Observator Cultural / octombrie 2008
Pe 16 octombrie 2008, a avut loc la Muzeul Naţional de Artă Contemporană vernisajul expoziţiei El papel de la fotografia: Afal, Nueva Lente y Photo Vision. Expoziţia propune o selecţie de fotografii artistice create între 1950 şi 1990 şi publicate în trei reviste de specialitate din Spania, care şi-au asumat rolul de promovare a unor atitudini critice şi, totodată, pe acela de promovare a artei fotografice din perspective inedite. După cum au menţionat curatorii evenimentului, Angeles Bejerano şi Fernanda Llobet, titlul a fost păstrat în spaniolă datorită dublului înţeles pe care îl are cuvîntul "papel", de hîrtie şi de rol, aluzie directă la funcţia fotografiei (în artă şi în societate), difuzată prin intermediul hîrtiei tipărite, ce reprezintă un suport aparte.

Din cuvîntul curatorilor reţinem că cele trei reviste au avut de luptat cu un mediu intern restrictiv. "Afal s-a confruntat cu cenzura şi autocenzura fotografiilor de pictorial; Nueva Lente s-a mişcat, jucîndu-se continuu, între exigenţele investitorilor care susţineau revista financiar şi o cenzură din ce în ce mai puţin dispusă a-şi înţelege duşmanul; Photo Vision s-a confruntat cu apariţia neregulată, din cauza publicului minoritar căruia i se adresează şi a unor exigenţe tehnice ridicate. Un obiectiv comun al celor trei reviste a fost deschiderea spre avangarde din străinătate şi efortul de a diminua izolarea de care suferea creaţia spaniolă. În paginile lor, artiştii au descoperit constant noi formule de a înţelege fotografia şi modele de experimentat. În revistele amintite, se poate urmări evoluţia celor trei decade fundamentale din istoria recentă a artei fotografice spaniole, dar şi marile contraste care există între ele din punctul de vedere al conţinutului şi al condiţiilor de editare."

Revista Afal a reuşit să învingă pictorialismul care alimentează concursurile şi expoziţiile, unde ceea ce contează este tehnica, iar premiile sînt mijloace de autopromovare. Conţinutul şi atitudinea critică se opun preţiozităţii cultivate de mediile tradiţionale. Apariţia revistei Nueva Lente, în anii '70, a reprezentat o lovitură, prin spiritul său transgresiv şi prin căutarea unor limbaje artistice inedite. Experimentalismul şi cultivarea ambiguităţii sînt un loc comun în activitatea revistei. Una dintre ideile de bază promovate de Nueva Lente era de a crea un gen poetic al banalităţii şi al absurdului. Photo Vision a preluat, în anii '80, aceste idei şi idealuri, lansînd propria "revoluţie a divertismentului". Calitatea printurilor, mult superioară faţă de tot ceea ce se cunoştea pînă atunci, şi formula numerelor monografice au făcut din revistă canalul principal de difuzare şi de dezbatere a artei fotografice. Revista a salvat de la uitare arhive fotografice care, publicate între coperţile sale, surprind prin modernitate. Apariţia aleatoare şi calitatea ridicată au transformat Photo Vision într-o revistă-obiect.

Fiecare număr propune o formă de expunere. Spre deosebire de expoziţiile "clasice", revista intră în lumea cotidiană a privitorului, este un produs ce poate fi găsit în standul de presă, putînd fi neglijat sau, dimpotrivă, răsfoit de mii de ori. Fotografiile plasate pe simeza unei galerii creează un spaţiu care nu-i mai aparţine spectatorului şi din care acesta iese mai mult sau mai puţin impresionat.

Organizatorii expoziţiei de la Bucureşti, Institutul Cervantes, Caja Madrid şi MNAC, au dorit să reflecte calitatea de obiecte vii a revistelor. Expoziţia a fost organizată în trei secţiuni: 1) galeria - o selecţie de fotografii decontextualizate cărora le-a fost pus la dispoziţie un spaţiu propriu de manifestare; 2) revistele ca obiect de colecţie; 3) coperţile, cu marea lor putere de expresie şi de sinteză.

Organizatorii nu şi-au propus să realizeze o expoziţie exhaustivă, care să cuprindă toate revistele de fotografie existente de-a lungul vremii în Spania, nici o recapitulare critică a fotografiei din intervalul ales. Mai degrabă s-a dorit realizarea unei "vitrine" pentru nişte medii editoriale ce au reuşit, în condiţii ostile, să creeze premisele unui salt calitativ. Acest fapt a fost pus în practică prin întoarcerea la perioada de început a unor fotografi care, între timp, au devenit numele cele mai mari ale fotografiei spaniole. Vizitatorul român are ocazia de a intra în contact, pînă pe 14 noiembrie 2008, cu o mostră de incontestabilă artă "vie" din Spania.


Mai multe detalii despre cele trei publicaţii şi o galerie foto găsiţi aici.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus