martie 2007
Scrisoare deschisă
Către domnul Ion Caramitru, preşedinte al UNITER, şi membrii Senatului UNITER

Domnule Preşedinte,
Doamnelor şi Domnilor,


Semnatarii acestei scrisori sînt onoraţi că au fost nominalizaţi de juriul de selecţie la Premiile UNITER, secţiunea Critică.

Refuzăm, însă, să apărem în postura de "victime anunţate" ale unui verdict negativ, anticipat de intervenţiile publice ale unuia dintre membrii juriului final, doamna Alice Georgescu, apărute în Ziarul de duminică din 1 şi 16 martie 2007, cu titlurile Oameni cu păreri şi, respectiv, La risc. Sfidînd prezumţia de obiectivitate a juriului, ea a încălcat, astfel, în cunoştinţă de cauză şi cu aroganţă, regula elementară a deontologiei profesionale. În orice ţară din lume, deci şi în România, funcţionează sau ar trebui să funcţioneze ceea ce se numeşte devoir de réserve. Stipulat în jurisprudenţa tuturor ţărilor civilizate, acest principiu prevede că un membru al unui juriu, comisii, complet de judecată etc. are datoria să se abţină de la pronunţarea oricărui verdict înainte de termen, precum şi de la comentariul public asupra obiectului supus judecăţii. în caz contrar, el este penalizat cu excluderea din juriul respectiv.

În articolele menţionate mai sus, doamna Georgescu reduce cu superficialitate şi suficienţă întregul cîmp al criticii teatrale la ceea ce ea numeşte "activitatea de profil curentă", adică la cronica de întîmpinare, refuzînd să accepte alte tipuri de creaţie şi cercetare teatrologică. Fapt agravant, prin afirmaţiile sale din articolul Oameni cu păreri (Ziarul de duminică, 1 martie 2007) dezinformează opinia publică cu privire la natura şi conţinutul proiectelor nominalizate, materializate în cărţi şi studii de specialitate, rod al muncii de ani de zile a unor echipe profesioniste.

Contestarea în bloc a nominalizărilor la critica de teatru şi sugestia neacordării premiului pe motiv de "decădere calitativă" a acesteia (imputabilă cui şi constată de cine?!) sînt elocvente pentru incompetenţa şi dispreţul cu care doamna Georgescu priveşte activitatea de cercetare şi prospecţie teatrală, pe care este chemată să o evalueze.

În concluzie, prin reaua credinţă şi lipsa de etică de care a dat deja dovadă, doamna Georgescu devine incompatibilă cu statutul de membru al juriului final, care ar trebui să fie mai presus de orice suspiciune, aducîndu-ne nouă un prejudiciu de imagine şi ştirbind, totodată, prestigiul UNITER-ului şi înalta sa ţinută unanim recunoscute. În cazul menţinerii în juriu a acestei persoane, semnatarii scrisorii deschise refuză să se supună jurizării, retrăgîndu-se din competiţie.


Semnează:
Florica Ichim, redactor şef al revistei Teatrul azi, editor al colecţiilor Galeria Teatrului Românesc, Eseuri, cronici, însemnări teatrale, Dramaturgie de azi.
Liviu Maliţa şi Anca Măniuţiu, coordonatori ai volumelor Viaţa teatrală în şi după comunism şi Cenzura în teatru. Documente. 1948-1989.
Miruna Runcan şi C.C. Buricea-Mlinarcic, coordonatorii programului interdisciplinar de cercetare şi creaţie Dramaturgia cotidianului.
Andreea Dumitru, redactor al revistei Teatrul azi şi coautor al volumului Viaţa teatrală în şi după comunism, şi
ceilalţi membri ai colectivelor de cercetare nominalizate: Anca Haţiegan, Maria Ghitta, Andreea Iacob, Ozana Budău, Eugen Wohl, Raluca Sas-Marinescu, Rareş Florian Tileagă, Horaţiu Damian, Mihai Gădălean, Bianca Felseghi, Adrian Dohotaru, Victor Drăgan, Mihai Pedestru, Dora Ghecenco, Rafael Oros, Bogdan Nariţa, Monica Olivia Grecea, Timur Felix Mihancea, Mircea Laslo.


Notă: La data scrierii textului Oameni cu păreri, Alice Georgescu nu fusese încă numită în juriul final al Galei UNITER. Articolul La risc conţine o cronică dură la adresa spectacolului lui Mihai Măniuţiu, Iubirea Fedrei, nominalizat la patru categorii, printre care cea pentru cel mai bun spectacol al anului 2006.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus