septembrie 2021
Festivalul George Enescu, 2021

În concertul din 18 septembrie 2021 al Tonhalle Orkester Zürich (Elveţia), al Corului Filarmonicii «George Enescu» şi a Corului de Copii Radio, dirijate de celebrul Paavo Järvi, spectacol desfăşurat la Sala Palatului, publicul a ascultat Simfonia nr. 3 pentru solist vocal, orchestră, cor de femei şi cor de copii, de Gustav Mahler. Solista serii a fost altista Wiebe Lehmkuhl [1]. Corul Filarmonicii George Enescu a fost pregătit de dirijorul Iosif Ion Prunner, iar Corul de copii Radio, de dirijorul Răzvan Rados.


 A fost un concert de înaltă ţinută artistică, în care interpreţii au oferit auditoriului una dintre cele mai lungi simfonii din istoria genului (aproximativ 105 minute), creând o virtuală piramidă sonoră, la baza căreia era muzica lui Beethoven, Brahms şi Wagner.

Gustav Mahler
Compusă între anii 1893 şi 1896, Simfonia nr. 3 cuprinde şase mişcări [2], grupate în două părţi: Erste Abteilung - fiind prima mişcare şi Zweire Abteilung - alcătuită din restul de cinci părţi. Este o simfonie corală programatică, gândită ca Un vis de amiază de vară, cu părţile: 1. Vara soseşte, Pan se trezeşte; 2. Ce îmi povestesc florile din luncă; 3. Ce îmi povestesc animalele din pădure; 4. Ce îmi povesteşte omul; 5. Ce îmi povestesc îngerii; 6. Ce îmi povesteşte dragostea.

Gustav Mahler a conceput iniţial şi o a şaptea mişcare a simfoniei, Viaţa cerească (Ce îmi povesteşte copilul), parte pe care nu a adăugat-o acestei simfonii, ci celei de-a IV-a (totuşi, unele motive muzicale apar şi în partea a cincea a Simfoniei a III-a). În ceea ce priveşte conţinutul, lucrarea urmează deviza: Per aspera ad astra (Prin întuneric la lumină).

Ascultam primele sunete. Muzica simfoniei lui Gustav Mahler, mă suspendă în spaţiu şi timp. Încercam să escaladez "zidurile" acestei măreţe fortăreţe. Intuiam o arhitectură, cu planul croit în mai multe dimensiuni. Trebuie - ca din fundaţia înţesată de catacombe (oare destinate torturii?), până la saloanele de chihlimbar (pentru o viaţă alene?), ducând la culoare finite prin scări întortocheate ce urcă la metereze colţuroase (de cine atacate?) - deci trebuie că vieţuiesc acolo nefilimii, fiinţe uriaşe, violente, de la începuturile vremurilor. O lume sonoră mai puţin accesibilă, dar paradoxal, serafică.

Prima parte e un tablou al trezirii naturii şi a conştiinţei umane. Se percepea iniţial o temă cu elemente eroico-tragice, intonată de opt corni la unison. Apăreau adevărate personaje ale unei drame înfăţişate prin idei muzicale. Sesizam o tehnică de colaj, aproape anti-arhitecturală, prin mulţimea temelor şi episoadelor. Alternau o tema sumbră şi încărcată de emoţie, expusă de fagot şi contrafagot (repetată ostinat, ca un presentiment ce creează nelinişte), cu o temă cântată cu stridenţă, de către trompete. Venea apoi, o chemare patetica a trombonului solo.

Fluxul muzical se metamorfoza mai târziu într-o cantilenă de o rară frumuseţe, evocând primăvara. Un marş, mobiliza energii noi (melodii amintind de carnavaluri şi defilări de trupe). Instrumentele de suflat de alamă şi percuţia erau foarte solicitate, iar valurile de creşteri în intensitate conduceau la o zonă culminantă (în partitură cu indicaţia cu violenţă teribilă). Un univers de sălbăticie primitivă, echivalând cu un climat ca din primele zile ale Pământului. Discursul părea că nu duce nicăieri, ba chiar tindea a crea o stare de imobilitate paralizantă, prin loviturile percuţiei. La un moment dat, se auzeau bătăile unei tobe mici, venind surprinzător, dinspre o uşă laterală a sălii de concert. Diversitatea timbrală şi virtuozitatea orchestraţiei erau surprinzătoare (tamburina bătură ori zornăită, clopote). Remarcam amplasarea compartimentelor orchestrei: trompetele şi tromboanele în stânga scenei, în spate, cornii în dreapta, contrabasurile în stânga, în spatele viorii prime, iar vioara a doua în dreapta, în faţă scenei.

Maestrul Paavo Järvi dirija solemn, cu gesturi clare, prefigurând caracterul fiecărui motiv muzical. Dirijorul efectua o mişcare circulară cu ambele braţe, atunci când dădea intrarea cinelului; alteori, pentru a marca un sforzando în fortissimo, reteza spaţiul cu o mişcare fulgerătoare, în diagonală, în sus; iar printr-un auftakt sugestiv, anticipa anumite formule ritmice ale instrumentelor de suflat.Iar minunata Tonhalle Orkester Zürich răspundea perfect. Admiram consistenţa vocilor medii ale ansamblului instrumental, viole şi vioara a doua, deloc timorate de contextul sonor al celorlalte instrumente cu coarde. Figuraţiile marţiale ale flautului piccolo, precum şi solo-ul de vioară aduceau frânturi de lumină, în atmosfera sumbră. Splendide şi acele stingeri sonore până la arhipianissimo, de la finalul primei părţi, urmate de revenirea disonantă a semnalelor de trompetă.
  
Dacă în prima parte a simfoniei, viorile prime erau mai în umbra instrumentelor de suflat, în partea a doua, Tempo di Minuetto, sher mässig, alături de harpă şi oboi, aduceau o melodie suavă cu sunet dolce, pe un ritm dansant; erau momente de reflecţie luminoasă. Într-o scrisoare a lui Gustav Mahler către Nathalie Bauer-Lechner, compozitorul scria despre această parte a lucrării sale: Este cel mai nevinovat lucru pe care l-am compus. Nevinovat cum numai florile sunt. Pe înălţimi, totul se leagănă şi unduieşte uşor (...) lucrurile nu se, opresc la această veselie câmpenească, atmosfera devine dintr-odată senină şi grea. [3] Într-adevăr auzeam o pictură rustică. Totul era pătruns de o senzorialitate derivând din micile detalii ale Naturii. Parcă simţeai adierea vântului care îţi mângâie faţa. O îmbinare a descriptivului cu sentimentalul, opusă monumentalităţii primei părţi.
  
În partea a treia, Comodo. Scherzando. Ohne Hast, atmosfera devine burlescă, plină de umor şi chiar eterică. Mişcarea începe cu un cântec care te introduce repede într-un univers forestier, în care compoziţia evocă o serie de povestioare şi picturi despre viaţa animalelor sau despre vânătoare. Se mai aude apoi şi cântecul Frau Nachtigall (Doamnă Privighetoare)


Apărea aici şi o nuanţă, sarcastică, chiar grotescă, cu scene de bestiar animalier (o polcă distorsionată cromatic). Parcă toată natura făcea grimase. În Trio, solo-ul cornului poştal ce se auzea din culise, a fost un moment inedit.


 După revenirea Scherzo-ului, se auzea un al doilea Trio, cu semnalul de corn, care conducea discursul din nou către Scherzo-ul iniţial, însă având aici trăsăturile primei părţi a simfoniei. Ringul de dans al scenei bizare a animalelor se prăbuşea.

A patra parte a simfoniei, Sehr langsam, Misterioso, este una despre oameni, motiv pentru care vocea umană este utilizată aici pentru prima dată în această simfonie. Liedul, pe un text din Aşa grăit-a Zarathustra, al poetului Friedrich Nietzsche [4], este încredinţat aici altistei.

După introducerea instrumentală, cu solo de harpă, solista Wiebe Lehmkuhl intona lent, cu un minunat timbru de contralto dramatic "O, omule, fereşte-te! / Ce spune miezul nopţii? / Am dormit, am dormit, / - dintr-un vis profund m-am trezit: / - Lumea este adâncă / şi mai adâncă decât credea ziua. / Durerea lui este profundă / - bucurie - mai adâncă decât întristarea. / Durerea spune: Treci şi termină! / Dar toată bucuria vrea eternitatea , /- vrea eternitate profundă! "


Apoi, s-a auzit pentru scurt timp o melodie cu mers ascendent, un motiv al plăcerii. Solo-ul de vioară era cântat cu multă căldură, bine interiorizat. După efemerul motiv, revine atmosfera iniţială, sumbră, precum o lamentaţie, cu o undă de aporie.

În partea a cincea, Lustig im tempo und keck in Ausdruck (Vesel şi cu avânt), instrumentaţia simfoniei s-a amplificat cu patru clopote, cor de copii şi cor de femei.


Textul şi melodia provin din liedul Cântec de cerşit al copiilor săraci din Cornul fermecat al băiatului. Muzica exprima acum o nestăvilită bucurie de a trăi, trecând peste suferinţele vieţii cotidiene. Se auzea o melodie din Cântecul celor trei îngeri (din Des Knabes wunderhorn -1892).


Naivitatea contrastează cu tema serioasă a mărturisirii, în care Petru îşi mărturiseşte vina lui Iisus şi primeşte perspectiva mântuirii prin pocăinţă. Splendid a sunat corul de copii, cântând bimm-bamm, bimm-bamm. Apoi, în partea centrală se percepea o secţiune în care dialogul prevala, ajungându-se la disonanţe puternice. Apoi totul se calma şi din nou sunetul clopotului se auzea scurt, oprindu-se pe un Bimm, fiindcă mântuirea promisă, nu este încă definitivă.

În finalul simfoniei, partea a şasea, Langsam ruhevoll empfunden (Andante, calm, delicat), se revine la ansamblul pur instrumental. Acum se atinge cel mai înalt nivel de viziune asupra lumii sub formă de iubire. Aceasta devine soluţia existenţei umane. Se aude aici un imn cantabil, derivat din marşul expus în prima parte a simfoniei, după care mai apare o temă contrapunctică, conducând la o zonă culminantă conflictuală, a cărei rezolvare se amână de câteva ori. Cornii intonează sunete ce prevestesc un colaps total, însă reapare tema iubirii, care reprezintă de fapt singura soluţie spre apoteoză. Este una dintre cele mai frumoase încheieri simfonice din istoria muzicii.

Iar Orchestra Tonhalle din Zürich, Corul Filarmonicii George Enescu şi Corul de copii Radio, dirijate de Paavo Järvi au excelat prin autenticitatea trăirilor transmise cu ajutorul muzicii lui Mahler, prin virtuozitatea execuţiei şi tratarea unitară în stil romantic a acestei Simfonii colos.

NOTE
*Fotografiile au fost realizate de Alex Damian.
[1] Wiebke Lehmkuhl s-a născut în Oldenburg (Germania), în 1983. A studiat canto-ul la Hochschule für Musik und Theatre Hamburg, cu Ulla Groenewold şi Hanna Schwarz. După angajamente la Opernhaus Kiel şi la operele de stat din Hamburg şi Hanovra, a primit un angajament permanent la Opernhaus Zürich, în timp ce era încă studentă. În 2006 a obţinut Premiul Mozart la Hamburg şi apoi Premiul Fundaţiei Walter şi Charlotte Hamel, în calitate de tânăr cântăreţ al anului 2011. Wiebke Lehmkuhl este acum o solistă căutată pe platforme de concerte internaţionale şi este oaspete obişnuit al unor orchestre importante, precum Orchestra Tonhalle din Zurich, Gewandhaus din Leipzig, Simfonia Bamberg, Filarmonica din Berlin, Orchestra din Paris, Orchestra din Bilbao, Orchestra dinTokyo, Orchestra din Shanghai şi Orchestra Simfonică Suedeză, NDR Elbphilharmonie Orchestra din Hamburg. De asemenea, ea este solicitată la cele mai importante festivaluri precum: Festivalul de muzică Schleswig-Holstein, Festivalul de la Salzburg, Festivalul de la Lucerna şi La Folle Journée din Nantes. În domeniul operei, Wiebke Lehmkuhl este o invitată obişnuită la Festivalul de la Bayreuth, iar în sezonul trecut a debutat şi la Dutch National Opera din Amsterdam, într-o nouă producţie a oratoriului Jephtha de Georg Friederich Händel, precum şi la Royal Opera House din Londra. A cântat la Koncerthuset din Copenhaga, în Philharmonie din München şi în Konzerthaus din Viena. A interpretat un rol în Patimile după Sf. Matei de Johann Sebastian Bach, în Requiem-ul de Wolfgang Amadeus Mozart, în Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven, precum şi diferite roluri în operele Parsifal, Maeştrii cântăreţi din Nürnberg şi Inelul Nibelungilor de Richard Wagner, Povestirile lui Hoffman de Jacques Offenbach, Cavalerul Rozelor de Richard Strauss, Pelléas şi Mélisande de Claude Debussy şi Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart. În anul 2009 a înregistrat Oratoriul de Crăciun de Johann Sebastian Bach şi Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach. Altista Wiebke Lehmkuhl lucrează frecvent cu dirijori precum Philippe Jordan, Daniele Gatti, Marc Minkowski, Hans-Christoph Rademann, Ottavio Dantone, Franz-Welser Möst, Riccardo Chailly, Laurence Equilbey, Kent Nagano, Christian Thielemann şi Daniel Harding. De asemenea, a avut ocazia să cânte sub Nikolaus Harnoncourt şi Frans Brüggen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wiebke_Lehmkuhl
[2] 1. Kräftig. Entschieden (puternic şi decisiv) 2. Tempo di Menuetto Sehr mässig Comodo (Scherzando) Ohne Hast (Confortabil (Scherzo), fără grabă); 4. Sehr langsam-Misterioso (Foarte încet, misterios); 5. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck (Vesel în tempo şi obraznic în expresie); 6. Langsam - Ruhevoll - Empfunden (Încet, liniştit, profund simţit).
[3] N. Bauer-Lechner: Evinnerungen an G. Mahler, Wien, 1923, citat de Vasile Iliuţ, în De la Wagner la contemporani, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1992, pag. 186.
[4] Aşa grăit-a Zarathustra (Also sprach Zarathustra) de Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900).


Descarcă programul Festivalului George Enescu 2021 aici.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus