aprilie 2013
24 de ani în 24 de expresii ale Solitudinii reprezintă un proiect artistic ce aduce laolaltă (titlul o sugerează aproape explicit) problematica Solitudinii şi a Timpului existenţial. Un proiect fotografic prin care artista Mirona Radu atacă chestiuni curente în lumea culturilor occidentale, respectiv direcţia către care se orientează existenţele noastre, puse tot mai frecvent pe drumuri conducând spre valori contestabile, ce au încetat să ne mai satisfacă aspiraţiile. Însuşindu-şi credinţa lui Brâncuşi, după care artei îi revine o misiune soteriologică, Frumosul fiind singurul capabil de a salva o lume europeană a cărei pierire iminentă era de mult trâmbiţată, Mirona Radu ne propune captarea acelor momente cheie în care devine posibilă detaşarea din cadrul cursei pentru succes sau simpla supravieţuire. 24 de fotografii. 24 de expresii ale Solitudinii. 24 de prilejuri pentru obţinerea unei evadări din acea perpetuă fază de repetiţie mecanică, ce pare a deveni starea generală a celor 24 de ore care, la final de zi, vin să constituie existenţele oamenilor contemporani. Prin creaţia sa artista ne încurajează "să nu ne fie frică să ne aşezăm deoparte, în izolare, şi să ne gândim la ce am putea face frumos pentru a ne obţine mântuirea" (Mirona Radu).

Rezultat al acestei încurajări şi totodată sursă de propagare a ei, prezenta expoziţie se dovedeşte a fi atât un discurs despre caracterul solitar care prin definiţie se potriveşte artistului, individul par excellence, pentru care singurătatea, izolarea reprezintă aproape o condiţie sine qua non a creaţiei, cât şi un discurs îndreptat către privitor, ce este invitat astfel să împărtăşească puţin din experienţa existenţială a artistului. O operă ce trimite deci către identificarea subiectului artistic cu obiectul său, Solitudinea fiind aici acel mediu de cunoaştere făcând posibil realizarea acestui proces.
 
Departe de a se prezenta ca o apologie a Singurătăţii ca atare, a acelei Solitudini mizantropice preţuite de romantism şi de alte curente decadente, opera fotografică a Mironei Radu reprezintă o apologie a stărilor pe care le prilejuieşte singurătatea, de unde şi caracterul profund meditativ al lor, natura lor reflexivă. Fiecare dintre cele 24 de fotografii se doreşte a fi câte o expresie a unei asemenea stări dobândite prin izolarea de ceilalţi, o fixare pe peliculă a acelor momente de respiro, în care ne reîntoarcem către noi înşine. Lumea pe care ne-o oferă viziunea artistei este una sugerând ea însăşi izolarea, claustrarea, acea presiune sub care se desfăşoară traiul nostru cotidian. Fereastra meschină, închisă, motiv recurent în fotografia Mironei Radu, vine să simbolizeze vizual această izolare, această împresurare în care trăim. Zidurile compacte, fundal ce vine să elimine complet orice urmă de cer, de infinit din cadrele sale, completează această simbolistică a lumii ca temniţă, ca închisoare. Totuşi, acea fereastră zăbrelită, regăsită în mai toate lucrările sale serveşte drept primă sursă de evadare, prin însăşi natura sa ea prezintă un dualism benign, însemnând atât o formă de închidere, cât şi o potenţială formă de deschidere - către ceilalţi, dar şi către noi înşine, prin intermediul oglinzii geamului folosit ca mediu. Prin această fereastră ni se dezvăluie o lume în care domină de asemenea singurătatea, indicată prin indivizi ce caută o companie prin localurile specifice (restaurante, baruri), prin animale de pripas (câini, pisici, aşa numitele animale de companie, ironic în contextul acesta), izolate de semenii lor, mărturisind despre Solitudine ca fenomen universal, nu doar specific uman, în fine, printr-o cromatică exprimând direct dispoziţia afectivă ce însufleţeşte scenele fixate. De la plictis şi spleen, la optimism şi bucurie, la deşertăciune şi sens, nostalgie şi expectativă, toate stări ale căror sursă o constituie Solitudinea.
 
(George Păunescu este istoric de artă)

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus