Observator Cultural / martie 2009
[Decalarea pînă în luna martie (2009) a anunţării publice a rezultatelor concursului de proiecte cinematografice din noiembrie-decembrie 2008 s-a dovedit a fi fost provocată, pentru prima dată în istoria acestor afaceri de la CNC, de conflictul ivit în sînul comisiilor de selecţie şi, în plus, de către directorul general în funcţie, Eugen Şerbănescu. Observator Cultural a publicat în numărul din 12 martie 2009 al revistei extrase din declaraţiile făcute la conferinţa de presă din 4 martie 2009 de către regizorul Cristian Mungiu, membru al uneia dintre comisii. O variantă extinsă a celor spuse în conferinţa de presă se poate citi aici.]


"Voi formula cîteva consideraţii preliminare, pentru început permiţîndu-mi să-l completez pe domnul Şerbănescu, spre a fi perfect clar că regizorul Alexandru Solomon a fost membru în comisia pentru filmele documentare, în timp ce proiectul respins al regizorului Radu Jude a concurat în secţiunea lungmetrajelor de ficţiune. Proiectul lui Radu Jude a fost respins pe motiv de "conflict de interese", fiindcă a fost promovat de soţia lui Alexandru Solomon, doamna Ada Solomon, producătoare, dar "conflictul" nu avea cum să se materializeze. Şi constat că nici nu susţine nimeni că s-ar fi materializat, fiind vorba de secţiuni diferite ale concursului.


Refuzul justificării publice a notelor

În ce mă priveşte, am dorit să trec o dată prin această experienţă ca să văd din interior cum funcţionează sistemul. Şi am văzut. O să prezint acum succint cîteva constatări faptice, urmînd ca un document amplu pe această temă să-l fac public în momentul definitivării lui [...]. Mai întîi despre notele acordate de către membrii comisiei după lectura textelor scenaristice secretizate. Au fost şi există scenarii pentru care unul sau doi dintre membrii comisiei au dat note de 2 sau 3, în timp ce alţi membri au dat note de 8 sau 9. Eu am considerat şi am solicitat ca, măcar în aceste cazuri, în care există discrepanţe foarte mari între note, cei care au dat notele să facă o apreciere publică despre scenariile în cauză. Nu ar fi fost o obligaţie, dar ar fi fost o probă despre buna-credinţă cu care se citesc şi se notează scenariile din concurs. Această cerinţă n-a fost însuşită de membrii comisiei, însă, în ceea ce mă priveşte, îmi voi asuma riscul de a face în curînd succinte comentarii publice despre ce cred eu că se va întîmpla cu fiecare dintre proiectele declarate cîştigătoare.


Aşii din mînecă ai unor competitori

Ştiţi că, în cadrul acestor concursuri, după ce se dau notele pe scenarii, există un moment al desecretizării proiectelor, cînd se deschid plicurile şi se adiţionează punctajul de la notarea scenariilor cu punctajul rezultat din aprecierea calităţii regizorului şi a calităţii producătorului. Or, la concursul în discuţie, s-au adăugat date în dosarele concurenţilor după ce au fost desecretizate numele lor şi se cunoşteau poziţiile din clasamentul provizoriu. Ni s-a replicat că datele suplimentare ar fi fost aduse de fapt la timp, dar că ele ar fi fost rătăcite prin birouri şi regăsite ulterior [...]. Din cîte am înţeles eu, au fost foarte puţini curajoşi înaintea mea, care au avut curiozitatea să deschidă partea a doua a dosarelor şi să efectueze calculele respective.

Făcînd acele calcule, eu am ajuns la cu totul alte rezultate decît cele socotite în cadrul CNC şi supuse nouă spre semnare. Am comparat cifrele şi am constatat că anumite capitole ale fişelor de punctaj erau interpretate greşit şi că multe dintre datele din dosarele candidaţilor nu erau adevărate. Şi a ieşit la iveală un fapt bizar: partea a doua a concursului, care ar trebui să fie precisă, aritmetică, e, de fapt, cît se poate de interpretabilă. Depinde cine şi cum operează cu punctajele respective, în funcţie de asta putîndu-se ajunge la punctaje complet diferite [...]. Un exemplu e fişa de calcul a regizorilor debutanţi, care, interpretată greşit, face ca adiţionarea punctajelor să depăşească uneori maximum posibil. Este foarte probabil că acest mod substanţial greşit de a socoti a fost folosit la majoritatea concursurilor anterioare şi că el a denaturat ierarhia finală a proiectelor.


Clasamente inversate în culise

După primele două etape intervine aprecierea proiectelor de buget ale concurenţilor [...]. Cu vreo două sesiuni în urmă, domnul Şerbănescu a avut iniţiativa introducerii unei proceduri de "verificare" a bugetelor de către o comisie de experţi, iniţiativă în principiu bună. Această comisie este însă desemnată de către cei de la CNC, după cum consideră dînşii. Comisia a purces la treabă fără să fi prezentat public, în prealabil, principiile după care judecă bugetele. Rezultatul e că, prin recalcularea "corectă" a bugetelor aplicanţilor, se taie din bugetele unor candidaţi, pe baza liberei aprecieri a acestor experţi, influenţîndu-se direct rezultatele finale ale concursului, în aşa fel încît ordinea stabilită în primele etape ale concursului devine neimportantă. Eu nu contest această comisie de experţi, dar am făcut o solicitare în scris către conducerea CNC să prezinte criteriile comune de apreciere folosite de experţi, în aşa fel încît, urmînd aceeaşi grilă de calcul, oricine să poată ajunge la aceleaşi rezultate cifrice. Nu ni s-au prezentat aceste criterii. Astfel, finanţările au fost stabilite din nou după criterii care nu sînt publice, încît în final s-a decis finanţarea în procente mai mari a unor proiecte situate mai jos în clasamentele iniţiale şi invers.


Consiliul de administraţie versus Comisia de selecţie

Consiliul de administraţie este cel care validează în final creditele acordate fiecărui proiect, deşi membrii săi nu citesc scenariile şi nu analizează bugetele aferente, iar conducerea CNC nu a considerat necesară / posibilă prezenţa membrilor Comisiei de selecţie în sala de şedinţe a Consiliului, atunci cînd aceştia aflau recomandările experţilor financiari. Ca atare, e destul de complicat să înţeleg cum funcţionează votul acestui Consiliu şi dacă membrii săi decid în cunoştinţă de cauză [...]. Am multe observaţii şi privind statutul şi modul de soluţionare a contestaţiilor [...]. Eu nu am semnat în final declaraţia comună care asociază toate etapele decizionale ale concursului, ci doar ierarhizarea iniţială a proiectelor. Şi i-am adresat o rugăminte în scris domnului Şerbănescu, să facă public un document pe care l-am înregistrat cu număr şi dată la CNC, document privind criteriile comune de apreciere şi modul cum am interpretat noi, membrii comisiei, întreg Regulamentul. [...] Consider că un alt concurs cu prezentul Regulament nu mai poate avea loc.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus