Observator Cultural / mai 2010
Teatrul german din România - cel din Timişoara, ca şi secţia germană a Teatrului Naţional "Radu Stanca" din Sibiu - reprezintă un fenomen unic în Europa, din est, ca şi din vest. România este, practic, singura ţară unde se joacă teatru, la nivel repertorial şi profesionist, în română, maghiară, germană şi idiş. Dar paradoxul e total: deşi singurul care deserveşte, în continuare, cultura proprie a unei comunităţi etnice puternic reprezentate e teatrul de limbă maghiară, el este şi singurul larg perceput ca fiind creator de artă la standarde înalte, şi nu doar un teatru minoritar.

Existenţa teatrului de expresie germană de la noi a stat, o bună vreme, sub semnul precarităţii; la fel precum Teatrul Evreiesc acum, Teatrul German de Stat din Timişoara a trecut prin etapa dureroasă a pierderii publicului căruia i se adresa prin definiţie şi, în egală măsură, a artiştilor vorbitori nativi. Pentru cineva crescut în cultura unui teatru cu miză identitară, progresiva înmulţire a spectatorilor care ascultă la căşti trebuie să fi fost o experienţă traumatizantă: dincolo de înţelegerea nemediată a textului, e vorba despre împărtăşirea unor valori şi tradiţii comune, un tip de complicitate a actorului cu cel care-l priveşte reprezentînd, foarte aproape, însăşi definiţia artei scenice.

Ce ştim astăzi despre Teatrul German din Timişoara? Ştim, în primul rînd, că ceea ce cunoaştem e prea puţin. Mai demult, actorii (cu origini etnice duble, române şi germane) îşi alegeau adeseori, ca nume de afiş, numele mamei - căci era german; distribuţiile nu cuprindeau, practic, onomastici negermane. Trupa de acum cuprinde cîţiva germani din Germania (fiindcă, în condiţiile concurenţiale din Republica Federală, TGST e o alternativă căutată, iar la audiţii se prezintă zeci de actori), puţini etnici nemţi din România şi mulţi români, uneori cu rădăcini germane, care au deprins limba în sistemul de învăţămînt (pentru ca totul să fie perfect complicat, Alex Halka, un tînăr actor venit din Arad, are ca limbă maternă maghiara). Pentru majoritatea celor care joacă în germană la Timişoara, ca şi pentru publicul lor constant, cultura germană e una de achiziţie, de vocaţie, nu de destin. Teatrul pe care-l fac e unul metisat, de întîlnire: idiomul comun şi o îndepărtată, dar imposibil de negat istorie comună face posibilă întîlnirea cu dramaturgia germană în original şi cu alţi artişti, regizori şi instituţii de spectacol din spaţiul germanofon, într-o manieră unică, inaccesibilă scenelor de limbă română. De pildă, TGST a produs de departe cele mai bune montări din opera lui Bertolt Brecht în teatrul românesc contemporan (Mutter Courage şi Opera de trei parale, în regia lui Victor Ioan Frunză), şi lucrează în mod constant cu regizori şi scenografi din Germania. Departe de a mai fi minoritar şi la fel de departe de a deveni artificial, teatrul german din România e o enclavă de europenism ce nu are nevoie de procese de integrare.

Poate că nu sîntem destul de pregătiţi pentru a percepe întru totul alteritatea de lîngă noi, bogăţia incredibilă pe care o poartă cu sine un teatru făcut în România în limba unei mari culturi, care a infiltrat tradiţia identitară românească în comunităţile cu care etnicii germani au convieţuit. Teatrul de bună calitate nu are naţionalitate, are doar rădăcini culturale. Şi voinţa de a exista. Istoria şi metamorfozele Teatrului German din Timişoara sînt la fel de fascinante precum cele ale comunităţii germane sau ale literaturii germane de pe teritoriul românesc.


Die Deutschen neben uns

Das deutsche Theaterwesen in Rumänien - sowohl das Temeswarer Theater, als auch die deutsche Abteilung des Radu-Stanca-Nationaltheaters Hermannstadt - ist ein einzigartiges Phänomen, für Ost- wie für Westeuropa. Rumänien ist praktisch das einzige Land, in dem Berufstheater auf Rumänisch, Ungarisch, Deutsch und Jiddisch gespielt wird. Das Paradoxon ist aber komplett: obwohl das ungarischsprachige Theater das einzige geblieben ist, das die Kultur einer stark vertretenen Minderheit bedient, ist es auch das einzige, das auf breiter Front als hochkarätiger Kulturproduzent angesehen wird.

Das hiesige deutschsprachige Theater bangte lange Zeit um seinen Fortbestand. So wie zurzeit das Jüdische Theater, hat auch das DSTT die schmerzliche Erfahrung gemacht, sowohl sein Stammpublikum, als auch die muttersprachlichen Schauspieler zu verlieren. Für jemanden, der in der Kultur eines Theaters mit identitätsstiftender Rolle herangewachsen ist, muss es unglaublich traumatisierend gewesen sein mitzuerleben, wie sich die Zahl der Kopfhörerbenutzer stetig vergrößert - es geht dabei um weit mehr als nur um das unmittelbare Textverständnis, gemeint ist die Besinnung auf gemeinsame Werte und Traditionen, eine tiefe Verbundenheit des Schauspielers mit seinem Publikum, die definitorisch für die darstellende Kunst ist.

Was wissen wir heute über das Temeswarer Deutsche Theater? In erster Linie wissen wir, dass unsere Kenntnisse nicht sehr weit reichen. Früher haben die Schauspieler (mit ethnisch doppelter Abstammung, rumänischer und deutscher) gelegentlich als Bühnennamen den Mädchennamen ihrer Mutter gewählt - weil er deutsch war; auf den Besetzungslisten fanden sich praktisch nur deutsche Namen. Im jetzigen Ensemble findet man einige Bundesdeutsche (das DSTT ist eine durchaus gefragte Alternative zur Konkurrenzsituation in der Bundesrepublik, dutzende Schauspieler bewerben sich), einige wenige Rumäniendeutsche und zahlreiche Rumänen, manche mit deutschen Wurzeln, die in der Schule Deutsch gelernt haben (um es alles andere als einfach zu machen, haben wir auch den jungen Schauspieler Alex Halka aus Arad, dessen Muttersprache Ungarisch ist). Für die meisten Schauspieler des DSTT, wie auch für ein Großteil seines heutigen Publikums, ist die deutsche Kultur eine bewusste Entscheidung, und keine Fügung des Schicksals. Das Theater, das sie erschaffen, ist ein Theater der Begegnung: das gemeinsame Idiom und eine entfernte, aber nicht abzustreitende gemeinsame Geschichte ermöglichen eine Erfahrung der deutschen Dramatik in ihrer Originalsprache, sowie auch den Austausch mit anderen Schauspielern, Regisseuren und Theatereinrichtungen aus dem deutschen Sprachraum, der den rumänischen Bühnen verwehrt bleibt. So hat das DSTT die bei Weitem besten Inszenierungen aus Bertolt Brecht im zeitgenössischen rumänischen Theater hervorgebracht (Mutter Courage und Die Dreigroschenoper, unter der Spielleitung von Victor Ioan Frunză) und arbeitet regelmäßig mit Regisseuren und Bühnenbildnern aus der Bundesrepublik zusammen. Vom Status des Minderheitentheaters gleich weit entfernt wie von der Gefahr einer nur künstlichen Berechtigung, ist das rumäniendeutsche Theater eine Enklave des Europäismus, die keines Integrationsprozesses mehr bedarf.

Vielleicht sind wir noch nicht bereit, die ganze Bandbreite der Alterität neben uns wahrzunehmen, den unglaublichen Reichtum, den ein in Rumänien gemachtes Theater in der Sprache einer großen Kultur bedeutet, die in den Gebieten ethnischen Zusammenlebens auch die rumänischen Traditionen beeinflusst hat. Qualitätstheater kennt keine Nationalität, sondern nur kulturelle Wurzeln. Und den Überlebenswillen. Die Geschichte und die Verwandlungen des Deutschen Staatstheaters Temeswar sind genauso faszinierend wie jene der deutschen Gemeinschaft oder der deutschen Literatur in Rumänien.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus