mai 2007
În fiecare zi, Cinemateca ASTRA FILM SIBIU 2007 deschide cîte o fereastră spre lume şi spre oameni.

- Cele mai interesante filme documentare din ultimele două decenii;
- Filme de non-ficţiune care au cîştigat premii la festivaluri internaţionale celebre;
- Filme selecţionate şi premiate la ASTRA FILM - festivalul de la Sibiu care a cucerit aprecierea şi admiraţia iubitorilor de film de calitate din toată lumea;
pot fi vizionate pe tot parcursul anului Capitalei Culturale Europene la Studioul de film ASTRA.

Program de vizionare: luni-vineri la ora 14.00
Sala de proiecţii a Studioului de film ASTRA, Piaţa Huet 12, Tel. 210.134
Situl festivalului: www.astrafilm.ro


Programul filmelor la Astra Film
iunie 2007 (21 de filme)
1 iunie 2007 - Manu / Manu (Gheorghe Şfaiţer, Romania, 2003, 94 min)

4 iunie 2007 - Heart of The Country / Inima ţinutului (Leonard Kamerling, USA, 1997, 90 min)

5 iunie 2007 - Nuba, Pure People / Nuba, poporul celor puri (Tomo Kriznar & Maja Weiss, Slovenia, 2000, 62 min)

6 iunie 2007 - The Age of Reason / Vârsta raţiunii (David MacDougall, Australia, 2004, 87 min)

7 iunie 2007 - Madame E. / Madame E. (Lasse Naukkarinen, Finland, 1997, 54 min)

8 iunie 2007 - Teoria numerelor / Theory of Numbers (Irina Păcurariu, Cristina Hermeziu, Romania, 1999, 26 min)

11 iunie 2007 - Thomson of Arnhem Land / Thomson din ţinutul Arnhem (John Moore, Australia, 2000, 55 min)

12 iunie 2007 - Herdsmen / Păstorii (Chen Jianjun, 2001, China, 88 min)

13 iunie 2007 - What Magdalena Said / Ce a spus Magdalena (Michael Stewart, England, 1994, 49 min)

14 iunie 2007 - Exclusive Suburb / Cartier rezidenţial (Zoltan Furedi, Hungary, 1997, 56 min)

15 iunie 2007 - Hidden Sorrows / Dureri ascunse (Michelle Kelso, USA / Romania, 2005, 27 min)

18 iunie 2007 - A Kalahari Family: Real Water / A Kalahari Family: În căutarea apei (John Marshall, USA, 1951-2001, 56 min)

19 iunie 2007 - Father of The Goats / Bătrânul crescător de capre (Ivo Strecker, Germany, 1996, 44 min)

20 iunie 2007 - Dead Presumed Missing? / Mort sau dispărut? (Colette Piault, Paul Sant Cassia, France/UK, 2003, 40 min)

21 iunie 2007 - Vision Man / Omul din vis (William Long, Sweden, 1997, 51 min)

22 iunie 2007 - Milking the Desert / Laptele deşertului (Yasmin Fedda, UK, 2004, 60 min)

25 iunie 2007 - A Story of An Old Castle / Poveste unui vechi castel (Sheng Yong Zhang, China, 1995, 45 min)

26 iunie 2007 - The Key / Cheia (Dan & Noit Geva, Israel, 2001, 56 min)

27 iunie 2007 - The Internet Bride / Mirese pe internet (Eleanor Ford, UK/Columbia, 2006, 29 min)

28 iunie 2007 - Quest For The Lost Tribes / În căutarea triburilor pierdute (Simcha Jacobovici, Canada, 1998, 97 min)

29 iunie 2007 - Pretty Diana / Frumoasa Dyana (Boris Mitic, Serbia, 2003, 45 min)


Sinopsis-ul filmelor
1 iunie 2007 - Manu / Manu
Manu

Gheorghe Şfaiţer
Romania, 2003
BETACAM, 94 min

The film examines the foster care system in Romania through the case of Manuela, or Manu, an abandoned Gypsy girl. The policy of placing abandoned children into the care of foster families, rather than institutionalising them, is relatively new in Romania. Generally, low-income families apply for this task. The allowance they receive for each foster child, although relatively small, is meaningful to the family budget. This observational documentary follows Manu's everyday life at the farm of her temporary family. Each day brings new discoveries and new hardships for her. Nevertheless, Manu is happy because, even in her provisional environment, she feels loved and protected. Her natural mother has not made any attempt, for two years, to contact her. Accordingly, she has been officially declared an abandoned child and put on the adoption list. Manu's deepest concern is that her life could change at any moment.

Pornind de la un caz particular, acela al Manuelei, sau Manu, o fetiţă abandonată de etnie romă, filmul analizează sistemul de asistenţă maternală din România. Procedura plasării temporare a copiilor abandonaţi în familii ca alternativă la instituţionalizare, este relativ nouă în România. În general, familiile care solicită copii în îngrijire fac parte din categoria celor cu venituri foarte mici. Alocaţia pe care o primesc pentru fiecare copil în îngrijire, deşi modică, este semnificativă pentru bugetul familiei. Documentarul prezintă viaţa Manuelei alături de familia ei temporară. Fiecare zi aduce cu sine descoperiri, dar si greutăţile inerente traiului într-o gospodărie de ţară. Cu toate acestea, Manu e fericită, se simte iubită şi ocrotită. Pentru ca s-au împlinit doi ani de când mama ei naturala nu mai vrea să ştie de ea, Manu e declarată oficial copil abandonat şi oricine poate să o ceară spre adopţie. De acum, viaţa i se poate schimba în orice moment.


4 iunie 2007 - Heart of The Country / Inima ţinutului
Heart of The Country

Leonard Kamerling
USA, 1997
90 min

Heart of the Country is a documentary study about learning in Japan. It is the story of Shinichi Yasumoto, the extraordinary principal of a rural school in central Hokkaido, Japan who is driven by his vision for learning and his passion for educating the heart as well as the mind. Parents and elders of this once impoverished town embrace principal Yasumoto's vision, but not without wary glances back to the past as they strive to create a world that will offer their children wisdom, humanity and responsibility. Heart of the Country is the story of the families of Kanayama, a community bound together by love for its children and tempered by its journey through the cultural upheaval of postwar Japan.

Documentarul analizează educaţia şcolară în Japonia. Este povestea unui om de excepţie, Shinichi Zasumoto, directorul unei şcoli de ţară din Hokkaido. În concepţia lui, educaţia trebuie să se adreseze şi inimii nu doar minţii. Părinţii elevilor şi bătrînii satului îi împărtăşesc punctul de vedere. Ei se străduiesc să creeze în acest ţinut odinioară copleşit de sărăcie o lume în care copiii lor să fie înconjuraţi de înţelepciune, responsabilitate şi căldură. În inima ţării este povestea familiilor din Kamayana, unite de dragostea pentru copiii lor şi de necesitatea de a se adapta schimbărilor din Japonia postbelică.


5 iunie 2007 - Nuba, Pure People / Nuba, poporul celor puri
Nuba, Pure People

Tomo Kriznar & Maja Weiss
Slovenia, 2000
62 min

During his first visit to the Nubia mountains in1980, Tomo Kriznar met a community of healthy people, leading a fulfilled life. He called them the "pure people". After nineteen years and two million casualties in the Sudan civil war, Tomo smuggled his way through the besieged areas on a bicycle and crossed the border between the zone under control and the uncontrolled territory, capturing on video the scenes of one of the most brutal genocides ever, yet ignored by politicians world-wide.

În timpul primei sale vizite în munţii Nubiei în anul 1980, Tomo Kriznar a conoscut un popor de oameni sănătoşi şi mulţumiţi de viaţa lor. I-a numit "oamenii puri". După nouăsprezece ani şi două milioane de victime făcute de războiul civil din Sudan, Tomo pătrunde pe ascuns în zonele asediate, pe o bicicletă. El trece graniţa dintre teritoriile aflate sub supraveghere şi cele necontrolate, pentru a surprinde pe peliculă scenele unui genocid îngrozitor, poate cel mai brutal petrecut vreodată. Cu toate acestea, politienii din lumea întreagă par să îl ignore.


6 iunie 2007 - The Age of Reason / Vârsta raţiunii
The Age of Reason

David MacDougall
Australia, 2004
87 min

This is the fifth and final film in the Doon School Quintet, an intimate study of India's most prestigious boys' boarding school. The school is India's foremost boarding school for boys, and this film provides unique insights into the values and training of the Indian middle class and postcolonial elites more generally.
In this film MacDougall focuses on the life of one student whom he discovers at the school. The film explores the thoughts and feelings of Abhishek, a 12-year-old from Nepal, during his first days and weeks as a Doon student. This is at once the story of the encounter between a filmmaker and his subject and a glimpse of the mind of a child at "the age of reason".

Acesta este cel de-al cincilea şi cel din urmă film din cvintetul dedicat Şcolii Doon, un studiu intim asupra celei mai prestigioase şcoli-internat din India. Filmul oferă introspecţii unice în sistemul de valori şi metodele de şcolarizare ale clasei mijlocii indiene şi ale elitelor postcoloniale în general. În acest film, MacDougall urmăreşte viaţa unui elev pe care îl descoperă la şcoală. Filmul explorează gîndurile şi sentimentele lui Abhishek, un băiat în vîrstă de 12 ani din Nepal, în primele lui zile şi săptămîni ca elev al Şcolii Doon. Este povestea întîlnirii dintre regizor şi personaj şi, în acelaşi timp, o viziune asupra minţii unui copil, aflat la "vîrsta raţiunii".


7 iunie 2007 - Madame E. / Madame E.
Madame E
.
Lasse Naukkarinen
Finland, 1997
54 min

The documentary Madame E paints an intimate and funny portrait of Eila Lemmela, also known as the Finnish eccentric Madame E. She is the colourful wife of a pig farmer and at the same time a passionate art collector. She feels equally at home among her pigs as on the parish council, she likes to sit for painters and sketchers and attend openings of art exhibitions. Eila's life revolves round art: artistic baking, artistic Christmas trees, artistic hats. Her life is full of surprises and may take her from the piggery where she watches over the newborn piglets straight to a poetry evening or a party at an art gallery. And yet, life would not be complete without a glimpse of its tragic side.

Filmul este un documentar-portret al unei femei excentrice. Eila Lemmela e soţie de fermier. În acelaşi timp, este o pasionată colecţionară de artă. madame E. se simte în largul ei în crescătoria de porci, dar şi la şedinţele Consiliului parohial, a cărui membră este. Adoră să pozeze pentru pictori şi graficieni şi să participe la vernisaje. Întreaga ei viaţă se învîrte în jurul artei: prepară projituri artistice, bradul de Crăciun e şi el artistic, ca să nu mai vorbim de pălării. Eila duce o viaţă plină de neprevăzut. O vedem la fermă, ajutînd scroafele să fete, pentru ca în momentul imediat următor să alerge la un vernisaj sau la o seară de poezie. Dar, inevitabil, viaţa are şi accente tragice.


8 iunie 2007 - Teoria numerelor / Theory of Numbers
Teoria numerelor

Irina Păcurariu, Cristina Hermeziu
Romania, 1999
26 min

A biased view of an extinguishing world, the Jew Community in Iaşi. Out of the over 100,000 Jews who were living in the city before World War II, there are no more than a few dozens left. The meeting of an engineer who emigrated to Israel ten years ago with a young doctor who is about to emigrate to the US soon are the pretext for a deeper analysis of the condition, hopes and prospects of the Jewish Community and its members.

Radiografia subiectivă a unei lumi pe cale să dispară, comunitatea evreilor din Iaşi. Din peste 100.000 de evrei, care trăiau în Iaşi înainte de cel de-al doilea război mondial, au mai rămas doar cîteva zeci. Întîlnirea dintre un inginer emigrat în Israel cu zece ani în urmă şi un tânăr medic pe cale de a pleca definitiv în America este pretextul unei analize a stării de spirit, a speranţelor şi perspectivelor comunităţii şi membrilor ei.


11 iunie 2007 - Thomson of Arnhem Land / Thomson din ţinutul Arnhem
Thomson of Arnhem Land

John Moore
Australia, 2000
55 min

In 1933, a state of panic erupted in Darwin after five Japanese fishermen and three white men were killed by Aboriginal clansmen on the east coast of Arnhem Land. Donald Thomson, a young anthropologist working in the field, was appaled by calls for a punitive expedition. Thomson suspected the Aboriginal men were resisting invasions of their land and had acted in self defence. At the sane time he was aware that the official policy of "protection" of Aborigens had failed. He volunteered to go to Arnhem Land to try to prevent the race war that people feared. He also proposed to make a scientific study of indigenous culture which he hoped would provide the basis for new policies that would finally bring justice to Aboriginal people. Thomson became more and more isolated from the anthropological establishment, but he continued his fight for Aboriginal rights until he died in 1970. Today, his extraordinary photographs, field notes and artefacts are housed at Museum Victoria and are considered one of the most significant ethnographic collections in the world.

În 1933, o stare de panică a cuprins oraşul Darwin, după ce cinci pescari japonezi şi trei albi au fost ucişi de aborigeni pe coasta de est a ţinutului Arnhem. Tînărul antropolog Donald Thomson a fost îngrozit de ideea organizării unei expediţii de pedepsire a băştinaşilor, care acţionaseră în legitimă apărare, apărându-şi teritoriul. Totodată, el şi-a dat seama că politica oficială de "protecţie" a aborigenilor nu dădea nici un rezultat. Thomson s-a oferit să plece în Arnhem Land ca voluntar, pentru a preveni un posibil război rasial. El a mai propus realizarea unui studiu ştiinţific despre cultura indigenă, ca punct de plecare pentru un nou demers care ar putea face în stîrşit dreptate aborigenilor. În timp, lumea antropologilor l-a izolat din ce în ce mai mult, dar Thomson şi-a continuat lupta pentru drepturile aborigenilor până în anul morţii sale, în 1970. Astăzi, extraordinarele sale fotografii, note de teren şi obiecte colecţionate sunt găzduite de Muzeul Victoria, fiind considerate printre cele mai semnificative colecţii etnografice ale lumii.


12 iunie 2007 - Herdsmen / Păstorii
Herdsmen

Chen Jianjun
China, 2001
88 min

Ting, this documentary tracks a Kazakh family in Xinjiang, China's most western province, over the course of a year. The Kazakhs are ethnically related to the people of Kazakhstan. They speak the same language, but whereas Kazakhstan was molded by the Soviets into a nation of farmers and workers, the Kazakhs of Xinjiang have retained their nomadic life, their bond with nature, and their love for animals and horses. The Kazakhs gentle by nature are a small minority among the tenacious people of Xinjiang. In order to survive, they headed off to the mountains and plateaus of the most remote and desolate area of China. The crew follows a typical nomad family with eleven children on their journey in search of grass for their animals. They are confronted with many difficulties, and sometimes they don't find anything to eat for days. Not just about hardships and struggles, there lives are also filled with entertainment and happiness, which underscores their strong and simple belief: grass will grow and so will their children.

Documentarul urmăreşte o familie de cazaci din cea mai vestică provincie a Chinei, Xingjiang, pe parcursul unui an. Etnicii cazaci din China se înrudesc cu populaţia Kazahstanului şi vorbesc aceeaşi limbă. Dar, în timp ce în Kazahstan regimul sovietic i-a transformat pe toţi în agricultori sau muncitori, cazacii din Xingjiang şi-au păstrat stilul de viaţă nomad, legătura cu natura şi dragostea pentru animale. Oameni cu o fire blândă, cazacii împart teritoriul provinciei cu populaţia Xingjiang, mult mai iuţi din fire. De aceea, preferă să-şi ducă turmele către platourile înalte şi regiunile cele mai îndepărtate din munţi. Echipa de filmare a urmărit o familie nomadă tipică, cu unsprezece copii, pe tot parcursul călătoriei lor în căutarea ierbii. Drumul e dificil şi greutăţile nu sunt puţine. Câteodată trec zile întregi până când găsesc ceva de mâncare. Dar viaţa lor nu înseamnă doar o luptă cu greutăţile de tot felul. Este loc şi pentru momente de destindere şi de veselie. Credinţa care îi călăuzeşte e simplă şi de neclintit: iarba va creşte mereu, la fel ca şi copiii lor.


13 iunie 2007 - What Magdalena Said / Ce a spus Magdalena
What Magdalena Said

Michael Stewart
England, 1994
49 min

"I want to become a public-prosecutor to clean my town of all the brown-skinned inhabitants" - the words of Magdalena Babicka, runner-up at the 1993 Miss Czech-Slovak contest. The film goes to Magdalena's town to explore the world which made Magdalena, juxtaposing the experience of Czech Rom, in danger of losing their homes and citizenship.

"Vreau să ma fac procuror şi să curăţ oraşul acesta de toţi locuitorii săi cu pielea tuciurie" - au fost cuvintele unei candidate la titlul Miss Cehoslovacia 1993. Filmul explorează lumea al cărei produs este Magdalena în juxtapunere cu cea a romilor cehi, aflaţi în pericol de a-şi pierde căminul şi cetăţenia.


14 iunie 2007 - Exclusive Suburb / Cartier rezidenţial
Exclusive Suburb

Zoltan Furedi
Hungary, 1997
56 min

Ica, Laci, Pisti and Miklos live in a garden suburb of Budapest. They are homeless. They eat, they work, they have fun and sometimes they cry. They are, in short, alive! The camera follows them for eight months and documents their daily routine as well as some dramatic moments which bring changes in their lives.

Ica, Laci, Pisti şi Miklos nu au locuinţă. Ei trăiesc într-o suburbie a Budapestei, o zonă plină de grădini. Mănîncă, muncesc, se distrază, mai şi plîng uneori, pe scurt, trăiesc! Filmul îi urmăreşte pe parcursul a opt luni, timp în care viaţa lor decurge între rutina zilnică şi momentele dramatice cu care se confruntă.


15 iunie 2007 - Hidden Sorrows / Dureri ascunse
Hidden Sorrows

Michelle Kelso
USA/ Romania, 2005
27 min

This documentary chronicles the rarely told narratives of Gypsy survivors of Nazi persecution in Romania as they remember their experiences during WWII in the context of their lives today. During WWII, Gypsies were slated alongside Jews and other populations for extermination. In each country occupied or allied with Nazi Germany, their fate was similar. Nearly 500,000 are supposed to have perished due to systematic extermination, forced marches, starvation, exposure, diseases, and abuses. Romania, The Gypsies' experience critically altered their lives. Survivors share with viewers their shocking deportation from Romania to camps where they fought to survive by any means necessary. Hidden Sorrows reveals the continued struggle of Gypsies for equality in a society that views them as second-class citizens. It examines the present impoverishment of the survivors and their descendants as well as discrimination facing them daily.

Filmul este o cronică a istoriei puţin cunoscute a romilor din România care au supravieţuit persecuţiilor naziste din timpul celui de-al doilea Război Mondial. În acea perioadă, romii, alături de evrei, erau puşi pe listă pentru exterminare. Soarta lor a fost similară în toate ţările ocupate de nazişti. Se presupune că, în România, 500.000 de romi ar fi pierit atunci, fie prin exterminare sistematică, fie datorită marşurilor forţate, a înfometării, bolilor şi abuzurilor la care au fost supuşi. Supravieţuitorii sunt şi astăzi marcaţi de experienţele trăite. Ei povestesc despre deportarea din România către lagăre unde ajungeau să facă orice pentru a supravieţui. Dureri ascunse vorbeşte şi despre lupta romilor pentru egalitate într-o societate care continuă să-i considere cetăţeni de mîna a doua, analizează sărăcia extremă în care trăiesc urmaşii celor deportaţi şi discriminările la care sunt supuşi în fiecare zi.


18 iunie 2007 - A Kalahari Family: Real Water / A Kalahari Family: În căutarea apei
A Kalahari Family: Real Water

John Marshall
USA, 1951-2001
56 min

In 1978, after a twenty year separation, John Marshall is reunited with Toma and!U's family. Like a majority of Ju/'hoansi, they have settled at Tsumkwe, an administrative post established by the South Africans who govern the territory of South West Africa. They came in search for water, employment and what they hoped would be an easier life. But in Tsumkwe, Ju/'hoansi survive on corn meal rations, while the few with money and jobs buy liquor. Drunkenness, violence and the diseases of poverty are rampant and painfully depicted in End Of the Road. The new life also creates inequalities that the Ju/'hoansi never experienced. When the South African Defence Force begins recruiting Ju/'hoansi and paying the large salaries to fight the liberation forces of the South West African People's Organisation, called SWAPO, these disparities become chasms. Marshall and his colleague Claire Ritchie record the decline in the Ju / 'hoan society in 1980-81 when Tsumkwe becomes known as "the place of death". Hoping to re-establish a more stable way of life, the Ju/'hoansi start working with a development foundation founded by Marshall's father. The foundation assists them to begin farming and in 1981, Toma's family leaves Tsumkwe, heading back to their traditional waterhole at Gautcha with axes, shovels and cattle. End of The Road is the second part of the five-part series A Kalahari Family.

În 1978, după 20 de ani, Marshall îl reîntâlneşte pe Toma şi familia lui!U. Ca marea majoritate a Ju/'hoansi-lor, ei se stabiliseră în Tsumkwe, un spaţiu administrativ instituit de sud-africanii care guvernează teritoriul din sud-vestul Africii. Au venit aici în căutarea apei, a unui loc de muncă şi a unei vieţi mai bune. Deşi în Tsumkwe, alimentul de bază a Ju/'hoansi-lor este porumbul, cei care au un loc de muncă, ce-i drept, puţini la număr, îşi cumpără băuturi alcoolice. Beţia, violenţa şi bolile datorate sărăciei, toate sunt prezentate în filmul Capătul drumului. Noul mod de viaţă creează diferenţe pe care Ju/'hoansi niciodată nu le-au mai trăit. Când Forţa de Apărare sud-africană a început să recruteze Ju/'hoansi şi să plătească salarii uriaşe celor care luptau împotriva forţelor de eliberare ale Organizaţiei Oamenilor din sud-vestul Africii, numită SWAPO, aceste diferenţe sunt şi mai evidente. Marshall şi colegul lui Claire Ritchie au înregistrat declinul societăţii Ju / 'hoan din 1980-81 când Tsumkwe a fost cunoscut sub numele de "locul morţii". Sperând să reinstaureze un mod de viaţă stabil, Ju/'hoansi încep să colaboreze cu o fundaţie pentru dezvoltare, a cărei baze a fost pusă de tatăl lui Marshall. Fundaţia îi ajută să lucreze pământul iar în 1981, familia lui Toma părăseşte Tsumkwe-ul, revenind la vechiul lor mod de viaţă în Gautcha. Capătul drumului este a doua parte din seria în cinci părţi A Kalahari Family.


19 iunie 2007 - Father of The Goats / Bătrânul crescător de capre
Father of The Goats

Ivo Strecker
Germany, 1996
44 min

The film focuses on life in the homestead of Baldambe, a Hamar elder in Southwest Ethiopia, who comments on the intricacies of herding goats, the division of labour and the moral obligations obtaining between the members of his family. The second part of the film deals with sacrifice and the ancient art of reading the entrails which are used in Hamar to cope with the physical and social threats of illness.

Filmul prezintă viaţa din gospodăria lui Baldambe, un Hamar bătrîn din sud-estul Etiopiei. Din cuvintele lui aflăm prin ce greutăţi trece un crescător de capre, cum este împărţită munca şi care sunt obligaţiile morale cărora trebuie să li se supună membrii familiei. Cea de-a doua parte a filmului se concentrează asupra artei străvechi a citirii semnelor din măruntaiele animalelor. Cu ajutorul acestor semne, oamenii sunt pregătiţi să facă faţă bolilor sau relelor ce i-ar putea ameninţa.


20 iunie 2007 - Dead Presumed Missing? / Mort sau dispărut?
Dead Presumed Missing
?
Colette Piault, Paul Sant Cassia
France/UK, 2003
40 min

About two thousand people dissapeared in Cyprus between 1963 and 1974. One third are Turks, and the remaining are Greek Cypriots. The issue of the missing persons in Cyprus has remained obscure to this day. The film investigates the destiny of the missing persons in both sides. Were they killed? When and under what circumstances? Where are their remains buried? Stories of the families of the missing persons are corroborated with statements of the officials. To this day, the fate and whereabouts of the missing persons on both sides has remained an official secret. By following the desperate attempts of two Greek Cypriot women to discover what happened to their loved ones, the film explores the significance of mortuary rituals, and the political lives of the dead bodies of both the Greek and the Turkish Cypriots.

Între anii 1963 şi 1974, cam o mie de ciprioţi au dispărut pur şi simplu. O treime dintre ei erau de origine turcă, ceilalţi erau greci. Problema persoanelor dispărute a rămas neelucidată pâna astăzi. Filmul investighează destinul persoanelor dispărute, atât din partea turcă cât şi din partea greceasca a insulei. Au fost oare ucişi? Dacă da, când şi în ce circumstanţe? Unde sunt îngropaţi? Relatări ale familiilor celor dispăruţi sunt coroborate cu declaraţii ale autorităţilor. Oficialităţile păstrează tăcerea. Soarta lor şi locul unde ar putea îngropaţi au rămas un secret. Urmărind doua femei cipriote în încercările lor disperate de a afla ce s-a întâmplat cu cei dragi, filmul analizeaza semnificaţia ritualurilor mortuare şi semnificaţia politică pe care o capătă rămăşiţele pamânteşti ale turcilor şi grecilor dispăruţi.


21 iunie 2007 - Vision Man / Omul din vis
Vision Man

William Long
Sweden, 1997
51 min

Utuniarsuak is an old (87) Inuit hunter who has lived through the transition of his people's 4000 year old culture into a Western equivalent - literally in his own lifetime. He had always been a part of his arctic world, physically dependent and emotionally attached; but the young people of his village no longer seem to have this need. This powerful and moving story shares with the viewer the insights of a humorous and contemplative old man who relates how his natural world always was - not only the centre of his existence - but also responsible for shaping who and what he actually is.

Utuniarsuak este un bătrân vânător Inuit. El are 87 ani. Viaţa lui acoperă exact perioada de tranziţie a unei culturi vechi de 4000 de ani către civilizaţia occidentală. Bătrânul s-a simţit întotdeauna o părticică a lumii arctice. A depins fizic de această lume şi a fost sentimental legat de ea. Tinerii satului, însă, nu mai simt această legătură organică. Filmul propune povestea emoţionantă a bătrînului, care evocă lumea lui într-o notă contemplativă, căreia nu îi lipseşte o doză de umor. El ne face să înţelegem în ce fel i-a modelat viaţa această lume arctică, centru al întregii sale existenţe.


22 iunie 2007 - Milking the Desert / Laptele deşertului
Milking the Desert

Yasmin Fedda
UK, 2004
60 min

Frederic came from France to become a novice at the St. Moses Abyssinian monastery in the desert of Syria. We follow him and Syrian monk Boutrous through their daily chores and routines: milking goats, making cheese and praying. Their lives create a backdrop for Muslim and Christian relations in the area.

Frederic a venit din Franţa pentru a intra ca novice în mănăstirea abisiniană Sf. Moise din deşertul sirian. Filmul urmăreşte viaţa lui Frederic la mănăstire, alături de călugărul sirian Boutrous. Mulsul caprelor, prepararea brînzei şi rugăciunile fac parte din rutina fiecărei zile. Viaţa celor doi poate fi un reper pentru relaţiile dintre creştinii şi musulmanii din zonă.


25 iunie 2007 - A Story of An Old Castle / Poveste unui vechi castel
A Story of An Old Castle

Sheng Yong Zhang
China, 1995
45 min

In a canyon of Liangshan Nationality Autonomous Region, there is an old castle whose declining walls have witnessed, like an old person, the changes of history. It keeps together the 30 households of the Han and the Yi people. The hostile nature and the everyday problems of life require collaboration and solidarity among the inhabitants. Generation after generation have been farming herding and living here. What are these people's ambitions and dreams like? This film wants to spy out the forgotten corners of life and tell a common yet thrilling story.

In Regiunea Autonomă Liangshan se înalţă, într-un canion un vechi castel. Zidurile sale surpate au fost martore ale schimbărilor istorice de aici, aidoma unui om bătrân. Acum, ele adăpostesc 30 gospodării ale unor familii din naţionalităţile Han şi Yi. Natura ostilă şi problemele de fiecare zi îi obligă pe locuitori la colaborare şi solidaritate. Generaţii după generaţii, ei au trăit aici şi şi-au crescut turmele. Care le sunt visele şi năzuinţele? Filmul doreşte să spioneze colţurile cele mai ascunse ale vieţii acestor oameni şi să spună o poveste obişnuită, dar tulburătoare.


26 iunie 2007 - The Key / Cheia
The Key

Dan & Noit Geva
Israel, 2001
56 min

In a village in the Galilean Mountains, there are two Israeli inhabitants and they are at war. The object of their never-ending dispute is the key to the ancient synagogue. Each of them claims to have the right to keep it, invoking complicated and intricate family ties. Projected on the background of the endless Middle East conflict, their quarrel is a tragicomedy of human nature. What causes people to fight each other? Why is reconciliation practically impossible? Nevertheless, the two enemies find common ground when an outsider starts to build a new synagogue nearby. "When somebody attacks from the outside," one of the characters explains, "all Jews would unite in spite of their domestic disagreements. But when the conflict is over, they eat each other alive and the Arabs just sit aside and laugh their heads off." Following this small scale conflict, with its amusing, ridiculous, and sometimes moving moments, the viewer may ponder the broader question: Is there a key to the Middle East situation?

Singurii locuitori evrei dintr-un sat din Munţii Galileei sunt pe picior de război. Motivul disputei lor fără sfârşit este cheia vechii sinagogi. Fiecare îşi proclamă dreptul de a o păstra, invocând complicate legături de familie. Proiectată pe fundalul conflictului din Orientul Mijlociu, cearta lor este o tragicomedie despre condiţia umană. De ce se ceartă oamenii? Cum de nu pot găsi calea spre reconciliere? Totuşi, cei doi protagonişti se găsesc la un moment dat de aceeaşi parte a baricadei, atunci când un intrus începe construcţia unei sinagogi noi în apropierea celei vechi. «Când se simt atacaţi din afară explică unul dintre personaje, toţi evreii lasă la o parte certurile dintre ei şi se unesc împotriva intrusului. De îndată ce a trecut pericolul, ne mâncăm iar unul pe celălalt, iar arabii stau de-o parte şi se strică de râs». Urmărind conflictul minor dintre cei doi, cu episoadele sale uneori comic-ridicole, iar alteori mişcătoare, spectatorul nu poate să nu se întrebe: unde e cheia situaţiei din Orientul Mijlociu?

27 iunie 2007 - The Internet Bride / Mirese pe internet
The Internet Bride

Eleanor Ford
UK/ Columbia, 2006
29 min

Looking for love on the Internet is becoming more and more popular. Services such as the "Internet" or "mail-order" bride attract an increasing number of clients. But who are the men who use such services to find a life-time partner? And who are the potential brides whose photos pop up on cyber-galleries? Apparently, men who seek brides on the Internet are all white, middle-aged, and coming from Western Europe or from the United States. The women generally seek a better future in the US of in a Western European country. The film goes beyond stereotypes, introducing some of the clients of the "Latin Best" agency, and the Colombian women who have been included in the agency's data base.

Devine din ce în ce mai frecventă căutarea partenerilor pe Internet. Există servicii specializate, care atrag tot mai mulţi clienţi. Cine sunt bărbaţii care apelează la astfel de servicii pentru a-şi găsi o parteneră de viaţă? Şi cine sunt potenţialele mirese, ale căror fotografii sunt postate pe galeriile virtuale? La prima vedere, profilul căutătorului de mirese pe Internet este: vîrstă mijlocie, alb, rezident în Europa Occidentală sau Statele Unite ale Americii. Femeile, pe de altă parte, sunt în general în căutarea unei vieţi mai bune într-una dintre aceste ţări. Filmul trece dincolo de stereotipii, prezentînd clienţi ai agenţiei "Latin Best" din Columbia şi cîteva dintre femeile care figurează în baza de date a agenţiei.


28 iunie 2007 - Quest For The Lost Tribes / În căutarea triburilor pierdute
Quest For The Lost Tribes

Simcha Jacobovici
Canada, 1998
97 min

Over 2700 years have passed since the Assyrians conquered the kingdom of Israel taking into captivity ten of the twelve Israelite tribes. Only the tribes of Judah and Benjamin who inhabited the southern portion of the kingdom remained and most Jews today claim descent from these Tribes. The captive tribes were scattered throughout the Assyrian domain and their descendants became the stuff of legend. The apostles Paul and James mention them and there is even a tradition that Jesus ventured to India in search of them. In medieval Europe, it was widely speculated that Mongolian invaders were the Ten Tribes come back for blood. And even in modern times, the Mormons in the United States believe that native Americans are descendants of the Tribes. Stories and theories about the Lost Tribes continue to proliferate and not all of them are easily dismissed. The filmmaker separates ancient myth from contemporary fact.

Au trecut mai bine de 2700 de ani de cînd asirienii au cucerit regatul lui Israel şi au luat în captivitate zece din cele douăsprezece triburi israelite. Singurele care au scăpat au fost triburile din sudul regatului, cel al lui Iuda şi cel al lui Beniamin. Astăzi, majoritatea evreilor se consideră descendenţi ai acestora. Triburile captive au fost împrăştiate pe tot teritoriul asirian, iar urmaşii lor au devenit subiect de legendă. Sunt menţionaţi de apostolii Pavel şi Iacob şi se spune că însuşi Isus ar fi plecat în India în căutarea lor. În evul mediu, europenii credeau că invadatorii mongoli ar fi urmaşii celor Zece Triburi, veniţi să se răzbune. Chiar şi în timpurile moderne, mormonii din Statele Unite ale Americii cred că băştinaşii americani ar fi descendenţi ai acestor triburi. Legendele şi teoriile despre triburile pierdute proliferează în continuare, iar unele nu sunt uşor de contrazis. Autorul trage o linie între mitul străvechi şi realitatea contemporană.

29 iunie 2007 - Pretty Diana / Frumoasa Dyana
Pretty Diana

Boris Mitic
Serbia, 2003
45 min

The story is about Kosovo refugees. They live in improvised shelters in a Belgrade suburb. They are Gypsies. At this point, we all expect to see the tragedy of these people's miserable lives. Instead, we are drawn into a bizarre setting, where we soon learn that spare parts of old Citroen cars can be used for virtually anything. They are shown building vehicles with a SF appearance, even using the car battery as a private power plant. It is not an eccentric hobby, it is a way to survive. The film follows them throughout Belgrade in search of abandoned 2 CV and Dyana Citroens. We see them negotiating with owners of wrecked cars. We also find them interacting with police, who are not exactly fans of their recycled vehicles. The filmmaker introduces his characters with humor and empathy, revealing their ingenuity and adaptive skills.

Un film despre refugiaţii ţigani din Kosovo, care trăiesc în adăposturi improvizate, într-o suburbie din Belgrad. Dupa o astfel de introducere, ne-am fi aşteptat să vedem imagini tragice despre viaţa lor nefericită. În schimb, ajungem într-un spaţiu bizar, unde aflăm că piesele uzate de Citroen sunt bune pentru aproape orice, de la construcţia de vehicole desprinse parcă din filmele SF, pâna la utilizarea bateriei pe post de generator electric. Nu e vorba de un hobby excentric, ci de o modalitate de supravieţuire. Personajele filmului pronesc prin Belgrad, în căutare de maşini Citroen 2 CV şi Dyana abandonate. Îi vedem negociind cu proprietarii şi discutând cu poliţiştii, care nu sunt cei mai fervenţi admiratori ai vehicolelor lor improvizate. Filmul îi prezintă cu umor şi simpatie, dezvăluind ingeniozitatea şi capacitatea lor de adaptare.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus