iunie 2024
Uneori exact asta fac, cumpăr bilet pentru a fi aproape de corzi grave. Cu atât mai mult cu cât două din cele trei bijuterii muzicale, două de Ravel, una de Stravinksi, au început ieri (31.05.2024.) cu corzile grave. Contrabas. Violoncel. Contrabas și violoncel. E un alt fel de demaraj, un astfel de start. Adeseori aceste sunete nici nu se aud în înregistrări, dar uneori nici în săli de concerte. Încercați, vă rog, un astfel de demaraj. Deja eram mulțumită mult peste orice măsură de această decolare. Solidă, serioasă, temeinică, pe o pistă lungă. Și deci peste această mulțumire teribilă, se apucă de dirijat Giuseppe Mengoli. Un dirijor italian extrem de tânăr, care a câștigat în 2023 premiul I al Concursului Mahler (Germania). Vă rog frumos să îl urmăriți. Dar și pe pianistul Florian Mitrea, care s-a născut la București, stabilit în Marea Britanie din 2008, absolvent și profesor la Academia Regală de Muzică din Londra. Dacă cumva nu v-am copleșit cu atâtea superlative, aș vrea să mai adaug că acești compozitori ieri au sunat fantastic. Cred că va rămâne unul dintre cele mai remarcabile și memorabile concerte din această stagiune care imediat se termină.
După o decolare memorabilă, au urmat trei aterizări cum doar Mengoli ar fi putut ghida. Nu au fost pe pilot automat. Au fost gîndite, premeditate, executate și simțite de toți pasageri.

Florian Mitrea - G. Mengoli - ONR
Vineri, 31 mai 2024, ora 19.00
Orchestra Națională Radio
Dirijor: Giuseppe Mengoli
Solist: Florian Mitrea (pian)
M. Ravel: Valsul
M. Ravel: Concertul în sol pentru pian și orchestră
I. Stravinski: Pasărea de foc (versiunea 1945)


Sometimes that's exactly what I do, I buy tickets to be close to low-pitched strings. Two of the three musical jewels, two by Ravel, one by Stravinksi, began yesterday (31.05.2024.) with lower frequencies. Double bass. Cello. Double bass and cello. It's a different kind of start, such a start. Often these sounds are not even heard in recordings, but sometimes not even in concert halls. Please try such a start. I was already far beyond satisfied with this take-off. Solid, serious, thorough, on a long track. And so, on top of this fantastic satisfaction, Giuseppe Mengoli began conducting. An extremely young Italian conductor who won the first prize of the Mahler Competition (Germany) in 2023. I kindly ask you to follow him. But also pianist Florian Mitrea, who was born in Bucharest, settled in the UK since 2008, graduate and professor at the Royal Academy of Music in London. If I haven't showered you enough with so many superlatives, I'd like to add that these composers sounded fantastic yesterday. I personally love Ravel, and sang and hummed all the details. And Stravinski was amazingly synergic in the second part of the evening. I think it will remain one of the most remarkable and memorable concerts of this season that immediately ends.
After a solid takeoff, three landings followed as only Mengoli could have guided. They weren't on autopilot. They were thought, premeditated, executed and felt by all passengers memorable.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus