terţilor cu privire la încălcarea drepturilor de autor şi conexe în legătură cu scenariile înscrise în concurs.

Taxe

Organizatorul nu îşi asumă obligaţia plăţii niciunei taxe şi niciunui impozit, cu excepţia acelor taxe şi impozite stabilite în mod obligatoriu de lege în sarcina sa.

Regulamentul oficial


Acest regulament prezintă condiţiile de participare în cadrul Concursului Naţional de Scenarii - Ediţia 2012. Înscrierea în acest concurs înseamnă pentru participanţi aderarea necondiţionată şi irevocabilă la termenii acesteia.

SC HBO România SRL şi Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc nu răspund pentru informaţiile oferite de către candidaţi în vederea înscrierii în concurs decât în limitele verificărilor cu buna credinţă ce le revin spre buna organizare şi desfăşurare a concursului şi spre asigurarea egalităţii în drepturi a participanţilor. Depistarea până la momentul decernării premiilor sau chiar ulterior acesteia, a oricăror încălcări, de către orice participanţi, a condiţiilor de înscriere la concurs, dă dreptul organizatorilor să revoce premiul acordat.

SC HBO România SRL şi Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc garantează respectarea de către organizatori a legislaţiei în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe precum şi cu privire la orice alte drepturi cuvenite candidaţilor, în condiţiile stabilite pentru înscrierea şi participarea la concurs.

Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit pe pagina de web a organizatorilor.

Ca şi în anii precedenţi, toţi finaliştii pot avea scenariul publicat de Editura LiterNetprintr-unacord dat prin intermediului unui checkbox pe parcursul înscrierii în concurs.

Din scenariile nominalizate sau premiate la ediţiile precedente au fost publicate pe LiterNet până acum:

 Câinele japonez, de Ioan Antoci, câştigător al secţiunii de lungmetraj 2008.
 Torţa vie, de Bogdan Mureşanu, câştigător al secţiunii de scurtmetraj 2008.

 Misiunea, de Dan Mircea Jacan, câştigător al secţiunii de lungmetraj 2007.
 Faţa galbenă care râde, de Doru Lupeanu, câştigător al secţiunii de scurtmetraj 2007.
 O zi obişnuită, de Pavel Gabriel Honciuc - finalist secţiunea lungmetraj 2007.
 Umilinţă, Cătălin Florin Apostol - finalist secţiunea lungmetraj 2007.
 Captivi de Crăciun şi Diapozitiv, de Iulia Rugină, Oana Răsuceanu, Ana Agopian, respectiv Alex. Tocilescu - finaliste secţiunea scurtmetraj 2007.

 Să iubeşti şi să tragi apa de Dan Mihu - câştigător lungmetraj 2006.
 Trenul către Bucureşti pleacă de la linia 3 de Augustin Cupşa - câştigător scurtmetraj 2006.
 America de Florin Şerban - finalist lungmetraj 2006.
 Comitetul Helsinki / Amatorul de Nicolae Alexandru Virastău, Radu Ioan Toderici / Gabriel Andronache - finalişti scurtmetraj 2006.


0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus