martie 2007
În fiecare zi, Cinemateca ASTRA FILM SIBIU 2007 deschide cîte o fereastră spre lume şi spre oameni.

- Cele mai interesante filme documentare din ultimele două decenii;
- Filme de non-ficţiune care au cîştigat premii la festivaluri internaţionale celebre;
- Filme selecţionate şi premiate la ASTRA FILM - festivalul de la Sibiu care a cucerit aprecierea şi admiraţia iubitorilor de film de calitate din toată lumea;
pot fi vizionate pe tot parcursul anului Capitalei Culturale Europene la Studioul de film ASTRA.

Program de vizionare: luni-vineri ora 14.00
Sala de proiecţii a Studioului de film ASTRA, Piaţa Huet 12, Tel. 210.134
Situl festivalului: www.astrafilm.ro


Programul filmelor la Astra Film
aprilie 2007 (20 de filme)
2 aprilie 2007 - A Kalahari Family: A Far Country / A Kalahari Family: O ţară îndepărtată (John Marshall, USA, 1951-2001, 86 min)

3 aprilie 2007 - Staroverii / The Old Believers (Dumitru Grosei, România, 2002, 52 min)

4 aprilie 2007 - Missionary / Misionarul (Wojciech Staron, Poland, 2000, 50 min)

5 aprilie 2007 - Lucy Castl-Hotea / Lucy Castl-Hotea (Valentin Hotea, România, 1996, 18 min) + Focurile morţilor / The Fires of the Dead (Cornel Mihalache, România, 1994, 12 min )

6 aprilie 2007 - Satul de la poalele curcubeului / Village at the End of the Rainbow (Irina Luca, România, 1999, 15 min) + Golgota / Golgota (Ovidiu Nicolae Georgescu, România, 1998, 13 min)

10 aprilie 2007 - Borderline Lovers / Iubire pe graniţă (Miroslav Mandić, Bosnia & Herzegovina/ Czech Republic, 2005, 84 min)

11 aprilie 2007 - Dutch Light / Lumina Olandei (Pieter-Rim de Kroon, The Netherlands, 2003, 94 min)

12 aprilie 2007 - Out of Place / Exilaţii (Peter Lutz, England, 1993, 38 min)

13 aprilie 2007 - Căutătorii de aur / Gold Seekers (Cristian Niţulescu, România, 2006, 25 min) + Ritualuri / Rituals (Anca Damian, România, 2001, 15 min)

16 aprilie 2007 - Cuibul de cuci / Cuckoo's Nest (Cătălin Apostol, România, 1999, 30 min)

17 aprilie 2007 - Into the Field / Teren (Alyssa Grossman, UK, 2005, 28 min)

18 aprilie 2007 - Nebunia capetelor / The Craziness of the Heads (Thomas Ciulei, România, 1997, 86 min)

19 aprilie 2007 - A Small Light / Luminiţa (Julia Yezbick, UK, 2004, 31 min)

20 aprilie 2007 - Born Into Servitude / Născuţi pentru a sluji (Attila Moharos, Hungary, 2004, 59 min)

23 aprilie 2007 - The Baker / Brutarul (Kristina Meiton, Sweden, 2003, 18 min) + Smell The Roses / Parfumul trandafirilor (Julie Linn Milling, Denmark, 2003, 27 min)

24 aprilie 2007 - Curtea interioară / The Courtyard (Valentin Suciu, România, 1997, 23 min) + 99% Bucureşti / 99% Bucharest (Ovidiu Georgescu, România, 2002, 10 min)

25 aprilie 2007 - Living With Gods / În preajma zeilor (Reni Jasinski Wright, Taiwan, 2004, 33 min)

26 aprilie 2007 - Rodica e băiat bun / Rodica Is A Good Boy (Marian Ilea, Gheorghe Dinu, România, 2005, 53 min)

27 aprilie 2007 - Father, Son And The Holy Torum / Tatăl, fiul şi sfântul Torum (Mark Soosaar, Estonia, 1997, 90 min)

30 aprilie 2007 - All About Eve / Totul despre Eva (Silvestar Kolbas, Croatia, 2003, 63 min)


Sinopsis-ul filmelor
2 aprilie 2007 - A Kalahari Family: A Far Country/ A Kalahari Family: O ţară îndepărtată
A Kalahari Family: A Far Country
John Marshall
USA, 1951-2001
86 min


Toma Tsamko, a Ju/`hoan hunter of the Kalahari Desert` recalls his first encounter with the ethnographic filmmaker, John Marshall, in 1951. John, his sister and their parents had come to the Kalahari to study the last independent hunter-gatherers in southern Africa. A Far Country documents on the lives of the ju/`hoansi engaged in their ancient economy based on hunting game with poison arrows and gathering wild bushfoods. The film also chronicles the early years of a relationship between the Marshall family and the Ju/`hoansi that would last for more than a half century. In their own words, Toma, his wife!U and members of their extended family relate their personal histories and describe the Ju/`hoan society. Toma recounts the tale of a day-long giraffe hunt. We learn that the maker of the arrow that kills the giraffe owns the meat and determines how it is divided. But,!U counters, "Women do important things, just like men. It's we women who feed the people". And indeed, the Marshalls learn that bushfood gathered by women and girls provided 80% of the Ju/`hoan diet. Ju/`hoansi were self-sufficient in the 1950's, but the old life was hard. "We were owners of thirst and owners of hunger", says Toma. As the film ends, many Ju/`hoansi are imagining a different life. A Far Country is the first part of the five-part series A Kalahari Family.

Toma Tsamko, un vânător Ju/`hoan din Deşertul Kalahari îşi aminteşte de prima lui întâlnire cu realizatorul de film etnografic, John Marshall, în 1951. John, sora şi părinţii lui au venit în Kalahari pentru a studia ultimii vânători-culegători independenţi din sudul Africii. O ţară îndepărtată vorbeşte despre viaţa ju/`ÂÂ¥hoansi-lor şi despre economia lor străveche bazată pe partidele de vânătoare cu săgeţi otrăvite şi pe culesul unor ierburi sălbatice. Filmul este totodată o cronică a primilor ani ai unei relaţii care a durat mai mult de o jumătate de secol. Cu propriile cuvinte, Toma, soţia lui!U şi membri ai familiei lor extinse îşi povestesc istoriile personale şi descriu societatea Ju/`hoan. Toma spune povestea vânătorii unei girafe, ce a durat o zi întreagă. Aflăm că cel care a face săgeata care ucide girafa intră în posesia cărnii şi decide cum va ea fi împărţită. «Femeile fac lucruri importante, la fel ca şi bărbaţii. Noi femeile hrănim oamenii» mărturiseşte!U. Între-adevăr, membri familiei Marshall află că ierburile adunate de femei şi fete reprezentau 80% din dieta Ju/`hoan. Ju/`hoansi aveau toate cele necesare în anii '50, însă vechiul mod de viaţă era greu. «Eram stăpâni peste sete şi foamete», spune Toma. Astfel, mulţi ju/`hoansi visau la o viaţă mai bună. O ţară îndepărtată este prima parte din seria în cinci părţi A Kalahari Family.


3 aprilie 2007 - Staroverii / The Old Believers
Staroverii
Dumitru Grosei
România, 2002
52 min


In Russian, Staroveri means believers of old faith. Their story began as early as the 16th century, when the Patriarch of the Russian Church, with the support of the Czar, imposed religious reforms in Russia. Those who repelled them were brutally persecuted and forced to seek refuge in Siberia or further. Many fled to Europe and some even as far as China, Japan or America, and the community of the old Russians in România is among the largest. This film explores the extraordinary power of this community to preserve their language, customs and beliefs, finding in their Christian faith the source for their resistance.

Staroverii înseamnă în limba rusă "de credinţă veche". Povestea ruşilor de rit vechi a început în sec. XVI, când Patriarhul Bisericii Ruse, sprijinit de ţar, a impus reforme religioase în Rusia. Cei care n-au vrut să se supună, au fost persecutaţi cu brutalitate şi nevoiţi să caute adăpost în Siberia sau în ţări îndepărtate. Mulţi s-au refugiat în Europa, iar alţii au ajuns până în China, Japonia sau America. Comunitatea ruşilor de rit vechi stabiliţi în România este una dintre cele mai numeroase. Filmul este dedicat forţei extraordinare a acestei comunităţi, de a-şi păstra limba, obiceiurile şi religia, găsind în credinţa lor în Dumnezeu izvorul puterii de a rezista.


4 aprilie 2007 - Missionary / Misionarul
Missionary

Wojciech Staron
Poland, 2000
50 min

Padre Casimiro is a Polish Catholic missionary in the Bolivian Andes. His parish spans the mountains at an almost inaccessible height that often exceeds 5000 m altitude. He is the only one from the "civilized world" who ventures to reach the people who live in this remote and isolated area. For an entire year, filmmaker Wojciech Staron, accompanied only by his camera, followed the pilgrimage of this fascinating man. Padre Casimiro leads a lonely life, full of obstacles and dangerous trips to the distant corners of his parish. Happy and sad moments alternate in this poetical story of a stranger who tries to understand the world of the South American Indians, which practically has not changed much over the past five hundred years. But more than an incursion into their untamed world, the film is an intimate examination of the heart of the missionary.

Părintele Casimiro e un misionar catolic, venit din Polonia în Anzii Bolivieni. Parohia lui cuprinde regiuni aproape inaccesibile, aflate la peste 5000 m altitudine. Casimiro e singurul reprezentant al «lumii civilizate», care s-a încumetat să ajungă până la băştinaşii care trăiesc în această regiune izolată. Regizorul Wojciech Staron a însoţit pe parcursul unui an pelerinajul acestui personaj fascinant. Părintele Casimiro duce o viaţă singuratică şi plină de pericole, mai ales atunci când călătoreşte către cele mai îndepărtate colţuri ale parohiei sale. Alternând momente fericite cu întâmplări triste, filmul spune povestea unui străin, care încearcă să înţeleagă lumea acestor indieni sud-americani, o lume ale cărei reguli s-au schimbat prea puţin în ultimii cinci sute de ani. Dincolo de incursiunea într-o regiune neatinsă de civilizaţia europeană, filmul reuşeşte să pătrundă până în inima misionarului.


5 aprilie 2007 - Lucy Castl-Hotea / Lucy Castl-Hotea
Lucy Castl-Hotea
Valentin Hotea
România, 1996
18 min

Lucy Castle, a young English woman came to the village Hoteni in Maramureş, in the north of România to do research for her PhD in ethnomusicology. There she ended up getting married to a local four years younger than herself with a rather poor education, Ion Hotea. People in the village are disappointed by Lucy's choice. They say Ion is a violent guy who drinks too much. Lucy was planning to settle down in her husband's village. Yet, the Castle-Hoteas are now in England. People in the village say Ion had had that in mind from the very beginning.


Lucy Castle, o englezoaică de 26 ani, a venit în România în satul Hoteni din Maramureş pentru a-şi pregăti teza de doctorat în etno-muzicografie. Aici, ea a sfârşit prin a se mărita cu un simplu ţăran, Ion Hotea, de 22 ani, orfan, fără studii şi, după spusele localnicilor dezamăgiţi de alegerea lui Lucy, un tip violent şi beţiv. Acum, familia Castle-Hotea este în Anglia. Localnicii spun că Ion a urmărit asta de la bun început, în timp ce Lucy şi-ar fi dorit să se stabilească în sat pentru tot restul vieţii.

+ Focurile morţilor / The Fires of the Dead
Focurile morţilor

Cornel Mihalache
România, 1994
12 min

The Thursday before Easter, at night, the women of the village made a fire in their yards out of hazel tree branches and afterwards they wept for their dead in the graveyard.

Joia în Săptămâna Mare, noaptea. Femeile din sat aprind focuri în curţi şi apoi îşi jelesc morţii la cimitir.


6 aprilie 2007 - Satul de la poalele curcubeului / Village at the End of the Rainbow
Satul de la poalele curcubeului

Irina Luca
România, 1999
15 min

A piece of archaic life in a picturesque Maramureş village, where people live in harmony with nature, obeying ancient rules. The film focuses on four people, who seem to come from the old times. An old man who built two wooden churches with his own hands, a woodcarver and an old couple make a chronicle of an extinguishing world.

O părticică de viaţă arhaică într-un sat din Maramureş, unde oamenii trăiesc în armonie cu natura, pentru că ritmul este dat de reguli străvechi. Cele patru personaje ale filmului par să vină din vremuri de demult. Un bătrîn care a construit singur două biserici, un cioplitor în lemn, bunicul şi bunica fac cronica unei lumi apuse.

+ Golgota / Golgota
Golgota

Ovidiu Nicolae Georgescu
România, 1998
13 min

"Ideals are lyrical, destiny is tragic and life is comic". This is the motto for Alexandru Solomon Golgota, a peasant who has grasped to his dreams and ideals all his life.

"Idealul e liric, destinul e tragic şi existenţa e comică". Acest motto îl caracterizează foarte bine pe Alexandru Solomon Golgota, un ţăran din satul Alimpeşti, care nu şi-a abandonat niciodată visurile şi idealurile.


10 aprilie 2007 - Borderline Lovers / Iubire pe graniţă
Borderline Lovers

Miroslav Mandić
Bosnia & Herzegovina/ Czech Republic, 2005
84 min

A Croatian woman form Dubrovnik has been dating a Montenegrin whose compatriots were attacking her city not long ago. At a young coupleţs marriage in Sarajevo, neither the groom's nor the bride's parents attended the wedding. His father had fought in the Serbian Army while her family had been under siege on the other side. Anesa and Dragan both live in Mostar. But the fact that she lives in the Eastern part of the city and he lives in the West makes a great difference. The film tells the stories of couples who refuse to be separated by artificial boundaries. "I am interested in people who refuse to fail. Or rather, people who have the courage to behave as authentic individuals, regardless of boundaries imposed on them." says director Miroslav Mandic.

Prietenul unei croate din Dubrovnik este muntenegrean, adică compatriot al celor care îi atacau oraşul cu cîţiva ani în urmă. La căsătoria unui cuplu din Sarajevo, părinţii mirilor au refuzat să participe. Tatăl mirelui luptase în armata sîrbă, în timp ce familia miresei, aflată de cealaltă parte a baricadei, era supusă unui asediu nemilos. Anesa şi Dragan sunt amîndoi din Mostar, dar faptul că ea locuieşte în partea de est iar el în cea de vest este decisiv pentru soarta lor. Filmul spune povestea unor oameni care refuză să se lase despărţiţi de graniţe artificiale. "Mă interesează oamenii care resping eşecul, cei care au curajul să se comporte normal, indiferent de graniţele care le stau în cale" declară autorul.


11 aprilie 2007 - Dutch Light / Lumina Olandei
Dutch Light

Pieter-Rim de Kroon
The Netherlands, 2003
94 min

According to an ancient myth, the light in Holland is unique. Artists, who celebrated it in their work, discovered its special quality. Without it, Dutch art would not have been the same. German artist Joseph Beuys argues that the Dutch light lost its radiance around the middle of the 20th century. If this were true, it would mean the end of a unique visual culture. The film breaks new ground, examining the Dutch light phenomenon. Artists, art historians and scientists answer questions. Is the light in Holland really different from that in other parts of the world? What makes it so special? Has Dutch light really lost its radiance, as Beuys claims? Dutch Light is a visual experience. It is a film that makes you take your time and observe things closely. It draws the viewer into a hypnotic maelstrom of ideas, theories, colours, images, and landscapes. And light.

O veche legendă spune că lumina olandeză ar fi unică. Pictorii i-au descoperit calităţi cu totul speciale. Fără ea, pictura olandeză ar fi arătat cu totul altfel. Artistul german Joseph Beuys susţine că lumina olandeză şi-ar fi pierdut strălucirea pe la mijlocul secolului XX. Dacă teoria lui e adevărată, înseamnă că asistăm la sfîrşitul unei mari culturi vizuale. Filmul analizează în profunzime fenomenul unicităţii luminii olandeze. Artişti, istorici de artă şi oameni de ştiinţă dau răspunsuri. Este într-adevăr lumina diferită în Olanda faţă de alte locuri? Ce anume o face atât de specială? Să-şi fi pierdut într-adevăr lumina olandeză strălucirea, aşa cum susţine Beuys? Filmul Lumina Olandei propune o experienţă vizuală. Este un film care îndeamnă la observaţie atentă şi meticuloasă, atrăgând privitorul într-un vârtej de idei, teorii, culori, imagini, peisaje şi multă lumină.


12 aprilie 2007 - Out of Place / Exilaţii
Out of Place

Peter Lutz
England, 1993
38 min

Made during the summer of 1993 with a group of Bosnian refugees seeking asylum in Sweden, this film relates the feelings and issues at hand for two teenagers and their families. Theirs is a situation where past, present and future all bear down at once. Norma explains that "before the war started we all thought of ourselves as Yugoslavs. But now we know that it (Yugoslav nationalism) was all a big lie. We were just blind." Having lived in Sweden for five months Haris becomes frustrated and impatient with the Swedish system, realising that those in control of his and his family's future are not always responsive to their needs. As summer draws to a close they try to piece together the fragments of their lives, but many hopes remain unrealized.

Filmul a fost realizat în vara anului 1993 cu un grup de refugiaţi din Bosnia, care au căutat adăpost în Suedia. Este o relatare a trăirilor celor doi adolescenţi şi a familiilor lor. Pentru ei, trecutul, prezentul şi viitorul s-au prăbuşit dintr-o dată. "Înainte de război, cu toţii ne-am considerat iugoslavi" explică Norma. "Acum ştim că naţionalismul iugoslav era o mare minciună. Am fost cu toţii orbi". După ce a trăit 5 luni în Suedia, Haris se simte frustrat. Sistemul suedez şi cei care au în mâinile lor viitorul său şi al familiei sale nu sunt întotdeauna receptivi la problemele lor. Odată cu sfârşitul verii, ei încearcă să adune laolaltă cioburile existenţei lor, dar multe speranţe ramân neîmplinite.


13 aprilie 2007 - Căutătorii de aur / Gold Seekers
Căutătorii de aur

Cristian Niţulescu
România, 2006
25 min

Gold has always fascinated people's minds. The film explores the essential role it has played in the history of a community living in a gold mining area in Transylvania.
While explaining the technical differences between gold mining and gold washing, the interviews reveal old stories of legendary mine shafts where you can still find massive gold veins, and of miners who dug out dozens of kilograms of pure gold in only one night. The characters also talk about how the lucky miners used to spend their fortunes, and about the early years of communism, when the regime imposed state control on all gold mining activities. "Gold has brought us good luck, but it has also been a curse" - says one of the characters. Today, traditional mining and gold washing techniques face extinction, but the fascination for gold remains untouched.

Aurul i-a fascinat pe oameni dintotdeauna. Filmul explorează rolul esenţial pe care l-a jucat metalul galben în istoria unei comunităţi din bazinul aurifer.al Transilvaniei. Dincolo de explicaţii tehnice privind diferenţele dintre extragerea aurului din pămînt şi obţinerea lui prin spălarea nisipurilor aurifere, interviurile scot la lumină poveşti vechi despre galerii legendare unde s-ar găsi şi astăzi filoane groase de aur nativ sau despre mineri care au dat marea lovitură, scoţînd din mină zeci de kilograme de aur într-o singură noapte. Personajele vorbesc şi despre felul cum îşi cheltuiau norocoşii averile dobîndite peste noapte şi rememorează anii de început ai regimului comunist, cînd statul şi-a impus controlul absolut asupra mineritului din zonă. "Surul ne-a purtat noroc, dar a fost şi blestem pentru noi" - contată unul dintre intervievaţi. Astăzi, metodele tradiţionale de minerit şi spălare a aurului au dispărut aproape în totalitate, dar fascinaţia pentru metalul galben a rămas neschimbată.

+ Ritualuri / Rituals
Ritualuri

Anca Damian
România, 2001
15 min

In a cinematic essay on life in an isolated village in the Baragan plain, the film explores the indefinite border between reality and myth, revealing the spiritual meanings the villagers assign to the most common things surrounding them.

Într-un eseu cinematografic despre viaţa într-un sat uitat de lume din câmpia Bărăganului, filmul explorează graniţa nedefinită dintre mit şi realitate, dezvăluind semnificaţiile spirituale, pe care ţăranii le asociază şi celor mai banale lucruri care îi înconjoară.


16 aprilie 2007 - Cuibul de cuci / Cuckoo's Nest
Cuibul de cuci

Cătălin Apostol
România, 1999
30 min

Local people call the mental institution in Călineşti, Prahova a realm of hell, populated by "nightmare creatures, wastes of society, useless beings with a hideous appearance". The 270 inmates live in a closed space and are quite ignorant of the outside world. The guide around this place is Florin Trîmbiţaşu, a patient who knows that he will spend the rest of his life among his fellow-inmates behind the asylum walls.

Oamenii de prin părţile locului spun că Spitalul pentru bolnavi neuropsihic de la Călineşti, Prahova ar fi iadul pe pămînt, populat cu "făpturi de coşmar, rebuturi ale societăţii, arătări hidoase care fac umbră pămîntului degeaba". Cei 270 de pacienţi trăiesc într-un univers al lor, rupţi aproape complet de ceea ce se întîmplă afară. Pătrundem în această lume conduşi de unul dintre pacienţi. Florin Trîmbiţaşu este conştient că îşi va petrece restul zilelor între aceste ziduri, alături de aceşti oameni.


17 aprilie 2007 - Into The Field / Teren
Into The Field
Alyssa Grossman
UK, 2005
28 min


Into The Field follows the everyday lives of nuns in the România Orthodox monastery of Varatec. Documenting the nuns' relationships and roles within their community, it focuses on the ordinary and mundane aspects of their daily routines, conveying how seemingly secular activities are interwoven with the more explicitly spiritual sides of monastery existence. Utilizing an observational style of filming combined with both informal and formal interviews, it explores the concept of "obedience work" and how this principle is followed on a day-to-day basis. The film provides a look at the larger structure of the monastery, as well as glimpses into several of the nuns' personalities, backgrounds, and life choices that led them to the convent. It additionally incorporates several sequences of stop-motion animation into the film narrative structure, in order to reflexively depict some of the anthropologist's own challenges of working in the field.

Teren urmăreşte viaţa de zi cu zi a maicilor de la Mănăstirea la Văratec. Urmărind relaţiile dintre călugăriţe şi rolul pe care îl are fiecare în comunitatea monahală, filmul analizează modul în care activităţile obişnuite ale fiecărei zile se întrepătrund cu viaţa spirituală a mănăstirii. Filmul recurge la stilul observaţional, pe care îl combină cu interviuri standard şi cu discuţii mai puţin formale. Este urmărit conceptul de "muncă obedientă" şi modul în care el dirijează cu stricteţe viaţa de fiecare zi. Filmul oferă o privire generală asupra mănăstirii, dar se opreşte şi asupra cîtorva dintre maici, dezvăluindu-le personalităţile, trecutul şi motivele care le-au adus la mănăstire. Structura filmului este completată de inserturi ale unor scurte secvenţe de animaţie menite a arunca o privire reflexivă asupra muncii de teren a cercetătorului-antropolog.


18 aprilie 2007 - Nebunia capetelor / The Craziness of the Heads
Nebunia capetelor

Thomas Ciulei
România, 1997
86 min

Lena Constante, an innocent victim of the struggle over power within the Românian Communist Party, was arrested in January 1948 and involved in the trial of Lucreţiu Pătrăşcanu. After long years of detention (she was released only in 1961), sole survivor of the trial, she writes a shocking book, "Silent Escape", which is the basis of this film and which constitutes an amazing testimony about the will to survive, in prison, escaping through creation.

Lena Constante, victimă nevinovată a luptei pentru putere din sânul Partidului Comunist Român, a fost arestată în ianuarie 1948 şi implicată în procesul intentat lui Lucreţiu Pătrăşcanu. După ani îndelungaţi de detenţie (este eliberată abia în 1961), unică supravieţuitoare a acestui proces, ea va scrie o cutremurătoare carte, "Evadare tăcută" ce stă la baza acestui film şi care se constituie într-o uimitoare mărturie despre puterea de a supravieţui, în închisoare, evadând prin creaţie.


19 aprilie 2007 - A Small Light / Luminiţa
A Small Light

Julia Yezbick
UK, 2004
31 min

A Hindu sadhu narrates A Small Light, in which a Catholic nun cares for a group of elderly living out their remaining days at the auspicious site of Pashupathinath temple. A look at old age, death and dying in a Hindu temple in Kathmandu, Nepal, this documentary is a unique experimental hybrid of observational cinema and metaphorical narrative. Exploring cross-religious views on death and karma, A Small Light follows the daily life of a home for the elderly situated along the cremation ghats of Pashupathinath temple. It speaks of earthly embodiment and the confines and constructs of the mortal body in contrast to the eternal soul. Through the story of the elderly we see the differing (but at times convergent) views of the Eastern and Western religiously devoted.

Un sadhu hindus este naratorul filmului Luminiţa care prezintă o călugăriţă ce îngrijeşte un grup de bătrâni în ultimele lor zile de viaţă într-un azil aflat în templul Pashupathinath. O privire asupra bătrâneţii, a morţii în general şi a morţii într-un templu hindus din Kathmandu, Nepal, acest documentar este un amestec unic de cinema observaţional şi naraţiune metaforică. Prezentând diferite puncte de vedere despre moarte şi karma, Luminiţa urmăreşte viaţa de zi cu zi într-un azil de bătrâni situat aproape de locul de incinerare al templului Pashupathinath. Se vorbeşte despre întruparea pământească, despre limitele corpului efemer în contrast cu sufletul etern.


20 aprilie 2007 - Born Into Servitude / Născuţi pentru a sluji
Born Into Servitude

Attila Moharos
Hungary, 2004
59 min

The institution of servitude has long standing traditions all over Transylvania, and Székelyföld is no exception. At the turn of the century, more than half of the inhabitants of the settlement called Kibed were servants, or at least had been in their childhood, partly due to economic reasons. The story begins in 1999, with teenager Levente Fülöp starting to work as a servant, and ends in 2004, when he has grown into an adult. He and his brother Csaba are bound to their working place and breaking free from this modern slavery system is very difficult if not impossible. The film parallels the lives of Levente and Csaba to those of their two luckier brothers, who live in better conditions and have access to education. Far away from their parents, the four siblings will have to manage by themselves in their attempt to start a new life.

Instituţia servituţii are o lungă tradiţie în Transilvania. Regiunea Székelyföld (rom. Covasna şi Harghita) nu face excepţie. La începutul secolului, mai mult de jumătate din locuitorii satului Kibed (rom. Chibed) lucrau ca servitori sau fuseseră servitori în copilărie. Povestea începe în 1999, cu adolescentul Levente Fülöp care se angajează ca servitor şi durează pînă în 2004, cînd Levente e deja adult. Împreună cu fratele lui, Csaba, sunt prinşi într-un fel de sclavie modernă, de care este greu - sau aproape imposibil - să scapi. Autorul face o paralelă între soarta celor doi şi cea a fraţilor lor, mai norocoşi, care au avut parte de condiţii mai bune şi au putut să meargă la şcoală. Departe de părinţi, cei patru fraţi vor trebui să găsească singuri drumul către o viaţă mai bună.


23 aprilie 2007 - The Baker / Brutarul
The Baker

Kristina Meiton
Sweden, 2003
18 min

For the past seven years, Lars has been working the night shift in a bakery. While following his nightly routine, we hear him speak about what he misses most. He is longing for simple things, like watching TV in the evening, sleeping when it's dark, and feeling the sunshine on his face. An accomplished short film about a man whose occupation, while not extraordinary, prevents him from living an ordinary life.

De şapte ani, Lars lucrează într-o brutărie, mereu în schimbul de noapte. Îl urmărim în rutina lui nocturnă şi îl auzim vorbind despre lucrurile cărora le simte cel mai mult lipsa. Sunt lucruri ce ar părea oricui banale: să te uiţi seara la televizor, să dormi când afară e întuneric, să simţi ziua razele soarelui pe faţă. Un film despre un personaj a cărui meserie, fără a fi ieşită din comun, îl împiedică să ducă viaţa obişnuită pe care şi-o doreşte.

+ Smell the Roses / Parfumul trandafirilor
Smell the Roses

Julie Linn Milling
Denmark, 2003
27 min

In 1971, a group of young people took over an abandoned military area in the middle of Copenhagen. Here, they founded Christiania, an autonomous community based on communal living and freedom. Initially, the authorities were reluctant about the project, but eventually they accepted the existence of this community as a "social experiment". Over the years, there have been recurrent attempts to close Christiania down, but the community has always managed to survive. Today, urban redevelopment plans threaten their existence once more. This ethnographic film examines issues like community power and personal freedom. Some of the key residents of Christiania are introduced, and their social and political convictions are explored.

În 1971, la Copenhaga, un grup de tineri s-au instalat într-o bază militară abandonată din centrul oraşului, unde au fondat Christiania, o comunitate autonomă, bazată pe libertate şi convieţuire. Autorităţile au fost reticente încă de la început, dar în cele din urmă au trebuit să accepte existenţa noii comunităţi, pe care au etichetat-o ca fiind un "experiment social". De-a lungul anilor, Christiania a fost ameninţată nu odata cu desfiinţarea, dar comunitatea a reuşit să supravieţuiască de fiecare dată. Astăzi, planurile de urbanizare le ameninţă din nou existenţa. Filmul aduce în discuţie din perspectiva antropologului probleme precum forţa socială a comunitaţii şi libertatea individului. Sunt prezentaţi cei mai importanţi membri ai Christianiei şi convingerile lor sociale şi politice.


24 aprilie 2007 - Curtea interioară / The Courtyard
Curtea interioară

Valentin Suciu
România, 1997
23 min

Dark corridors and shabby appartments make up the setting of this film. Hard to believe as it may be, the location is the heart of Bucharest. The rooms offer too little privacy so that people can tell you everything about their neighbours. Their sordid life is coloured by cheap conflicts and some real dramatic events. The appartments look into a dirty courtyard surrounded by high buildings. But those who look high enough can see a patch of blue.

Decorul filmului, coridoare întunecoase şi apartamente mizere. Locul, oricît de greu de crezut, este centrul Bucureştiului. Locuinţele oferă prea puţină intimitate, aşa că ocupanţii lor ştiu totul despre vecini. Viaţa lor sordidă e pigmentată de conflicte meschine, dar şi de întîmplări dramatice. Apartamentele dau într-o curte interioară murdară, înconjurată de clădiri înalte. Doar cei care privesc suficient de sus pot vedea un petec de cer.

+ 99% Bucureşti / 99% Bucharest
99% Bucureşti

Ovidiu Georgescu
România, 2002
10 min

By means of a colourful patchwork of moving pictures dubbed by a dense narrated essay, this short film depicts present-day Bucharest as a city of contrasts. A European capital city combining Western ambitions with the laissez faire of the Balkans.

Imagini caleidoscopice, dublate de un eseu dens, se îmbină pentru a descrie Bucureştiul de azi, un oraş al contrastelor, o capitală europeană cu ambiţii occidentale înecate într-un laissez-faire esenţialmente balcanic.


25 aprilie 2007 - Living With Gods / În preajma zeilor
Living With Gods

Reni Jasinski Wright
Taiwan, 2004
33 min

They say Chinese Gods enjoy the same things as humans. These things include theater performances, films and puppet shows. Mei-Hua and Zui-Pin work with the Chinese Local Opera, presenting shows of traditional Taiwanese theater for temple festivals. They perform for the Gods, and for the human audience, who eventually pays them. The shows were very popular some thirty years ago. Today, the temples cannot afford inviting theater troupes very often. While the human audience is in decline, the actors perform for the Gods alone. The film observes the two actresses as they struggle to keep their business running, in spite of various competitors. A rival troupe attempts to steal their contracts. Television, also has taken away a large part of their traditional audience. This is a realistic film about preserving tradition, not for the sake of tradition itself, but as a way to survive.

Se spune că zeii chinezi au aceleaşi gusturi ca şi muritorii. Le plac spectacolele de teatru, filmele şi teatrul de păpuşi. Mei-Hua şi Zui-Pin sunt actriţe într-o trupă locală de teatru, care prezintă spectacole tradiţionale taiwaneze în timpul festivalurilor organizate de templele religioase. Spectacolele sunt pentru zei şi pentru oameni deopotrivă, dar de plata actorilor se îngrijesc doar oamenii. Teatrul tradiţional era foarte popular cu ani în urmă. Astăzi templele îşi permit tot mai rar să angajeze trupe de actori. Publicul e în declin şi, cu timpul, zeii vor rămâne singurii spectatori. Realizat în stilul documentarului observaţional, filmul le însoţeşte pe cele două actriţe în strădania lor de a se menţine "pe piaţă" în ciuda concurenţei directe a unei alte trupe, care le fură contractele şi a televiziunii, care le-a furat publicul. Filmul tratează în cheie realistă problema păstrării tradiţiei, nu doar de dragul tradiţiei în sine, ci ca mod de supravieţuire.


26 aprilie 2007 - Rodica e băiat bun / Rodica Is a Good Boy
Rodica e băiat bun

Marian Ilea, Gheorghe Dinu
România, 2005
53 min

Since his early childhood, Vasile Ghiman from a mountain village in Maramureş considered himself to be rather a girl than a boy. He called himself "Rodica" and wore women's clothes. Vasile/Rodica grew up with this transsexual dilemma. At 30, he is still confused about his place in the community, although the people in the village have accepted him as he is, proving that rural communities in România may be more open-minded than most people might think. The film captures Rodica's confessions on camera, sharing with the viewer his anxieties and his attempts to come to terms with himself.

Din copilărie, Vasile Ghiman dintr-un sat maramureşean s-a simţit mai bine în postura de fată. Îşi spunea "Rodica" şi se îmbrăca în rochii. Vasile/Rodica a crescut cu această dilemă. La 30 de ani, confuzia transsexuală persistă şi el nu îşi găseşte locul, deşi oamenii din sat l-au acceptat şi îl acceptă aşa cum e, semn că România rurală este pe alocuri mai deschisă decît s-ar putea crede. Filmul trasează portretul acestui personaj, împărtăşind spectatorului neliniştile sale şi încercările de a se împăca cu sine însuşi.


27 aprilie 2007 - Father, Son and the Holy Torum / Tatăl, fiul şi sfântul Torum
Father, Son and the Holy Torum

Mark Soosaar
Estonia, 1997
90 min

Starting from a family drama, the film explores the collision of two entirely different worlds. One of them is conservative and traditional, the other flexible and adaptive. Father and Son. Shaman and businessman. They both belong to a disappearing Siberian nation, the Khantys. The son works for a Russian oil company, which pumps millions of barrels of oil out of the Khantys' ancestral land. His job is to coerce his own people into selling their lands to the Russians. Shaman resists armed with his drum and bearhead. The Prodigal Son has two faces. Under the pressure of the consumer society, Torum, the most important Khanty God, has also become double-faced.

Pornind de la o dramă de familie, filmul analizează ciocnirea dintre două lumi total opuse. Una este tradiţională şi conservatoare, cealaltă flexibilă şi adaptabilă. Tată şi fiu. Şaman şi om de afaceri. Amîndoi aparţin etniei Khanty, o populaţie siberiană pe cale de dispariţie. Fiul lucrează la o companie petrolieră, care extrage milioane de barili de ţiţei din pămîntul strămoşesc al Khanty-lor. Oamenii trebuie constrînşi să îşi vîndă pămîntul ruşilor şi, ca angajat al firmei, este sarcina lui să o facă. Înarmat cu o tobă şi cu un cap de urs, şamanul încearcă să reziste asaltului. Fiul risipitor are două feţe. Iată că şi Torum, cel mai mare zeu Khantz, are acum două chipuri, după exigenţele societăţii de consum.


30 aprilie 2007 - All About Eve / Totul despre Eva
All About Eve

Silvestar Kolbas
Croatia, 2003
63 min

What can a woman do when she is desperate to have children, and it just does not happen? Artificial insemination could be an answer. From a medical point of view, artificial insemination it is a relatively simple procedure. Few people realize, though, what an immense pressure it puts on the couple, and especially on the prospective mother. The film is about a woman, who decides that having a baby would be the most important thing in her life. There are repeated unsuccessful attempts. There is hope, despair, and then hope again. The film offers quite an intimate view on the personal drama of the characters, as the couple in question are the director himself and his wife. Shot during an extensive period of time, the film follows all the stages of the medical procedure and its emotional implication. The director goes beyond his personal story to explore the differences between men and women's reactions to fertility treatments.

Ce poate face o femeie care îşi doreşte copii şi nu-i poate avea? Inseminarea artificială e una din opţiuni. Din punct de vedere medical, asemenea tratamente sunt considerate proceduri relativ simple, dar puţini îşi dau seama de presiunea psihica uriaşă la care e supus cuplul şi în special prezumtiva viitoare mamă. Filmul are în centru povestea unei femei care îşi doreşte un copil mai mult decât orice pe lume şi care urmează mai multe tratamente de fertilizare, trecând de la speranţă la disperare şi apoi din nou la speranţa că visul i se va împlini. Documentarul oferă o incursiune intimă în drama cuplului, personajele fiind însuşi regizorul şi soţia sa. Autorul a filmat toate etapele medicale şi emoţionale parcurse de familia sa, pentru a reda, dincolo de povestea sa personală, implicaţiile inseminării artificiale în viaţa unui cuplu şi reacţiile diferite ale bărbaţilor şi femeilor supuşi tratamentelor de fertilizare.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus